Satser ungt og samfunnsreflektert med ny ledergruppe

Vi går nå inn i 2022 med høy fart. 2021 var året der vi gjorde store organisatoriske endringer for å være bedre rustet til å møte fremtiden. Endringer som gjør oss mer fleksible og ikke minst skalerbare innenfor våre hovedfokusområder til det beste for våre kunder og ansatte. I denne endringen var det også behov for å modernisere vår ledergruppe.

Cordel Norge har fokus på å gi ansatte muligheter til å vokse i firmaet. Det er viktig for oss å ta vare på våre talenter i tråd med deres egne mål og ambisjoner. Derfor kan jeg med stolthet presentere vår nye ledergruppe bestående av 50% kvinner og 50% menn, samt 50% unge og 50% med god erfaring og lang fartstid. Denne ledergruppen vil sette en ny kurs og øke farten ytterligere.

Rik historie

Cordel Norge er noe så sjeldent som et software-hus med lang fartstid faktisk helt tilbake til 1987. Vi er stolte av vår historie og alle tradisjoner som den bringer med seg, samt ekstra stolte over at mange av våre første kunder fortsatt er kunder av oss i dag. Dette vitner om et flott samarbeid over flere tiår der kunde og vi har spilt hverandre gode via god dialog og innspill.

Cordel Norge har vært i en rivende utvikling de siste 5 årene. I 2017 ble vi kjøpt av et svensk PE selskap ved navn Valedo. Det var starten på en reise og i dag er vi en del av børsnoterte SmartCraft ASA og en av 6 søsterselskaper på tvers av hele Norden. Alle våre søsterselskap lager programvare for håndverksbransjen akkurat som oss, men innen forskjellige fag. Vi er stolte over å være en del av SmartCraft-familien som vil gi oss, og ikke minst våre kunder, mange fordeler og nye flotte funksjoner i årene som kommer.

Vår nye ledergruppe som skal ta oss inn i fremtiden reflekterer firmaet, kompetanse og samfunnet som helhet på en god måte. Vi gleder oss til fremtiden sammen med våre kunder og ansatte.

 

Mvh
Bjørn Kristian Bentzen
General Manager – Cordel Norge AS

Ledergruppen i Cordel Norge:

Christina Johannessen – Sales Manager 

Christina trådde inn i rollen som Sales Manager 1.januar 2022. Hun har vært ansatt hos oss siden 2014 og har hele tiden hatt en aktiv rolle i salgsavdelingen. Høsten 2018 tok hun på seg ansvaret som Teamleder for salg, og nå 3 år senere leder hun hele salgsavdelingen. Pågangsmot, vilje og energi er kvaliteter Christina tar med seg inn i lederteamet.

Mats Felix Walschaerts – Product Manager 

Veldig mange av våre kunder kjenner godt til Mats. Han har vært ute og hjulpet kunder med igangkjøring og bistand av Cordel helt siden 2012. Hans erfaring med kunder, produktet og ikke minst stor interesse for faget gjør at han vil være den perfekte Product Manager og skal styre veien videre for hvordan retning Cordel som system skal ha.

Kjersti Edquist Johansen – Marketing Manager 

Etter kun 3 år hos oss så har Kjersti tatt steget fra å bli ansatt som Markedskoordinator til å nå ta på seg rollen som Marketing Manager. Hennes inntreden hos oss har gjort oss langt mer synlig både for nye og kanskje aller mest eksisterende kunder. Struktur, høy arbeidskapasitet og øye for detaljer er styrker som Kjersti står for.

Liv Ingrid Ruset – Customer Success Manager 

Januar 2019 så fikk vi inn Liv Ingrid som skulle lede det som da var vår kundeservice avdeling. Med sin struktur og gjennomføringskraft så har hele denne avdelingen blitt endret og har fått en fantastisk dynamikk. Når vi gjorde våre organisatoriske endringer så var Liv Ingrid det naturlige valget til å lede vår nye Customer Success avdeling.

Ole Johan Larsen – DevOps Manager 

En tradisjonsbærer med sin 30 års fartstid i firmaet, både når det gjelder kultur, men ikke minst når det gjelder teknologi. Ole Johan leder vår nye DevOps avdeling med sin ro, intelligens og ikke minst teknisk overlegen kontroll.

