Vi har inngått samarbeid med Happy Homes

Cordel Norge har lenge samarbeidet med MLF og er godt etablert blant malerbransjen. Det er med stor glede at vi nå kan annonsere at vi har inngått et tettere samarbeid med Happy Homes.

Happy Homes er Skandinavias største faghandelkjede innenfor farge og interiør, og rundt halvparten av medlemmene i Norge leverer håndverkstjenester. Samarbeidet kommer som en følge av at sentrale personer i Happy Homes allerede har god erfaring med Cordel. Avtalen vil bidra til å sikre et godt samarbeid som medlemmene i Happy Homes ville kunne dra god nytte av.

«Med valg av Cordel som samarbeidspartner styrker vi verktøykassen til våre forhandlere for å øke deres trygghet og profesjonalitet. Cordel skal bidra med å forenkle hverdagen slik at malermestrene våre kan bruke mer tid med fokus mot kundene», forteller Svein J. Nilssen, kjedekoordinator i Happy Homes.

Cordel Norge tilbyr tilpassede løsninger for malere og har i samarbeid med MLF tilpasset Cordel og kalkulasjonsløsningen for bransjen. I Cordel finner du datagrunnlag med kalkulasjonspakker og nødvendige registre for rask og riktig kalkulasjon.

«Vi gleder oss til å samarbeide tettere med Happy Homes. I fellesskap har vi satt sammen en programvarepakke for medlemmene, og sammen skal vi sørge for å ha fokus på økt lønnsomhet i kalkulasjon og prosjektstyring», sier Jørgen Skårbrevik, Partner Manager i Cordel Norge.

5.-7. november deltok vi på Happy Homes sin årlige messe i Trondheim. Der presenterte vi Cordel og fikk god respons fra deltagerne. Vi stilte med Jørgen og Thorgeir og de kunne melde om bra faglig innhold og et godt sosialt opplegg.

Cordel på Happy Homes messe

Om Happy Homes

Happy Homes er en farge- og interiørkjede med lokale butikker i Norge. Gjennom stor faglig kunnskap hjelper de forbrukere til å skape sin hjemmefølelse. Gjennom lokal tilknytning ønsker Happy Homes å være et alternativ til de store varehusene. Flere av medlemmene har også håndverkere som står klare til å ta fatt på arbeid som forbrukeren synes er for utfordrende. Deres 50 forhandlere eier kjeden og gjennom sine aksjeposter legger de føringer for kjedekontoret.

For mer informasjon ta kontakt med:

Jørgen Skårbrevik, Partner Manager Cordel Norge
Mobil: +47 959 49 277
Epost: jorgen.skarbrevik@cordel.no

Svein J. Nilssen, kjedekoordinator Happy Homes Norge
Mobil: +47 911 02 728
Epost: svein@happy-homes.no

Sammen skal vi digitalisere håndverkeren

I begynnelsen av juli gjorde vårt morselskap, SmartCraft ASA, et oppkjøp av Kvalitetskontroll AS. Vi er veldig positive til å få inn Kvalitetskontroll som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av teknologien og kompetansen de tilfører SmartCraft-familien. Det at vi fremover skal spille på lag vil gjøre at vi sammen kan levere enda bedre digitale løsninger til nye og eksisterende kunder.

I en arbeidshverdag der det ikke bare stilles større og større krav til dokumentasjon og interne rutiner, men også lønnsomheten, vil gode digitale løsninger være viktig for at håndverksbedrifter skal kunne drive på en god måte.

Vi i Cordel og Kvalitetskontroll har alltid hatt kunden i fokus når det kommer til utviklingen av systemene. Slik vil det også være i fremtiden. Vi mener det er viktig å ta hensyn til behovene og utfordringene kundene har og deretter finne løsninger som dekker disse på best mulig måte. Slik at du som håndverker skal føle deg trygg i dine administrative oppgaver.

