Øk bedriftens datasikkerhet ved å flytte over til Cordel Sky!

Det opprettes tusenvis av falske nettsider, profiler, epostadresser og kontakter hver eneste dag. Svindlerne blir bare bedre, og bedre på å skjule usikre lenker. Det er derfor viktigere enn noen gang å være påpasselig og holde seg oppdatert på hvordan du unngår å bli hacket og frastjålet alle dine data.

Alle ansatte i din bedrift kan være ekstra oppmerksomme og påpasselige, men om dere leier inn eksterne leverandører bør du også være sikker på at de er oppdatert på siste nytt om sikkerhet og dataangrep. Det er ikke bare de største selskapene som blir rammet av dataangrep. Med flere eksterne leverandører er sjansen større for at data kan gå tapt eller komme på avveie. Det er derfor viktig å ha god kunnskap om hvordan dine leverandører opprettholder sine sikkerhetsrutiner.

Det er nå høyaktuelt å ha kontroll og backup av alt det du lagrer digitalt i bedriften. Om et dataangrep skulle oppstå vil dette kunne gi bedriften din fatale følger og i verste fall føre til konkurs. For mange er Cordel et avgjørende verktøy på jobb. Du har alle kundekontakter, kontrakter, leverandører og tilbud her – om dette på noen som helst måte skulle forsvinne for godt vil jobben med å bygge opp igjen en kundebase være enorm og tidkrevende.

Med Cordel Sky holder vi dine data trygge og sikkerhetskopiert

Ved å gå over til Cordel Sky vil du ikke trenge en ekstern IT-leverandør som behandler dine data. Cordel Norge vil da håndtere oppdateringer og backup av din Cordel. Dette skjer automatisk for å sikre at du alltid vil være på den nyeste versjonen av Cordel og du kan føle deg trygg på at alle dine data blir håndtert og ivaretatt på en sikker og trygg måte.

Cordel Norge sørger for god IT-sikkerhet for kunder som er på Cordel Sky. For de som fortsatt er på serverversjonen av Cordel har vi ikke mulighet til å beskytte kundene mot dataangrep da du benytter Cordel med en ekstern server.

«Min opplevelse med å gå over til denne løsningen er veldig god, har nå en løsning som virker 100%. Det som jeg opplever som den aller største forskjellen fra vanlig serverløsning, er at Cordel 2.0 nå ikke oppleves som treg lengre. Dette er også en veldig trygg og fremtidsrettet løsning. Anbefales», Inge Vaaga – Inge Vaaga AS

Ved å bytte over til sky følger også en rekke andre fordeler blant annet:

Skreddersydde pakkeløsninger som er utformet for å best mulig dekke dine behov. En app som gir de ansatte ute på oppdrag en hjelpende hånd med å registrere timer, materiell og viktig dokumentasjon ute på farten. Om du er ute etter spesifikke ting som kan knyttes opp mot Cordel som for eksempel en kjørebok eller en løsning for e-faktura har vi flere integrasjoner som dekker dine behov utover Cordel. Dette er bare en del av hva vi tilbyr i Cordel 2.0 som du får ved å flytte over til sky. Les mer om fordelene ved å flytte over til Cordel sky her.

 

Les mer om fordelene ved å flytte over til Cordel sky her, eller kontakt oss for flytting av din Cordel.

Nyhet: 800 oppdaterte kalkulasjonspakker for VVS i Cordel

Med hjelp av fagfolk som kjenner VVS-bransjen som sin egen lomme har vi nå oppdatert og justert pakkeregisteret i Cordel. Nå finner du over 800 oppdaterte kalkulasjonspakker for VVS klare til å tas i bruk. Bruk de slik de er, eller tilpass etter eget ønske, slik at du kan bruk mindre tid på kalkulasjon og mer tid på utførelse av arbeid.  

Fagekspertene som har bistått med oppdatering og utarbeidelse:

Ronny Vikeså Rørlegger og Prosjektleder - Rørlegger Gunnar Larsen AS

Ronny Vikesåm, Rørlegger og Prosjektleder – Rørlegger Gunnar Larsen AS

Ronny har jobbet i Gunnar Larsen siden 2000 og har lang fartstid som både rørlegger og prosjektleder. I dag prøver han å fordele tiden med 60% inne på kontoret og 40% ute i felt. Han har vært aktiv i utviklingen av Dextro og bidratt med å lage innhold i systemet, som arbeidslister og pakker. Ronny vektlegger at det er viktig med fagkompetanse for utvikling av gode og brukervennlige pakker for VVS.

