Cordel Norden styrkes med kjøp av Congrid Oy i Finland

Cordel-gruppen fortsetter å vokse og Cordel Norden har gjort et oppkjøp av Congrid Oy i Finland. Vi i Cordel Norge er glade for å få Congrid Oy inn som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av verdifull kompetanse på tvers av selskapene.

Cordel Norden, som ledende leverandør av programvare til håndverkere og byggefirmaer, har investert i Congrid Oy for å styrke produktporteføljen og muliggjøre ytterligere internasjonal vekst.

– Vi er veldig entusiastiske til de nye mulighetene som Congrid tilfører Cordel-gruppen. Congrid er et flott selskap som har tatt en ledende posisjon innen sitt felt de siste årene. Vi tror løsningen vil være et passende tillegg til den eksisterende porteføljen vi har, og vil styrke vårt fotavtrykk innen kvalitetssikringsprogramvare i Norden, sier Gustav Line, CEO i Cordel Norden AS.

Se omtale av saken i nettavisene under:

Finansavisen

Computerworld

Sunnmørsposten (+ sak)

Byggfakta

For mer informasjon vennligst kontakt:

Gustav Line
CEO Cordel Norden AS
E-post: gustav.line@cordel.no
Telefon: +47 952 67 104

KS og HMS, det trenger ikke være så komplisert!

Arbeidet med KS (Kvalitetssikring) og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) blir en mer og mer naturlig del av arbeidshverdagen til håndverkere og ikke uten grunn. Det er lovkrav som må følges og vinningen kan være stor for den enkelte bedrift.

For noen håndverkere er arbeid med KS og HMS en naturlig del av arbeidshverdagen allerede, for andre er dette kanskje noe man ikke jobber så systematisk med og man vet ikke helt hvordan man skal komme ordentlig i gang.

Cordel KS | HMS

Cordel Norge kommer nå til markedet med et webbasert system for KS og HMS. – Målet er å gjøre det enklere for håndverkere å følge lovverket, samt at det skal være en brukervennlig og intuitiv løsning, forteller Frida Kreku Johansson, produktansvarlig for Cordel KS | HMS og ansvarlig for datainnhold i Cordel Norge.

Frida har tidligere erfaring fra bedriftshelsetjenesten som HMS-rådgiver. Hun har vært mye ute i bedrifter og sett hva slags løsninger som fungere og ikke fungerer, og hvilke løsninger man burde ha for å få en effektiv arbeidshverdag.

Hva er KS og HMS, og hva handler det egentlig om?

– Det handler til dels om at skal følge lovverket på dokumentasjon, at man gjør det man skal gjøre på en sikker måte. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) handler om de ansattes helse, at man ikke skal bli syk av å være på jobb. KS er en form for å vise at produkter og tjenester, og prosessene bak disse, holder visse standarder for kvalitet. Enten i forhold til lovverk, bransjestandarder eller bedriften selv, forteller Frida.

Det har skjedd mye i bransjen de siste årene og det er høye krav generelt. Vil man være konkurransedyktig er det bare å henge med.

Fordelene med et godt system

På enhver byggeplass kan det oppstå farlige situasjoner. Selv med gode rutiner og utstyr kan det skje ulykker. En god plattform for dokumentasjon er derfor viktig, da kan man si noe om rutinene som er tenkt gjennomført og man kan se om man har dokumentert at det har blitt gjort slik som tenkt.

– Man gjør ofte en risikovurdering i hodet før man setter i gang med en jobb, uten å kanskje tenke over at det er nettopp det man har gjort. Det som kreves er å få det dokumentert. Med god dokumentasjon kan man sikre egen bedrift, samtidig som man kan unngå konflikter med kunder. Det er viktig at systemet er lett tilgjengelig, da blir det lett å ta det i bruk, sier Frida.

Hvordan utnytte KS/HMS-systemet best mulig?

– Det trenger ikke være komplisert med KS og HMS. Bedriftene som utnytter systemet for KS og HMS godt har til felles at systemet er tilpasset den enkelte bedriften, slik at det havner på riktig nivå. Man må finne den måten som fungerer best for sin bedrift, og det er selvfølgelig en fordel å bruke litt tid i starten på å sette seg godt inn i systemet.

Det er derfor viktig for oss å lage et godt system spesielt tilpasset håndverkere og deres behov, som er enkelt å ta i bruk, sier Frida.

Håndverkere spesielt utsatt

Det er ikke til å stikke under en stol at håndverker er ekstra utsatt, og desto viktigere er det med HMS og KS. – Det er kostbart å ha ansatte som er sykemeldte, friske ansatte er god økonomi. En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Kostnadene ved et sykefravær er sammensatt og vil variere, men det er viktig at man er bevisst på at kostnadene knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader (les mer på NHO sine sider her)

Få alt i ett system

– Cordel KS | HMS gjør Cordel til en enda mer komplett løsning, man vil få ett system å forholde seg til, alt samlet ett sted i en kjent løsning. Måten vi har valgt å utvikle systemet på vil gjøre det enklere å tilpasse systemet etter kundenes behov, det ser vi på som en stor fordel!