Integrasjon

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem som er spesialtilpasset bygg- og anleggsbransjen. Systemet forenkler og digitaliserer hverdagen til håndverkere ved hjelp av effektiv prosjektstyring når det kommer til blandt annet avvikshåndtering, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet.

«Med Kvalitetskontroll på laget vil vi kunne bistå håndverkerne med enda flere funksjoner enn vi gjør i dag. Med funksjonalitet som dekker hele spekteret for å gjennomføre alt fra små til store prosjekter på en god måte, gleder vi oss til fremtiden sammen med nye og eksisterende kunder» – Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Cordel sin store styrke er kalkulasjon og prosjektstyring, og tilbyr alle funksjoner du trenger for å få en god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Kombinasjonen av disse systemene vil kunne gi deg som håndverker en komplett løsning som fyller alle behov for å kunne jobbe effektivt i arbeidshverdagen. En integrasjon vil komme på plass og vi er allerede i godt i gang med å tilpasse oss hverandre.

«Vi alle i Kvalitetskontroll gleder oss mye over vårt nye familiemedlem Cordel, som vi alltid har respektert høyt i bransjen. Både vi og mange av våre viktigste kunder ser svært mange funksjoner og synergier som vi kan jobbe med i tiden fremover for å skape ende bedre produkter. Vi tror på at Kvalitetskontroll og Cordel sammen har en lys fremtid med mange fornøyde kunder» – Christer Andre Kleppestø, daglig leder i Kvalitetskontroll.

Faglig tyngde

Det at begge selskapene nå er en del av SmartCraft-gruppen gir oss ikke bare fordeler teknisk i form av systemintegrasjon, men også en større faglig tyngde. Sammen er vi bedre rustet til å utvikle gode systemer for fremtiden og være den digitale hjelperen håndverkeren trenger for å kunne lykkes.

Med bakgrunn fra forskjellige deler av bransjen besitter vi nå en bred kompetanse innenfor håndverker og entreprenørfaget. Sammen skal vi jobbe inn i fremtiden for å bistå bedrifter i håndverksbransjen til å digitalisere prosesser ytterligere.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Mobil: +47 468 03 633
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Christer Andre Kleppestø, daglig leder Kvalitetskontroll
Mobil: +47 934 83 503
Epost: christer@kvalitetskontroll.no

Nytt generelt tillegg – kalkulasjon med akkord

Som en grunnleggende regel blir det «generelle tillegget» revidert hvert år. Det generelle tillegget representerer blant annet lønnsutvikling fra når akkordsatsene ble satt, for å ivareta lønnsvekst. Det er viktig å oppdatere dette hvert år. Det er også viktig å sørge for at man har den siste og ferskeste akkordtariffen i Cordel for at alt skal bli riktig når du kalkulerer.

Gjeldene generelle tillegg for ulike fag:

VVS: Det generelle tillegget justeres fra 17,02 % til 19,83 %, gjeldende fra 01.08.21.

Elektro: Det generelle tillegget justeres fra 134 % til 138,7 %, gjeldende fra 01.05.21. Tillegget er offentligjort som en multiplikasjonsfaktor på 2,387, omregnet til prosent tilsvarer dette 138,7 %, klikk her for dokumentasjon.

Blikkenslager/Ventilasjon: Det generelle tillegget justeres fra 104,25 % til 109,15 % fra 01.08.21

Malerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 1,50 % til 3,94 % fra 01.08.21

Taktekkerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 50,77 % til 54,39 % fra 01.08.21

 

Slik vedlikeholder du Cordel for anbudskalkulasjon.

Hvordan endre det generelle tillegget i Cordel

Benytte deg av det riktige generelle tillegget. Husk å legge til i både «Kalkulasjon/Tilbud» og «Prosjektanbud» dersom du bruker begge metodene. For å legge inn det generelle tillegget som standard kan du gjøre følgende:

  • Trykk på «Konfig» og velg «Anbud/Spesifikasjon»
  • Gå inn på de metodene du bruker akkord
  • Gå til fliken «Priskalkyle» og trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
  • Legg inn riktig sats i feltet «Generelt tillegg»
  • Trykk «Lagre»
  • Gjenta på alle metoder du bruker akkord på

Fremgangsmåten er helt identisk på «Prosjektanbud», men du må stå i prosjektanbudsregisteret og trykke «konfig» der.