Charlotte Zetlitz Prosjektleder – Rørlegger Jens Petter Zetlitz AS

Charlotte Zetlitz, Prosjektleder – Rørlegger Jens Petter Zetlitz AS

Charlotte startet som læring i 2008 og tok Svenneprøven i 2012, før hun fortsatte med fagskoleutdanning. I dag jobber hun som prosjektleder og dagene består av prosjektering, kalkulering, dialog med kunde og byggeledelse. Charlotte setter stor pris på å bli spurt om å bistå i arbeidet som fagekspert og vektlegger brukervennlig pakker som skal passe for de aller fleste innenfor faget.  

Kalkulasjonspakker som passer de aller fleste i rørleggerbransjen

Vi i Cordel ser verdien av å involvere personer med fagkompetanse for å sikre et godt resultat. Cordel er gode på systemutvikling, men vi er helt avhengig av fagkompetanse for å kunne tilby gode og brukervennlige kalkulasjonspakker til våre kunder. Kalkulasjonspakker er ferskvare og må justeres for å ta høyde for endringer hos leverandører og i lovverk. Det var nå på høy tid å ta en revidering, og her har vi denne gangen fått svært god bistand av Ronny og Charlotte.  

Målet med gode pakker er jo å kunne kalkulere og sende tilbud fortere og sparte tid. Disse 800-pakkene dekker et vidt spekter. – Ronny Vikeså 

Pakkene kan brukes slik som de er, eller tilpasses etter eget ønske. I utarbeidelsen har det vært fokus på å lage pakker som skal være brukervennlige og dekke de viktigste behovene i rørleggerbransjen. Du finner nå det mest essensielle for å regne en bolig i Cordel sitt register. 

Fordeler med å bruke kalkulasjonspakker

Pakkene som nå finnes tilgjengelig er bygget på grossistvarer og akkorden er knyttet til varene i pakkene. Kalkulerer du med akkord betyr dette at arbeidspenger kommer med. Kalkulerer du etter egne priser – må du selv gjøre en vurdering på timeforbruk.  

Charlotte vektlegger at det er viktig å bruke pakkene på egne premisser og tilpasse der det er behov, men at man har et godt utgangspunkt med pakker bygget på arbeid = akkord. Pakkene lar deg jobbe mer effektivt, samtidig som du i større grad får hjelp av systemet til å sikre at du tjener penger.  

Ronny forteller at for han er det tiden som brukes på å lage tilbud som er viktig å minimere. Han vektlegger at det kan være avgjørende å gi potensielle kunder rask respons og opplever det som viktig for å bli vurdert. Er man for treg velger kanskje kunde en annen aktør.  

Jo fortere kunden får tilbud, jo fortere kan du gå videre. Med gode og effektive rutiner for kalkulasjon kan du jobbe mer effektiv, tjene mer og driften blir mer lønnsom. Det handler om å spare tid. – Ronny Vikeså 

Fokus på navngivning og god struktur

I tillegg til å utarbeide aktuelle pakker vektlegger både Ronny og Charlotte at det er viktig med både god struktur og synliggjøring av innholdet i pakkene. 

Det er vektlagt at innholdet skal være så synlig som mulig, slik at det er enkelt å finne aktuell pakke. Det er viktig at bruker føler seg trygg på innholdet og bruke minst mulig tid. – Charlotte Zetlitz 

Det er jobbet med god kategorisering og at topptekstene skal være enklest mulig å tolke. På denne måten blir det enklere og raskere å finne passende pakke. – Ronny Vikeså 

Både Charlotte og Ronny har lang erfaring med bruk av kalkulasjonspakker i Cordel. De forteller begge at de har utarbeidet og tilpasset sitt pakkeregister over tid for å optimalisere og tilrettelegge for effektivt arbeid.  

Effektivt samarbeid

Det var en sprint på to dager for å utarbeide og forbedre dagens pakkeregister.  