Vi ønsker at løsningen skal være effektiv og morsom å bruke, og det skal oppleves som en naturlig del av arbeidshverdagen. Vi ønsker et tett samarbeid med kundene på videre utvikling, forteller Frida.

Utviklingen av Cordel KS | HMS

For å lage et godt KS og HMS-system må man legge til rette for å følge lovverket og kravene på en enkel måte. – Vi har et tett samarbeid mellom alle avdelinger, og vi kompletterer hverandre. Nå før lansering er majoriteten av teamet utviklere som sitter med design og oppbygging av systemet. Jeg kan bidra når det kommer til brukervennlighet, hvordan de ulike funksjonene brukes og hva vi må ha på plass. Det er veldig spennende å få være med å påvirke fra start og å få ta del i et veldig løsningsorientert team, forteller Frida.

Vil du vite mer om Cordel KS | HMS? Les mer her

Cordel Norge lanserer Cordel KS | HMS i samarbeid med Rørentreprenørene Norge

Denne høsten vil Cordel KS | HMS lanseres med funksjonalitet for å lage profesjonelle sjekklister for kvalitet og trygghet i alle trinn. Den moderne webbasert løsningen vil digitalisere dokumentasjonsflyten for HMS-arbeid, kvalitetssikring og dokumenthåndtering som en videreføring av RørWeb.

Rørentreprenørene Norge er ansvarlig for at krav i markedet og i lovverket knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt, mens Cordel Norge er ansvarlig for utvikling og vedlikehold.

Med et digitalt og brukervennlig KS- og HMS-system blir det enkelt å sørge for at bedriftens rutiner blir fulgt og opprettholdt på en effektiv måte, ved å gjøre de tilgjengelig for alle overalt! Cordel KS | HMS vil gjøre det enklere for rørleggere å jobbe trygt, effektivt og lønnsomt.

Cordel KS | HMS utvikles med stort fokus på brukervennlighet, og du vil enkelt kunne lage sjekklister og maler, opprette prosjekter, legge til dokumenter og bilder. Løsningen vil være helintegrert med Cordel 2.0, og flere funksjoner og muligheter vil komme kontinuerlig.

Rørentreprenørene Norge sammen med Cordel er en av få aktører som har fått konsesjon til å integrere seg med DiBK, KS og Altinn. Cordel KS | HMS vil komme til å støtte dette og en løsning for at heldigitale byggesakskjemaer vil kunne flyte sømløst mellom alle partene i en byggesak er under utvikling.

> Les mer om Cordel KS | HMS her

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen
Daglig leder Cordel Norge
E-post: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no
Telefon: 46 80 36 33

Oddgeir Tobiassen
Direktør kompetanse og utvikling Rørentreprenørene Norge
E-post: oddgeir@rornorge.no
Telefon: 92 09 00 10

Nytt generelt tillegg for rørleggere

Nytt generelt tillegg for kalkulasjon med akkord for Rørleggere er nå klart. Det nye generelle tillegget er 17,02 %, gjeldende fra 01.10.20.

Kalkulerer du med akkord i Cordel? Da må du huske å endre det generelle tillegget.
I Cordel må man gå inn i kalkulasjonsmetodene og sette inn det nye tillegget. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Hvordan endre det generelle tillegget i Cordel:

Gå inn i prosjektanbud og/eller kalkulasjon/tilbud dersom det blir brukt akkord på enkelte metoder i dette registeret også.

  • Trykk «Konfig»
  • Velg «Anbud/spesifikasjon»
  • Gå inn på den første metoden ved å dobbeltklikke
  • Gå til fliken «Priskalkyle (F3)»
  • Trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
  • Endre det generelle tillegget til 17,02 %

Dette må gjøres på alle kalkulasjonsmetodene hvor det regnes med akkord, både på prosjektanbud og i kalkulasjon/tilbud dersom det ligger kalkulasjonsmetoder med akkordberegning der.

Vi utvider samarbeidet med Compello

Compello og Cordel Norge har i mange år jobbet tett sammen. Cordel Norge har allerede integrert Compello sine løsninger for EHF, fakturamottak og Vipps eFaktura for å digitalisere manuelle prosesser. Nå utvides samarbeidet ytterligere og Cordel Norge integrerer Compello sitt system for fakturagodkjenning i sine løsninger.

Håndverksbransjen etterspør digitale løsninger

Cordel sine skybaserte løsninger er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel for å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Cordel tilbyr alle funksjoner man trenger for å få en god økonomisk oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura.

Det er stor etterspørsel i håndverksbransjen etter verktøy som kan effektiviserer arbeidshverdagen, og mer effektive løsninger for håndtering av innkommende fakturaer. Cordel Norge har derfor valgt å integrere Compello PROCESS for å kunne gi sine kunder enda bedre oversikt og kontroll over alle innkommende fakturaer, forenkle prosesser for godkjenning og automatisere håndteringen, slik at man kan ha mindre fokus på fakturahåndtering.