Husk at dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Vi har oppsummert de viktigste punktene man må huske på i kalkulasjonsprosessen. Klikk her for sjekkliste for vår anbudskalkulasjon.

Cordel Skyløsning: – Føler oss tryggere

Hønefoss VVS AS har vært kunde hos Cordel Norge siden 2006. De oppgraderte fra Cordel 1.9 til Cordel 2.0 i 2019 og i fjor valgte de å flytte Cordel fra egen server til Cordel Norge sin skyløsning.

Vi har tatt en nærmere prat med Vegard Skredshol, daglig leder i Hønefoss VVS AS, for å høre hvordan han har opplevd overgangen og hva han mener er de største fordelene.

Fra egen server til skyløsning

Mange velger å flytte Cordel opp i skyen for å kunne arbeide mer fleksibelt med enklere tilgang til Cordel, andre fordeler er blant annet automatiske oppdateringer, backup og tilgang til nye integrasjoner.

Hvorfor valgte dere å gå over til Cordel Norge sin skyløsning?

– Vi så flere fordeler med å flytte Cordel fra egen serverløsning til sky. Jeg føler det er en mye tryggere løsning, i tillegg fikk vi også tilgang til de gode løsningene fra VVS Norge. Tidligere hadde vi Cordel på egen server og har gjennom årene opplevd opp til flere virusangrep. Det er trygt å vite at Cordel nå håndterer backup og oppdateringer.

Hvordan har overgangen vært?

– Vi fikk god bistand både ved overgangen fra 1.9 til 2.0 og fra egen server til skyløsning. Cordel har fungert bra etter overgangen.

Mer fleksibelt

Hønefoss VVS AS har alt samlet i Cordel, også regnskap. Regnskapsfører har tilgang via skyløsningen.

Vil du anbefale andre å gå over til skyløsningen?

– Det er en mer moderne løsning. Superfordel at man kan jobbe litt mer fleksibelt. Om man har utfordring med lokal server, er det en superting å gå over til skya.

 

Les mer om Cordel Norge sin skyløsning her. 

SmartCraft gjør nytt oppkjøp i Finland

Cordel Norge sitt morselskap, SmartCraft, har nylig gjort sitt sjette oppkjøp når selskapet nå overtar det finske programvareselskapet HomeRunbynet Oy. – HomeRun har utviklet seg til å bli et uunnværlig hjelpemiddel for mange entreprenører og eiendomsutviklere, og passer utmerket inn i SmartCraft-familien, sier konsernsjef Gustav Line i SmartCraft.

HomeRuns kunder blant finske entreprenører benytter i dag selskapets SaaS-baserte moduler for kommunikasjon til sine kunder. På den måten kan kundene enkelt og digitalt velge tilpasninger til sin leilighet, mens entreprenøren har god oversikt over kundenes valg, dokumentasjon rundt dette og garantihåndtering.

– Som en del av SmartCraft-familien kan HomeRuns tjenester nå ut til enda flere. På sikt kan HomeRuns funksjonalitet i større grad integreres med andre deler av SmartCrafts produktportefølje, sier Gustav Line.

Etablert samarbeid

HomeRun er selskapets andre oppkjøp i Finland. Det første skjedde i 2020, da Congrid, som er den markedsledende leverandøren av SaaS-baserte tjenester for kvalitets og sikkerhetskontroll i Finland, ble innlemmet.

– Congrid og HomeRun har allerede et etablert samarbeid, og vi har stor tro på dette samspillet fremover. For eksempel tror vi at mange av Congrids kunder kan ha stor nytte av HomeRuns tjenester, og HomeRun vil kunne vært med på Congrids ekspansjon i Sverige. Synergiene er betydelige både på salgs og kostnadssiden, sier Gustav Line.