Vi kunne med fordel hatt flere dager, man lærer masse av å sitte slik å samarbeide. Det er veldig nyttig, og jeg setter stor pris på å bli spurt. – Charlotte Zetlitz 

Ronny forteller at de hadde mange gode diskusjoner underveis, og at alle som deltok gjorde en svært god jobb. Både Ronny og Charlotte bidrar gjerne igjen med å holde pakkeregisteret vedlike. Dette setter Cordel stor pris på.  

Vil du vite mer?

Se guide for hordan du setter opp pakkene her, eller hjelpevideo her.

Kontakt oss på info@cordel.no eller 70 17 84 10.

 

Webinar: Åpent forum

Bli med på webinar med Cordel: Åpent forum

Vi ønsker velkommen til webinar: Åpent forum. Våre eksperter vil besvare spørsmål du sender inn i forkant eller underveis i webinaret. Dette er en super mulighet til å lære mer om Cordel.

Dette webinaret passer for alle som bruker Cordel. Vi vil gjerne vite hva du ønsker å vite mer om/lurer på, så vil vi gjøre vårt beste for å gi deg praktiske tips til smart og effektiv bruk.

Når: Torsdag 11. mai

Klokken: 09.00-09.45

Webinarholdere:

Thorgeir Thomassen 
Cordel Norge

Tilgjengelig på Chat:

Eirik Henriksen
Cordel Norge

Sindre Farstad
Cordel Norge

 

Vi gleder oss til å se deg!

Meld deg på og still spørsmål

Har du fått med deg de nye reglene for innleie i håndverksbransjen?

1. april trådte nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplassen i kraft. Med de nye reglene har visse typer innleie blitt forbudt.

– Regjeringens mål er at de nye reglene skal styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge. Mulighet til trygge og faste jobber vil også styrke rekrutteringen til noen yrker og fag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Dette er de nye reglene:

 1. Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 2. Generell innstramming i adgang til å leie inn fra bemanninsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.
 3. En utvidet rett for innleide til fast ansettelse hos innleier. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleien.
 4. En ny bestemmelse som tydeliggjør og justerer grensen mellom innleie og entreprise.
 5. En godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil bli forbudt. For innleide arbeidstakere gir de nye reglene en utvidet rett til fast ansettelse. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleie. Det vil fortsatt være lov å leie inn til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgt fra bedrift som har tariffavtale med en stor fagforening.

Som hovedregler er det kun lovlig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak som er registrert hos arbeidstilsynet i tilfeller ved:
 • Vikariat ved for eksempel sykdom, permisjon eller ferieavvikling.
 • Avtale om innleie fra bemanningsforetak med bedriftens tillitsvalgte.
 • Midlertidig behov for spesialkompetanse innenfor rådgivnings- og konsulenttjenester.
 • Behov for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.

Hva er konsekvensen av ulovlig innleie?

Hvis kravene for innleie av arbeidstakere ikke oppfylles, kan: Innleid arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse. Dersom domstolen slår fast at innleien har vært ulovlig, kan den gi en dom om at innleid arbeidstaker er fast ansatt hos innleier.

 • Innleid arbeidstaker kreve erstatning fra innleier
 • Dere bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet gi dere overtredelsesgebyr for brudd på regelverket

Om en fagforening med medlemmer i en virksomhet mener innleie er ulovlig kan de reise sak for domstolen. Innleide arbeidstaker trenger ikke være medlem i den aktuelle fagforeningen. Innleid arbeidstaker må på egne vegne fortsatt gå til sak for å kreve fast ansettelse.

For konkrete innleieavtaler, oppdragskontrakter og tilfeller hvor bindende tilbud ble inngått før 1. april 2023 gjelder en overgangsordning med en overgangsperiode frem til 1. juli 2023. 

 

Les mer om de nye reglene her:

Regjeringen

Arbeidstilsynet

Webinar: 24SevenOffice x Cordel – Effektivisering av lønnsprosessen

Bli med på et spennende og lærerikt webinar med 24SevenOffice og Cordel!

Dette er en flott mulighet til å lære mer om hvordan partnerskapet mellom 24SevenOffice og Cordel kan hjelpe deg å automatisere lønnsprosessen og øke produktiviteten på arbeidsplassen.