Bjørn Kristian Bentzen – General Manager 

Stolt leder av Cordel Norge, kunder, produkt, ansatte og sin nye ledergruppe. Bjørn Kristian har lang fartstid i firmaet og har ledet selskapet de siste årene. Ved å motivere og inspirere andre, sørger han for at alle er med og drar i samme retning. Med et godt reflektert overblikk og kreative innspill er Bjørn Kristian en viktig støttespiller for alle avdelingene i Cordel Norge.

 

Skal gjøre Norgeseliten sine medlemmer mer lønnsomme

Cordel Norge har inngått samarbeidsavtale med elektrikerkjeden Norgeseliten. Avtalen skal gjøre medlemsbedriftene mer lønnsomme og bedre rustet for fremtiden. Cordel Norge har stort fokus på leveranser til elektromarkedet og avtalen bidrar til styrket posisjon i markedet.

Økt lønnsomhet

Norgeseliten ønsker å bidra til at medlemmene får best mulig utgangpunkt for å drive sin bedrift på en god og lønnsom måte. Flere av kjedens medlemmer har allerede erfaring med bruk av Cordel og er godt fornøyd med løsningen.

«Vi skal sørge for at medlemmene i Norgeseliten er de mest lønnsomme installasjonsbedriftene i Norge, det er det overordnede målet, og bakgrunnen for vår avtale med Cordel Norge. Som kjede er vi opptatt av digitalisering og ser verdien av å tilby gode digitale løsninger for våre medlemmer», forteller Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

«Samarbeidet med Norgeseliten vil styrke Cordels posisjon ytterligere i elektrobransjen. Vi har i dag mange elektroentreprenører som bruker våre løsninger, og et tett samarbeid med en av Norges største elektrokjeder vil gi våre kunder et enda bedre sluttprodukt. Avtalen vi nå har inngått, sikrer Norgeselitens medlemmer tilgang til gode betingelser på Cordel, og vi vil jobbe videre for å knytte samarbeidet enda tettere i tiden som kommer», sier Jørgen Skårbrevik, Partner Manager i Cordel Norge.

Hans Christian Eliassen Norgeseliten

Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

Ser fordeler med å kunne tilby flere løsninger

I en hverdag der det stilles økende krav til digitalisering ser Norgeseliten at medlemmene i større grad ønsker seg gode valg når det kommer til digitale systemer.

«Vi tar våre medlemmer på alvor når vi får tilbakemelding om at de ønsker seg et større utvalg av digitale løsninger. For Norgeseliten er det viktig å finne samarbeidspartnere som tilbyr de beste løsningene på markedet. Cordel vil gi vår digitale verktøykasse en ny dimensjon i form av et fagsystem som oppfyller alle dagens krav på en god måte», sier Eliassen.

«Cordel har i mer enn 30 år hatt fokus på å effektivisere håndverksbransjen. Vår lange fartstid har gjort Cordel til det meste funksjonsrike og komplette fagsystemet i dagens ERP-marked. Vår unike tilbudsbygging og kalkulasjon, sammen med ordre- og prosjektstyringen gir brukere av Cordel den optimale kombinasjonen av oversikt på kostnader og inntekter på alle jobber», forteller Skårbrevik.

Om Norgeseliten

Norgeseliten er en landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører. Kjeden består av 197 virksomheter med rundt 2 200 fagutdannede elektrikere. Alle medlemmene er faglærte, som vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet og er kvalifiserte til å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Om Cordel Norge

Cordel Norge er leverandør av et komplett fagsystem for håndverkere, entreprenører og faghandel. Det skybaserte fagsystemet Cordel automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser og bidrar til økt lønnsomhet og god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Cordel Norge er i dag en del av SmartCraft ASA, en ledende aktør i Norden på digitale løsninger til bygg- og håndverksbransjen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Telefon: 46 80 36 33
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Jørgen Skårbrevik, Partner Manager Cordel Norge
Telefon: 95 94 92 77
Epost: jorgen.skarbrevik@cordel.no

Cordel KS | HMS til Norges største VVS kjede

Cordel Norge AS og VVS Eksperten AS har inngått et samarbeid som gir alle medlemmene i kjeden tilgang til Cordel KS | HMS. «Fokus på KS | HMS er viktig for oss, og våre medlemmer» – sier Kai Johnsen, daglig leder i Norges største rørleggerkjede. 