HomeRun ble etablert i 2012 og den skybaserte programvareplattformen ble modernisert i 2019. I 2020 var driftsinntektene i underkant av 10 millioner kroner hvorav om lag tre fjerdedeler var SaaS-baserte gjentakende inntekter.

– Jeg gleder meg at HomeRun nå blir en del av SmartCraft-familien. SmartCraft har markert seg som en kompetent og innovativ programvareleverandør til bedrifter innenfor entreprenør og håndverksbransjen. HomeRun kommer til å passe godt med de øvrige produktene i SmartCraft-porteføljen, sier daglig leder i HomeRun Otto Laurila.

Vekstambisjoner

SmartCraft fikk det svenske investeringsfondet Valedo Partners inn som eier i 2017, og har siden akselerert vekstambisjonene sine.

– Vi jobber aktivt med oppkjøp i de nordiske landene, og vil etter hvert rette blikket ut i Europa. Vi ser at det er store muligheter for verdiskapning gjennom synergier både på salgs- og kostnadssiden og på utviklingssiden når vi kjøper opp selskaper. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier konsernsjef Gustav Line.

Les mer om SmartCraft

Les mer om Homerun

 

For ytterligere informasjon:

Gustav Line, konsernsjef, SmartCraft
Mobil: +47 952 67 104
Epost: gustav.line@smartcraft.no

«Cordel gjør det lett å få god oversikt over alle prosesser»

Lindesnes Elektro AS har eksistert i 9,5 år, de har brukt fagsystemet Cordel like lenge. Trond Stiland, medeier, servicemontør og saksbehandler, har vært med hele veien fra start. I løpet av årene har han fulgt med på hva som finnes på markedet, men ingen andre løsninger kan måle seg med den totale pakken av funksjonalitet som finnes i Cordel.

– Med Cordel er det enkelt å få oversikt over alle prosesser, alt som registreres og dokumenteres følger med prosjektene hele veien. Cordel har alt vi trenger, og vi kan forholde oss til kun ett system. I tillegg er veien kort til support og vi får alltid hjelp ved behov.

Alt ble enklere med Cordel UTE

Lindesnes Elektro jobber mest mot det private markedet, alt fra eneboliger til service- og vedlikeholdsarbeid og kravene til dokumentasjon er høye, forteller Trond.

– Vi bruker mye tid på føre dokumentasjon og ta bilder. Ikke minst sørge for at vi alltid har oppdaterte ordre og materialister. Alt dette ble enklere når vi tok i bruk Cordel UTE. Nå er det ingen eksport/import, det er enkelt å dokumentere, fylle ut sjekklister og ta bilder, og alt følger riktig ordrenummer og kunde hele veien.

God økonomisk oversikt

Et av de større prosjektene de har jobbet med den siste tiden er et hytte/fritidsprosjekt som har hatt en varighet på 1,5-2 år.  – Prosjektstyringen i Cordel gir oss svært god økonomisk oversikt. På dette prosjektet har vi oversikt over alt i Cordel, alle timer/innkjøp, ja faktisk nesten ned til dieselforbruk, forteller Trond.

Lindesnes Elektro har også vært frempå når det kommer til å ta i bruk funksjonene i Cordel og digitalisere tidkrevende oppgaver.

– Vi var tidlig ute med å ta i bruk EHF og Vipps, overgangen hjalp betraktelig. Vi fikk ned kostnadene våre og betalinger inn raskere. Man vet at faktura kommer frem til riktig kunde og slipper unødvendig tidsbruk på dette. I tillegg bruker vi også Autofakt og får her god oversikt over alle innkomne fakturaer fra grossister.

Fleksibel løsning

Trond sin filosofi er at de gjør det de er best på selv, så setter de bort det andre. For 5 år siden valgte de å gå over til Cordel sin skyløsning, slik at de var sikret backup og oppdatert versjon av Cordel til enhver tid.