Når: Torsdag 23. mars
Klokken: 09.00

Webinarholdere:

Mats Felix Walschaerts
Product Manager, Cordel Norge AS

Simon Eriksson
Senior Sales Executive, 24SevenOffice

Morten Strøhm
Daglig leder og autorisert regnskapsfører, Saga Entreprenør Regnskap AS

Innhold:

 • Hva er unikt med samarbeidet mellom Cordel & 24SevenOffice lønn
 • Hvordan og hvorfor du skal ta i bruk lønn i 24SevenOffice lønn sammen med Cordel
 • Erfaringer fra Saga ER rundt bruk av systemene
 • Hva som skal til for å komme i gang
 • Q&A

Vel møtt!

Les mer og meld deg på her!

 

Webinar: Cordel UTE – Nyheter og tips

Bruker du Cordel UTE? Bli med på direktesendt webinar og få med deg de siste nyhetene og smarte brukertips. 

Når: Torsdag 16. februar
Klokken: 13.00-13.30
Webinarholder: Thorgeir Thomassen 

Dette webinaret passer for alle som bruker Cordel UTE. Vi vil gi deg praktiske tips til smart og effektiv bruk av siste nyheter og generelt.

Webinaret er gratis og holdes via Teams.

Les mer og meld deg på her!

 

2 år med Cordel KS | HMS – dette har skjedd!

To år har gått siden vi lanserte Cordel KS | HMS til pilotkunder. Med både Rørentreprenørene Norge og piloter på laget har KS | HMS utviklet seg til å bli en robust løsning for kvalitetssikring, HMS og dokumentering av prosjekter. Masse nytt har kommet på plass siden laseringen, men vi har på ingen måte stoppet utviklingen. Vårt mål hele veien har vært å gjøre det enklere for håndverkeren å følge lovverk, samt at det skal være en brukervennlig og intuitiv løsning. Hele 2500 brukere benytter allerede løsningen, noe vi er veldig stolte av.

Håndverkernes løsning for KS | HMS arbeid

Cordel KS | HMS ble i slutten av 2020 lansert som en helt ny løsning for KS og HMS-arbeid for håndverkere. Den er 100% webbasert og kan både brukes som en integrert forlengelse av Cordel 2.0, samt som et frittstående system – Cordel KS | HMS er del av fremtidens Cordel løsning.

Løsningen er utviklet i samarbeid med Rørentreprenørene Norge, som har stått for det faglige innholdet innenfor VVS, mens vi i Cordel Norge har ansvaret for det tekniske. Også andre bransjer er representert med innhold for løsningen fra blant annet NELFO og VBL, samt generelt innhold fra Cordel. Det gjør at Cordel KS | HMS passer til deg uansett hvilken bransje du måtte tilhøre.

Vi har også gjennom 2021 hatt flere Early Bird-kunder med på laget. De har kommet med gode tilbakemeldinger og utfordret oss på en god måte for å gjøre løsningen stadig bedre.

«Jeg hadde allerede laget egne skjemaer i Cordel 2 da vi gikk i gang med Cordel KS | HMS, og startet derfor med å lage disse på nytt. Det var god øving, fordi da oppdaget jeg hva som manglet og hva som kunne vært annerledes. Føler at innspillene jeg kom med ble godt tatt imot og jeg ble hørt av Cordel. Det gikk også hurtig fra jeg kom med et forslag til det ble implementert i løsningen.»

Camilla Smalestad hos Melands Rørservice, Pilot/Early Bird kunde

Høydepunkter i Cordel KS | HMS siden lansering

Sjekklister

Mange av våre kunder etterspurte en løsning for å enkelt kunne lage egne sjekklister akkurat slik de ønsket uten at det tok mye tid og krevde mye arbeid. Vårt svar på dette var å lage Cordel KS | HMS. Her finner du funksjon for å enkelt lage egne sjekklister ved hjelpe av drag-&-drop. Man kan velge mellom en rekke ulike punkter og typer for å enkelt bygge opp egne sjekklistemaler. Dette gjør at du blir fleksibel og har mulighet til å tilpasse og endre sjekklister på en enkel måte.

Fokus har hele tiden vært på at det skal være enkelt å bruke, samtidig som du har funksjoner som gir den nødvendige fleksibiliteten for å kunne bygge opp sjekklister på den måten du ønsker.