Et tett og godt samarbeid

Cordel Norge AS har i mange år samarbeidet med VVS Eksperten AS, men de siste årene har samarbeidet fått en ny dimensjon.

– Vi opplever VVS Eksperten AS som genuint interessert i å utfordre oss på løsninger til fordel for medlemmene. Samtidig har VVS Eksperten forståelse for at et godt samarbeid går begge veier. Utvidelsen av samarbeidet gjennom KS | HMS- satsningen er jeg sikker på vil ta oss til et nytt nivå, og samtidig styrke kvaliteten til medlemmene i kjeden, forteller Atle Hofseth, Partner Manager i Cordel Norge.

Norges største VVS kjede

VVS Eksperten AS er med sine tre profilhus, VVS Eksperten, VA Eksperten og Rørlegger på hjul, den største VVS Kjeden i Norge. I dag har kjeden 530 medlemsbedrifter og nærmere 5 milliarder i omsetning, og er den raskest voksende VVS-kjeden.

– Vi er opptatt av å finne gode løsninger til våre medlemmer, og det mener jeg vi har oppfylt gjennom samarbeidet med Cordel Norge. Når vi nå også tilbyr Cordel KS | HMS til alle våre medlemmer, viser det at vi har fokus på å finne gode og tilpassede systemer, forteller Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten.

Kai Johnsen VVS Eksperten

Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten. Foto: VVSforum

Bransjetilhørighet

Cordel KS | HMS har en sterk forankring i samarbeidet med Rørentreprenørene Norge, hvor bransjeorganisasjonen sikrer det faglige innholdet.

– Tryggheten med at vi anbefaler bransjen sin egen løsning, er viktig. Vi vet hva Rør Norge står for, og kombinasjonen Rør Norge og Cordel, mener vi er tilnærmet optimal, fortsetter Kai Johnsen.

Cordel KS | HMS

Cordel Norge AS overtok i januar 2020 eiendomsretten til Rørentreprenørene Norge sitt KS-HMS system, også kjent som RørWeb. Rørentreprenørene har fortsatt ansvaret for innholdet i løsningen, slik at krav i markedet og i lovverk knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt.

– I nærmere 20 år har vi hatt et godt samarbeid med Cordel Norge AS. Det føles derfor betryggende at de nå også skal videreforedle RørWeb. Å utvikle moderne IT-løsninger er krevende og ikke innenfor RørNorges fokusområde fremover. Vårt hovedansvar er å sørge for at systemet er faglig oppdatert. Vi skal være en premissgiver for innhold, mens Cordel tar seg av det tekniske, sa administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene, ved overtagelsen av KS-HMS løsningen.

Cordel Norge inngår samarbeid med ABAX

Vi har inngått samarbeid med ABAX om levering av sporingsløsninger. Samarbeidet er en naturlig utvidelse da vi fra før av har et samarbeid med Automile, som i slutten av 2020 ble kjøpt opp av ABAX. Integrasjonen mellom Cordel og Automile skal opprettholdes og vil eksistere sammen med integrasjonen mot ABAX. 

ABAX-integrasjonen vil gi deg muligheten til å sammenstille data på tvers av plattformene, noe som vil kunne øke effektiviteten og fortjenesten. Datapunktene fra integrasjonen vil blant annet oppgi antall kjørte kilometer, sporing av føreradferd og posisjonene til alle bedriftens biler i kartet i henhold til GDPR.

– ABAX har i alle år vært en ledende aktør i dette markedet. Når de gikk sammen med vår allerede gode partner Automile, så var vi raske med at vårt samarbeid måtte utvides til å gjelde ABAX også. Vi kan nå tilby to gode alternativer til markedet. ABAX som samarbeidspartner har gode og stabile produkter og tjenester som er ideelle mot vår kundegruppe, sier Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Ved bruk av tjenesten til det fulle, vil du kunne redusere drivstofforbruket, redusere slitasje på bilen, øke sikkerheten blant sjåførene og gjøre gode rutevalg på vei ut til kunde.