– Det trygt å vite at backup er sikret og at vi slipper ansvar for dette selv. Hele prosessen gikk også raskt og vi har nå en mer fleksibel løsning.

Trond var også nylig med på et av våre digitale kurs om FDV. Kurset ga mersmak og neste steg blir å ta i bruk FDV i Cordel i større grad. – Nå gjelder det bare å sette av tid og komme i gang!

 

Les mer om Lindesnes Elektro AS: www.lindesneselektro.no

 

Cordel butikk og digitale prisskilt

Rørleggersentralen AS åpnet i 2020 butikk nummer 2, Comfort Digernes. Fra før av har de en veletablert butikk i Fiskarstrand. Allerede i 1997 tok de i bruk Cordel, og i dag bruker de Cordel til å få full kontroll på alt fra ordre til fakturering, lager, regnskap og butikk.

Siv Urke Fiskerstrand har vært med siden start og stått for organisering av åpningen av den nye butikken, til daglig sitter hun på hovedkontoret i Fiskarstrand. De har valgt morderne digitale løsninger i den nye butikken, og er første kunde ut som benytter Cordel sin butikkløsning i kombinasjon med digitale prisskilt.

Digitale prisskilt og moderne løsninger

Den nye butikken, Comfort Digernes, er i full drift og Siv er svært fornøyd med å ha fått på plass digitale prisskilt.

– De digitale prisskiltene har fungert svært bra hittil. Leverandøren av de digitale etikettene og Thorgeir fra Cordel Norge har fulgt opp tett hele veien. Vi kommer til å spare mye tid på etiketter og prising, forteller Siv.

Cordel Norge sin rolle før åpning har vært å legge til rette for at det finnes en måte i Cordel for å definere gyldig vare i forbindelse med etikettbruk. Med lagermodulen i Cordel kan du definere et utvalg varer, og dette fungerer svært bra opp mot systemet som er valgt for digitale etiketter.

Siv Fiskerstrand (til høyre) og Butikksjef Karina Gamlem. Foto: Thorgeir Thomassen.

Siv Urke Fiskerstrand (til venstre) og butikksjef Karina Gamlem. Foto: Thorgeir Thomassen.

– Det er svært enkelt å håndtere både kampanjer og prisoppdateringer i Cordel, med ett tastetrykk oppdateres prisene automatisk. Nå vil også prisskiltene følge med automatisk og vi ser for oss at vi her kommer til å spare mye tid, forteller Siv.

Foto: Thorgeir Thomassen

Cordel Norge synes det er gøy å samarbeide med kunder for å finne gode løsninger som kan effektivisere arbeidshverdagen slik at systemene blir utnyttet på en god måte.

– Åpningen av butikken på Digerneset gikk som smurt, sier Siv. Alt gikk som planlagt på åpningsdagen, og vi hadde godt med folk innom! Vi kommer helt klart til å gå over til digitale prisskilt i butikken i Fiskarstrand også.

Fordeler med alt i ett system

Cordel er spesielt godt tilpasset rørleggerbransjen. Rørleggersentralen AS som i dag er 40 ansatte og hovedsakelig jobber med industri og store bygg, bruker Cordel utstrakt i alle prosesser.

– Vi har brukt Cordel i mange år og merker nå en stor forbedring med Cordel 2.0. Vi har også kommet oss opp i Cordel Skyen, forteller Siv.

De har også gått over til Cordel UTE og har regnskap i Cordel.

– Vi har nå mye bedre kontroll på alt. Med butikk i Cordel i tillegg til regnskap ser du alt med en gang, og alt er sporbart. Hvis du går inn på en faktura kan du enkelt spore det helt tilbake til innkjøp. Dette gir oss en svært god oversikt, sier Siv. Nå gleder vi oss til Cordel KS | HMS kommer på markedet, det tror vi blir veldig bra!

Cordel Norge gratulerer med ny flott butikk!