Maler

For at du skal unngå å bruke masse tid på å bygge opp alle aktuelle sjekklister for din bedrift fra bunn av, finner du et bibliotek med over 240 ferdig sjekklister som ble bygget opp tidlig i 2021, biblioteket inkluderer alle sjekklistene til Rørentreprenørene Norge, i tillegg til andre maler for rørfaget og andre fag. Sjekklistene fra biblioteket kan brukes direkte i sitt originale format, men vi har også lagt til rette for at du kan bruke de som utgangspunkt for å lage egne tilpassede sjekklistemaler. På denne måten kreves mindre arbeid for å gjøre dine sjekklister så aktuelle og prosjektrelaterte som mulig.

Punktmaler

I tillegg til maler på hele sjekklister, har du også mulighet til å lage deg et bibliotek med maler for sjekklistepunkter du bruker ofte. Dette gjør arbeidet med å lage sjekklistemaler enda mer effektivt. Da trenger du kun å tilpasse punkter som brukes ofte en gang, og deretter dra de inn fra biblioteket i sjekklistemalene hvor de skal inkluderes.

Bilder

Mulighetene for fornuftig lagring og organisering av bilder har hele veien vært en prioritet for oss i utviklingen av Cordel KS | HMS. Funksjoner rundt bilder har siden lansering blitt justert og optimalisert for best mulig brukervennlighet.

Blant endringene som er kommet siden lansering er mulighet for å se eksisterende bilder på sjekklister, samt synlig beskrivelse på bilder i sjekklister og på utskrift.

Håndbok

Den kanskje største funksjonen som er lagt til i KS | HMS siden lansering er Håndbok, som ble tilgjengelig rett før julen 2021. Håndbok lar deg lagre alle rutiner og arbeidsmetoder for enkel tilgang for alle i bedriften, både på kontor og på mobil ute i felt. Null behov for utdaterte permer som ligger og slenger litt overalt. Med funksjoner som lesebekreftelse og mulighet for versjonsoppdateringer kan du være trygg på at alle har fått med seg og gjennomgått de siste rutinene i bedriften.

Også her kan du velge fra et rikt bibliotek med maler som kan tilpasses hver enkelt bedrift eller du kan lage dine egne fra bunn av. Håndbok bruker samme drag-&-drop funksjonalitet som sjekklister slik at det å sette sammen innhold går lett som en plett.

Mobilappen

For oversikt og enkel utfylling av sjekklister ute i felt brukes en egen mobilapp for den frittstående versjonen av Cordel KS | HMS. Har du Cordel 2, kan Cordel UTE appen brukes.

Appene er bygget rundt sjekklister og manualer, og gir god oversikt over hvilke sjekklister som er fylt ut og hvilke som gjenstår. Du finner også muligheten for å kunne opprette prosjekter, samt tilgang til tilgjengeliggjorte håndbøker.

Noen av de nyere funksjonene som har kommet til er et dokumentsenter for bedre håndtering av bilder og dokumenter, samt at alle relevante dokumenter nå er samlet under aktuelt prosjekt.

Byggsøk

Det er også mer spennende som har skjedd. Oktober 2021 lanserte vi vår nye løsning Cordel Byggsøk som gir deg mulighet til å digitalisere søknadsprosessen. Løsningen er bygget på samme plattform som Cordel KS | HMS og har direkte kobling mot Altinn. Det gjør at du kan fylle ut erklæringer og sende de inn gjennom Altinn direkte fra Byggsøk.

Cordel Byggsøk er i stadig utvikling og nye erklæringer har blitt tilgjengelig forløpende siden lansering. I dag har du mulighet til å sende Erklæring om ansvarsrett og Samsvarserklæring med Cordel Byggsøk.

Les mer om Cordel Byggsøk her.

Cordel KS | HMS fremover

Mye har skjedd med Cordel KS | HMS siden lansering, men vi har ingen planer om å stoppe her. Vi vil fortsette å utvikle løsningen videre med smarte og riktige funksjoner.

Savner du en løsning for å enkelt kunne lage egne sjekklister og håndbok? Da anbefaler vi å ta en titt på Cordel KS | HMS. Ta kontakt med oss, så tar vi en hyggelig prat og gir deg gjerne en demo av løsningen.

Du kan også finne mer informasjon om Cordel KS | HMS her.

Effektiviser håndteringen av fakturaer med Cordel og Compello Process

Det er stor etterspørsel etter verktøy som kan effektivisere arbeidsdagen, og mer effektive løsninger for håndtering av innkommende fakturaer. Sammen med Compello tilbyr vi nå en enda bedre løsning for deg som håndterer store mengder med innkommende fakturaer. Integrasjonen med Compello Process legger til rette for enklere godkjenning og automatisering av håndteringen!