– Vi er glade for å ha Cordel Norge med på laget, og kan med dette tilby en enda bedre tjeneste til en av våre største kundegrupper som er håndverkere. Cordel er et markedsledende fagsystem innen kalkulasjon og prosjektstyring ut mot håndverkere, som utgjør en betydelig andel av vår kundegruppe. Kombinert med kjørebok fra ABAX vil kundene få enda bedre oversikt over sine prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura, forteller Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager i ABAX.

Integrasjonen ligger allerede klar på abax.com/no/integrations/cordel, og API-et er enkelt å koble til ABAX-kontoen. Du vil med dette samle flere datakilder i en og samme plattform, noe som er tidsbesparende.

– Vi er i en tid der APIer ikke bare tillater virksomheter å utvikle og skalere raskere, men APIer er også en driver for strategiske og forretningsmessige mål gjennom integrasjoner og bruk av tredjepartstjenester for felles verdiskapning. Med vårt åpne API har vi gjort det enkelt for partnere som for eksempel Cordel Norge å la kundene dra nytte av dataene produsert i ABAX i kompletterende løsninger. Dette samarbeidet er nok et bevis på at vår strategi om å gi felles kunder merverdi ved å kunne automatisere dataflyt og bygge egne økosystemer er veien å gå, avslutter Brustad.

Les mer om integrasjonen og bestill her

Om ABAX:

ABAX er det nest største telematikkselskapet i Europa med egenutviklet soft- og hardware. Telematikken gjør det enkelt å forbedre effektiviteten, overholde lovgivningen og øke lønnsomheten for sine over 41 000 kunder. ABAX har over 350 ansatte, stasjonert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og England med hovedkontor i Larvik, Norge.

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

 

Har du fått med deg Cordel-podden?

I august startet vi podcast, kanskje du allerede har hørt den? Her kan du bli bedre kjent med oss i Cordel, hva som opptar vår hverdag og hva som er aktuelt og skjer i bransjen akkurat nå.

Navnet er Cordel-podden og her tar vi for oss temaer som håndverkeren møter i sin hverdag. Som leverandør av et fagsystem ønsker vi ikke bare å gi deg et bra system å jobbe i, vi ønsker også å dele vår og andres erfaringer og bidra med verdifull informasjon rundt ditt fag.

Podcast er jo det kule og trendy alle gjør om dagen, og vi i Cordel Norge følte at vi ikke kan være noe dårligere. Det er nok ikke er helt sant, men det vi syns er at podcast er en kjempefin informasjonskanal. Det er på bakgrunn av dette at vi valgte å starte Cordel-podden og vi har så langt mottatt gode tilbakemeldinger på episodene som er publisert.

Programlederen

Cordel-podden ledes av vår alles kjære Partner Manager Atle Hofseth. Atle har lang erfaring i Cordel Norge og kjenner både system, fag og forskjellige håndverksbransjer godt. Han har tidligere erfaring fra radio og var vårt naturlige valg da podcasten skulle kjøres i gang.

Konseptet

Konseptet går ut på at Atle i hver episode har med seg eksperter og erfarne fagfolk for å snakke om temaer som angår deg som håndverker og din arbeidshverdag. Hver episode har et nytt tema og nye gjester, så vi lover deg god variasjon. I de tre første episodene har vi vært innom temaene Cordel skyløsning, kalkulasjon og dokumentasjon.

Podcasten er tilgjengelig på flere populære podcast-plattformer som Spotify, Apple Podcast og Google Podcast.

 

 

Vi har inngått samarbeid med Happy Homes

Cordel Norge har lenge samarbeidet med MLF og er godt etablert blant malerbransjen. Det er med stor glede at vi nå kan annonsere at vi har inngått et tettere samarbeid med Happy Homes.

Happy Homes er Skandinavias største faghandelkjede innenfor farge og interiør, og rundt halvparten av medlemmene i Norge leverer håndverkstjenester. Samarbeidet kommer som en følge av at sentrale personer i Happy Homes allerede har god erfaring med Cordel. Avtalen vil bidra til å sikre et godt samarbeid som medlemmene i Happy Homes ville kunne dra god nytte av.