Fakta:

Rørleggesentralen AS
Daglig leder: Harald Åkre
Ansatte: 40
Butikker: Comfort Fiskarstrand og Comfort Digernes

Cordel Norden styrkes med kjøp av Congrid Oy i Finland

Cordel-gruppen fortsetter å vokse og Cordel Norden har gjort et oppkjøp av Congrid Oy i Finland. Vi i Cordel Norge er glade for å få Congrid Oy inn som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av verdifull kompetanse på tvers av selskapene.

Cordel Norden, som ledende leverandør av programvare til håndverkere og byggefirmaer, har investert i Congrid Oy for å styrke produktporteføljen og muliggjøre ytterligere internasjonal vekst.

– Vi er veldig entusiastiske til de nye mulighetene som Congrid tilfører Cordel-gruppen. Congrid er et flott selskap som har tatt en ledende posisjon innen sitt felt de siste årene. Vi tror løsningen vil være et passende tillegg til den eksisterende porteføljen vi har, og vil styrke vårt fotavtrykk innen kvalitetssikringsprogramvare i Norden, sier Gustav Line, CEO i Cordel Norden AS.

Se omtale av saken i nettavisene under:

Finansavisen

Computerworld

Sunnmørsposten (+ sak)

Byggfakta

For mer informasjon vennligst kontakt:

Gustav Line
CEO Cordel Norden AS
E-post: gustav.line@cordel.no
Telefon: +47 952 67 104

KS og HMS, det trenger ikke være så komplisert!

Arbeidet med KS (Kvalitetssikring) og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) blir en mer og mer naturlig del av arbeidshverdagen til håndverkere og ikke uten grunn. Det er lovkrav som må følges og vinningen kan være stor for den enkelte bedrift.

For noen håndverkere er arbeid med KS og HMS en naturlig del av arbeidshverdagen allerede, for andre er dette kanskje noe man ikke jobber så systematisk med og man vet ikke helt hvordan man skal komme ordentlig i gang.

Cordel KS | HMS

Cordel Norge kommer nå til markedet med et webbasert system for KS og HMS. – Målet er å gjøre det enklere for håndverkere å følge lovverket, samt at det skal være en brukervennlig og intuitiv løsning, forteller Frida Kreku Johansson, produktansvarlig for Cordel KS | HMS og ansvarlig for datainnhold i Cordel Norge.

Frida har tidligere erfaring fra bedriftshelsetjenesten som HMS-rådgiver. Hun har vært mye ute i bedrifter og sett hva slags løsninger som fungere og ikke fungerer, og hvilke løsninger man burde ha for å få en effektiv arbeidshverdag.

Hva er KS og HMS, og hva handler det egentlig om?

– Det handler til dels om at skal følge lovverket på dokumentasjon, at man gjør det man skal gjøre på en sikker måte. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) handler om de ansattes helse, at man ikke skal bli syk av å være på jobb. KS er en form for å vise at produkter og tjenester, og prosessene bak disse, holder visse standarder for kvalitet. Enten i forhold til lovverk, bransjestandarder eller bedriften selv, forteller Frida.

Det har skjedd mye i bransjen de siste årene og det er høye krav generelt. Vil man være konkurransedyktig er det bare å henge med.

Fordelene med et godt system

På enhver byggeplass kan det oppstå farlige situasjoner. Selv med gode rutiner og utstyr kan det skje ulykker. En god plattform for dokumentasjon er derfor viktig, da kan man si noe om rutinene som er tenkt gjennomført og man kan se om man har dokumentert at det har blitt gjort slik som tenkt.

– Man gjør ofte en risikovurdering i hodet før man setter i gang med en jobb, uten å kanskje tenke over at det er nettopp det man har gjort. Det som kreves er å få det dokumentert. Med god dokumentasjon kan man sikre egen bedrift, samtidig som man kan unngå konflikter med kunder. Det er viktig at systemet er lett tilgjengelig, da blir det lett å ta det i bruk, sier Frida.

Hvordan utnytte KS/HMS-systemet best mulig?