Mer fleksibel fakturagodkjenning

Du får enda bedre oversikt og kontroll over alle innkommende fakturaer med Compello Process. For eksempel kan du enkelt se status på godkjente og avviste fakturaer i et oversiktlig dashboard. Dette gjør det enklere å holde oversikt og orden på det som skal betales.

Med en egen app for godkjennere vil alle involverte kunne kontrollere og godkjenne fakturaer uavhengig om de er på kontoret eller ute på farten. Du vil få varsel når nye fakturaer ligger til godkjenning eller om noen er glemt. Dette gjør det enklere og mer effektivt å godkjenne fakturaer. I tillegg har du mulighet for flere godkjennere, lage automatiserte regler for godkjenningsflyt og automatisk kontering.

Med Compello Process får du:

App for godkjenning av faktura. Godkjenn fakturaer hvor og når du vil.

Mulighet for flere godkjennere. Sett opp krav til attestasjonsrekkefølge på en faktura før data blir overført til Cordel.

Automatisk kontering. Smarte regler lar systemet ta seg av repeterende fakturaer, slik at du kun trenger å behandle avvik.

Automatisering med full kontroll. Du bestemmer selv hva som skal automatiseres.

Purring av faktura til godkjenning. Godkjennere blir purret daglig på fakturaer som venter.

Godkjente fakturaer hentes inn i Cordel i register for inngående fakturaer med koblede ordrenummer, slik at du får god kostandskontroll.

God prosjekt- og økonomistyring

Håndtering av store mengder innkommende fakturaer krever mye tid og nøyaktighet. Fakturaer skal fordeles på prosjekter og flere personer er involvert i fakturaflyten. Ved å ta i bruk Compello Process vil du i større grad kunne automatisere prosjektstyringen og økonomistyringen.

Integrasjonen vil hjelpe deg med:

 • Enda bedre prosjektstyring ved mer nøyaktig bokføring.
 • Å forenkle prosesser for godkjenning, med færre manuelle oppgaver slik at du frigjør tid.
 • Enklere samhandling mellom mor og datterselskap.

Nysgjerrig på løsningen?

Se hvordan løsningen kan forenkle din arbeidshverdag her:

 

Det nærmer seg VVS-dagene 2022

VVS-dagene 2022 nærmer seg, og vi håper du er like klar for en spennende messe som det vi er!

Vi forventer et stort trykk og mange besøkende på årets VVS-dager. Våre erfaringer fra messer tidligere i år er at folk har gledet seg til å gå på messer etter begrenset med aktivitet de siste årene. Vi håper at både du som er kunde og du som er nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med tar en tur innom vår stand for å lære mer om våre løsninger.

Vi stiller med god faglig kompetanse og håper du tar turen innom for siste nyheter i Cordel, en demonstrasjon av våre løsninger eller for å få gode tips. På standen vil du få mulighet til å se Cordel demonstrert og prøve ut appen Cordel UTE for registrering ute i felt.

Vi kan også friste med rykende ferske pølser, flotte giveaways og en spennende konkurranse.

Ta turen innom oss for en hyggelig prat, du finner oss på stand C04-44.
For mer informasjon og billetter – klikk her.

Håper vi ser deg!

Møt oss på Eliaden

31. mai til 2. juni møtes elektrobransjen på Eliaden, fagmessen for elinstallasjon, industri, energi og automatisering. Besøk oss på stand E03-08.

Eliaden er en av Norges største fagmesser, og elektrobransjens store møteplass. På NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse på Lillestrøm) kan du treffe over 200 utstillere og oppdatere deg på fagfeltene energi, automasjon, industri og elektroinstallasjon.

Du vil finne oss på stand E03-08. Her blir det god stemning, morsomme konkurranser, giveaways, kaffe og snacks.

Vi stiller med god faglig kompetanse og håper du tar turen innom for siste nyheter, en demonstrasjon av våre løsninger eller for å få gode tips.

Vi gleder oss til å møte deg som er kunde, partner eller bare er nysgjerrig på Cordel. Håper vi sees!

Det er gratis å delta! Se mer informasjon fra Eliaden her.