«Med valg av Cordel som samarbeidspartner styrker vi verktøykassen til våre forhandlere for å øke deres trygghet og profesjonalitet. Cordel skal bidra med å forenkle hverdagen slik at malermestrene våre kan bruke mer tid med fokus mot kundene», forteller Svein J. Nilssen, kjedekoordinator i Happy Homes.

Cordel Norge tilbyr tilpassede løsninger for malere og har i samarbeid med MLF tilpasset Cordel og kalkulasjonsløsningen for bransjen. I Cordel finner du datagrunnlag med kalkulasjonspakker og nødvendige registre for rask og riktig kalkulasjon.

«Vi gleder oss til å samarbeide tettere med Happy Homes. I fellesskap har vi satt sammen en programvarepakke for medlemmene, og sammen skal vi sørge for å ha fokus på økt lønnsomhet i kalkulasjon og prosjektstyring», sier Jørgen Skårbrevik, Partner Manager i Cordel Norge.

5.-7. november deltok vi på Happy Homes sin årlige messe i Trondheim. Der presenterte vi Cordel og fikk god respons fra deltagerne. Vi stilte med Jørgen og Thorgeir og de kunne melde om bra faglig innhold og et godt sosialt opplegg.

Cordel på Happy Homes messe

Om Happy Homes

Happy Homes er en farge- og interiørkjede med lokale butikker i Norge. Gjennom stor faglig kunnskap hjelper de forbrukere til å skape sin hjemmefølelse. Gjennom lokal tilknytning ønsker Happy Homes å være et alternativ til de store varehusene. Flere av medlemmene har også håndverkere som står klare til å ta fatt på arbeid som forbrukeren synes er for utfordrende. Deres 50 forhandlere eier kjeden og gjennom sine aksjeposter legger de føringer for kjedekontoret.

For mer informasjon ta kontakt med:

Jørgen Skårbrevik, Partner Manager Cordel Norge
Mobil: +47 959 49 277
Epost: jorgen.skarbrevik@cordel.no

Svein J. Nilssen, kjedekoordinator Happy Homes Norge
Mobil: +47 911 02 728
Epost: svein@happy-homes.no

Sammen skal vi digitalisere håndverkeren

I begynnelsen av juli gjorde vårt morselskap, SmartCraft ASA, et oppkjøp av Kvalitetskontroll AS. Vi er veldig positive til å få inn Kvalitetskontroll som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av teknologien og kompetansen de tilfører SmartCraft-familien. Det at vi fremover skal spille på lag vil gjøre at vi sammen kan levere enda bedre digitale løsninger til nye og eksisterende kunder.

I en arbeidshverdag der det ikke bare stilles større og større krav til dokumentasjon og interne rutiner, men også lønnsomheten, vil gode digitale løsninger være viktig for at håndverksbedrifter skal kunne drive på en god måte.

Vi i Cordel og Kvalitetskontroll har alltid hatt kunden i fokus når det kommer til utviklingen av systemene. Slik vil det også være i fremtiden. Vi mener det er viktig å ta hensyn til behovene og utfordringene kundene har og deretter finne løsninger som dekker disse på best mulig måte. Slik at du som håndverker skal føle deg trygg i dine administrative oppgaver.

Integrasjon

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem som er spesialtilpasset bygg- og anleggsbransjen. Systemet forenkler og digitaliserer hverdagen til håndverkere ved hjelp av effektiv prosjektstyring når det kommer til blandt annet avvikshåndtering, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet.

«Med Kvalitetskontroll på laget vil vi kunne bistå håndverkerne med enda flere funksjoner enn vi gjør i dag. Med funksjonalitet som dekker hele spekteret for å gjennomføre alt fra små til store prosjekter på en god måte, gleder vi oss til fremtiden sammen med nye og eksisterende kunder» – Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Cordel sin store styrke er kalkulasjon og prosjektstyring, og tilbyr alle funksjoner du trenger for å få en god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Kombinasjonen av disse systemene vil kunne gi deg som håndverker en komplett løsning som fyller alle behov for å kunne jobbe effektivt i arbeidshverdagen. En integrasjon vil komme på plass og vi er allerede i godt i gang med å tilpasse oss hverandre.