– Det trenger ikke være komplisert med KS og HMS. Bedriftene som utnytter systemet for KS og HMS godt har til felles at systemet er tilpasset den enkelte bedriften, slik at det havner på riktig nivå. Man må finne den måten som fungerer best for sin bedrift, og det er selvfølgelig en fordel å bruke litt tid i starten på å sette seg godt inn i systemet.

Det er derfor viktig for oss å lage et godt system spesielt tilpasset håndverkere og deres behov, som er enkelt å ta i bruk, sier Frida.

Håndverkere spesielt utsatt

Det er ikke til å stikke under en stol at håndverker er ekstra utsatt, og desto viktigere er det med HMS og KS. – Det er kostbart å ha ansatte som er sykemeldte, friske ansatte er god økonomi. En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Kostnadene ved et sykefravær er sammensatt og vil variere, men det er viktig at man er bevisst på at kostnadene knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader (les mer på NHO sine sider her)

Få alt i ett system

– Cordel KS | HMS gjør Cordel til en enda mer komplett løsning, man vil få ett system å forholde seg til, alt samlet ett sted i en kjent løsning. Måten vi har valgt å utvikle systemet på vil gjøre det enklere å tilpasse systemet etter kundenes behov, det ser vi på som en stor fordel!

Vi ønsker at løsningen skal være effektiv og morsom å bruke, og det skal oppleves som en naturlig del av arbeidshverdagen. Vi ønsker et tett samarbeid med kundene på videre utvikling, forteller Frida.

Utviklingen av Cordel KS | HMS

For å lage et godt KS og HMS-system må man legge til rette for å følge lovverket og kravene på en enkel måte. – Vi har et tett samarbeid mellom alle avdelinger, og vi kompletterer hverandre. Nå før lansering er majoriteten av teamet utviklere som sitter med design og oppbygging av systemet. Jeg kan bidra når det kommer til brukervennlighet, hvordan de ulike funksjonene brukes og hva vi må ha på plass. Det er veldig spennende å få være med å påvirke fra start og å få ta del i et veldig løsningsorientert team, forteller Frida.

Vil du vite mer om Cordel KS | HMS? Les mer her

Cordel Norge lanserer Cordel KS | HMS i samarbeid med Rørentreprenørene Norge

Denne høsten vil Cordel KS | HMS lanseres med funksjonalitet for å lage profesjonelle sjekklister for kvalitet og trygghet i alle trinn. Den moderne webbasert løsningen vil digitalisere dokumentasjonsflyten for HMS-arbeid, kvalitetssikring og dokumenthåndtering som en videreføring av RørWeb.

Rørentreprenørene Norge er ansvarlig for at krav i markedet og i lovverket knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt, mens Cordel Norge er ansvarlig for utvikling og vedlikehold.

Med et digitalt og brukervennlig KS- og HMS-system blir det enkelt å sørge for at bedriftens rutiner blir fulgt og opprettholdt på en effektiv måte, ved å gjøre de tilgjengelig for alle overalt! Cordel KS | HMS vil gjøre det enklere for rørleggere å jobbe trygt, effektivt og lønnsomt.

Cordel KS | HMS utvikles med stort fokus på brukervennlighet, og du vil enkelt kunne lage sjekklister og maler, opprette prosjekter, legge til dokumenter og bilder. Løsningen vil være helintegrert med Cordel 2.0, og flere funksjoner og muligheter vil komme kontinuerlig.

Rørentreprenørene Norge sammen med Cordel er en av få aktører som har fått konsesjon til å integrere seg med DiBK, KS og Altinn. Cordel KS | HMS vil komme til å støtte dette og en løsning for at heldigitale byggesakskjemaer vil kunne flyte sømløst mellom alle partene i en byggesak er under utvikling.

> Les mer om Cordel KS | HMS her

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen
Daglig leder Cordel Norge
E-post: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no
Telefon: 46 80 36 33

Oddgeir Tobiassen
Direktør kompetanse og utvikling Rørentreprenørene Norge
E-post: oddgeir@rornorge.no
Telefon: 92 09 00 10