«Vi alle i Kvalitetskontroll gleder oss mye over vårt nye familiemedlem Cordel, som vi alltid har respektert høyt i bransjen. Både vi og mange av våre viktigste kunder ser svært mange funksjoner og synergier som vi kan jobbe med i tiden fremover for å skape ende bedre produkter. Vi tror på at Kvalitetskontroll og Cordel sammen har en lys fremtid med mange fornøyde kunder» – Christer Andre Kleppestø, daglig leder i Kvalitetskontroll.

Faglig tyngde

Det at begge selskapene nå er en del av SmartCraft-gruppen gir oss ikke bare fordeler teknisk i form av systemintegrasjon, men også en større faglig tyngde. Sammen er vi bedre rustet til å utvikle gode systemer for fremtiden og være den digitale hjelperen håndverkeren trenger for å kunne lykkes.

Med bakgrunn fra forskjellige deler av bransjen besitter vi nå en bred kompetanse innenfor håndverker og entreprenørfaget. Sammen skal vi jobbe inn i fremtiden for å bistå bedrifter i håndverksbransjen til å digitalisere prosesser ytterligere.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Mobil: +47 468 03 633
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Christer Andre Kleppestø, daglig leder Kvalitetskontroll
Mobil: +47 934 83 503
Epost: christer@kvalitetskontroll.no

Nytt generelt tillegg – kalkulasjon med akkord

Som en grunnleggende regel blir det «generelle tillegget» revidert hvert år. Det generelle tillegget representerer blant annet lønnsutvikling fra når akkordsatsene ble satt, for å ivareta lønnsvekst. Det er viktig å oppdatere dette hvert år. Det er også viktig å sørge for at man har den siste og ferskeste akkordtariffen i Cordel for at alt skal bli riktig når du kalkulerer.

Gjeldene generelle tillegg for ulike fag:

VVS: Det generelle tillegget justeres fra 17,02 % til 19,83 %, gjeldende fra 01.08.21.

Elektro: Det generelle tillegget justeres fra 134 % til 138,7 %, gjeldende fra 01.05.21. Tillegget er offentligjort som en multiplikasjonsfaktor på 2,387, omregnet til prosent tilsvarer dette 138,7 %, klikk her for dokumentasjon.

Blikkenslager/Ventilasjon: Det generelle tillegget justeres fra 104,25 % til 109,15 % fra 01.08.21

Malerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 1,50 % til 3,94 % fra 01.08.21

Taktekkerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 50,77 % til 54,39 % fra 01.08.21

 

Slik vedlikeholder du Cordel for anbudskalkulasjon.

Hvordan endre det generelle tillegget i Cordel

Benytte deg av det riktige generelle tillegget. Husk å legge til i både «Kalkulasjon/Tilbud» og «Prosjektanbud» dersom du bruker begge metodene. For å legge inn det generelle tillegget som standard kan du gjøre følgende:

  • Trykk på «Konfig» og velg «Anbud/Spesifikasjon»
  • Gå inn på de metodene du bruker akkord
  • Gå til fliken «Priskalkyle» og trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
  • Legg inn riktig sats i feltet «Generelt tillegg»
  • Trykk «Lagre»
  • Gjenta på alle metoder du bruker akkord på

Fremgangsmåten er helt identisk på «Prosjektanbud», men du må stå i prosjektanbudsregisteret og trykke «konfig» der.

Husk at dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Vi har oppsummert de viktigste punktene man må huske på i kalkulasjonsprosessen. Klikk her for sjekkliste for vår anbudskalkulasjon.

Cordel Skyløsning: – Føler oss tryggere

Hønefoss VVS AS har vært kunde hos Cordel Norge siden 2006. De oppgraderte fra Cordel 1.9 til Cordel 2.0 i 2019 og i fjor valgte de å flytte Cordel fra egen server til Cordel Norge sin skyløsning.

Vi har tatt en nærmere prat med Vegard Skredshol, daglig leder i Hønefoss VVS AS, for å høre hvordan han har opplevd overgangen og hva han mener er de største fordelene.

Fra egen server til skyløsning

Mange velger å flytte Cordel opp i skyen for å kunne arbeide mer fleksibelt med enklere tilgang til Cordel, andre fordeler er blant annet automatiske oppdateringer, backup og tilgang til nye integrasjoner.

Hvorfor valgte dere å gå over til Cordel Norge sin skyløsning?

– Vi så flere fordeler med å flytte Cordel fra egen serverløsning til sky. Jeg føler det er en mye tryggere løsning, i tillegg fikk vi også tilgang til de gode løsningene fra VVS Norge. Tidligere hadde vi Cordel på egen server og har gjennom årene opplevd opp til flere virusangrep. Det er trygt å vite at Cordel nå håndterer backup og oppdateringer.

Hvordan har overgangen vært?

– Vi fikk god bistand både ved overgangen fra 1.9 til 2.0 og fra egen server til skyløsning. Cordel har fungert bra etter overgangen.

Mer fleksibelt

Hønefoss VVS AS har alt samlet i Cordel, også regnskap. Regnskapsfører har tilgang via skyløsningen.

Vil du anbefale andre å gå over til skyløsningen?

– Det er en mer moderne løsning. Superfordel at man kan jobbe litt mer fleksibelt. Om man har utfordring med lokal server, er det en superting å gå over til skya.

 

Les mer om Cordel Norge sin skyløsning her. 

SmartCraft gjør nytt oppkjøp i Finland

Cordel Norge sitt morselskap, SmartCraft, har nylig gjort sitt sjette oppkjøp når selskapet nå overtar det finske programvareselskapet HomeRunbynet Oy. – HomeRun har utviklet seg til å bli et uunnværlig hjelpemiddel for mange entreprenører og eiendomsutviklere, og passer utmerket inn i SmartCraft-familien, sier konsernsjef Gustav Line i SmartCraft.

HomeRuns kunder blant finske entreprenører benytter i dag selskapets SaaS-baserte moduler for kommunikasjon til sine kunder. På den måten kan kundene enkelt og digitalt velge tilpasninger til sin leilighet, mens entreprenøren har god oversikt over kundenes valg, dokumentasjon rundt dette og garantihåndtering.

– Som en del av SmartCraft-familien kan HomeRuns tjenester nå ut til enda flere. På sikt kan HomeRuns funksjonalitet i større grad integreres med andre deler av SmartCrafts produktportefølje, sier Gustav Line.

Etablert samarbeid

HomeRun er selskapets andre oppkjøp i Finland. Det første skjedde i 2020, da Congrid, som er den markedsledende leverandøren av SaaS-baserte tjenester for kvalitets og sikkerhetskontroll i Finland, ble innlemmet.

– Congrid og HomeRun har allerede et etablert samarbeid, og vi har stor tro på dette samspillet fremover. For eksempel tror vi at mange av Congrids kunder kan ha stor nytte av HomeRuns tjenester, og HomeRun vil kunne vært med på Congrids ekspansjon i Sverige. Synergiene er betydelige både på salgs og kostnadssiden, sier Gustav Line.

HomeRun ble etablert i 2012 og den skybaserte programvareplattformen ble modernisert i 2019. I 2020 var driftsinntektene i underkant av 10 millioner kroner hvorav om lag tre fjerdedeler var SaaS-baserte gjentakende inntekter.

– Jeg gleder meg at HomeRun nå blir en del av SmartCraft-familien. SmartCraft har markert seg som en kompetent og innovativ programvareleverandør til bedrifter innenfor entreprenør og håndverksbransjen. HomeRun kommer til å passe godt med de øvrige produktene i SmartCraft-porteføljen, sier daglig leder i HomeRun Otto Laurila.

Vekstambisjoner

SmartCraft fikk det svenske investeringsfondet Valedo Partners inn som eier i 2017, og har siden akselerert vekstambisjonene sine.

– Vi jobber aktivt med oppkjøp i de nordiske landene, og vil etter hvert rette blikket ut i Europa. Vi ser at det er store muligheter for verdiskapning gjennom synergier både på salgs- og kostnadssiden og på utviklingssiden når vi kjøper opp selskaper. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier konsernsjef Gustav Line.

Les mer om SmartCraft

Les mer om Homerun

 

For ytterligere informasjon:

Gustav Line, konsernsjef, SmartCraft
Mobil: +47 952 67 104
Epost: gustav.line@smartcraft.no