> Les mer om Cordel sine løsninger

Med en egen app for fakturagodkjenning vil man nå enkelt kunne kontrollere og godkjenne fakturaer uansett hvor man er, og få varsel om det er noe man har glemt. Man får også mulighet for flere godkjennere, daglig purring for fakturaer som venter og automatisk kontering.

> Les mer om Compello PROCESS

Ved å ta i bruk Compello PROCESS og Cordel får entreprenører og håndverkere mulighet til å automatisere både prosjektstyring og økonomistyring.

Bjørn Kristian Bentzen – Cordel Norge (til venstre) og Torgeir Letting – Compello.

En perfekt match

For håndverksbedrifter, entreprenører og faghandel vil kombinasjonen Cordel og Compello PROCESS være en perfekt match. Med denne kombinasjonen vil man få verktøy som er optimalisert for en effektiv hverdag.

– Cordel har løsningene som effektiviserer og digitaliserer håndverkere og entreprenører. De har lenge vært en viktig partner for Compello og når vi nå inngår et enda tettere samarbeid er vi sikre på at vi sammen kan levere tjenester som gjør håndverksbransjen klar for fremtiden», sier CEO Torgeir Letting i Compello.

– Compello har i mange år levert teknologien som gjør det mulig for våre kunder å håndtere markedets behov for elektronisk behandling av fakturaer. Det å knytte tettere bånd til en partner som jobber med samme filosofi rundt digitalisering og kundebehandling er viktig for oss, sier daglig leder Bjørn Kristian Bentzen i Cordel Norge.

Er det noe du lurer på rundt vårt samarbeid ta kontakt med

Torgeir Letting, CEO Compello
Telefon: +47 916 55 537 eller e-post: torgeir.letting@compello.com

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Telefon: +47 46 80 36 33 eller e-post:  bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

 

 

Nyhet! Elektronisk signering i Cordel

Send dine tilbud og ordre til kunder eller samarbeidspartnere for digital signering direkte fra Cordel!

Nå kan du enkelt administrere dokumenter direkte fra Cordel og digitaliserer tidkrevende trinn for å få godkjent tilbud og ordre. Med elektronisk signering i Cordel kan du sende tilbud og ordre på en profesjonell måte til dine kunder og samarbeidspartnere, og gjøre det enklere for kunde og gi rask aksept med digital signering.

Slik fungerer det:

Når modulen er ferdig satt opp for en bruker vil utskrifter fra ordre og tilbud ha en knapp som heter «Til signering».

Fra Cordel vil du ha mulighet til å sende til flere enn en mottaker og valgfritt antall brukere kan benytte tjenesten.

Dokumenter sendt til signering vil bli lagret under ordren/tilbudet sine dokument og under kundens dokument. I dokumentfanen vil du enkelt se status for dokument sendt til signering og hvor i signeringsprosessen dokumentet er.

Kom i gang med elektronisk signering i Cordel!

For mer informasjon eller bestilling ta kontakt med oss på telefon 70 17 84 10 eller send en e-post til salg@cordel.no

Tjenesten for elektronisk signering leveres i samarbeid med Scrive og er tilgjengelig for brukere av Cordel 2.0 som har server/skyløsning via Cordel Norge AS.

Cordel velger Scrive som digitaliseringspartner for elektronisk signering

Cordel har integrert Scrive eSign-tjenesten for elektronisk signering av dokumenter i Cordel.

Hønefoss, 8. juli 2020

Cordel har inngått samarbeid med Scrive og kan nå tilby brukere på Cordel-plattformen elektronisk signering av dokumenter direkte fra Cordel.

Cordel sitt skybaserte system er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel for å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Uten en metode for elektronisk signering av tilbud, ordrer, kontrakter og andre dokumenter, ble en ellers digital arbeidsflyt avbrutt av tidkrevende trinn som involverte papir, utskrift, skanning og post.

Noen Cordel-brukere har benyttet frittstående e-signaturtjenester for å unngå papirprosesser, noe som fortsatt krevde manuelle trinn. Med integrasjonen til Scrive eSign-tjenesten er det nå enkelt å sende, få signaturer, arkivere og administrere dokumenter direkte fra Cordel.

«Cordel sin dedikasjon til produktivitet gjennom automatisering og å gi kundene sine en flott opplevelse stemmer overens med Scrive sine verdier», sier Scrive Partner Manager Mathias Björlin. «I tillegg verdsetter begge selskaper sikkerhet og personvern like mye som brukervennlighet».

«Cordel Norge har brukt Scrive i flere år for å digitalisere interne prosesser. Det er en glede å nå kunne tilby kunder på vår Cordel-plattform samme mulighet for effektivitet og digitalisering med Scrive som en integrert del av Cordel», sier Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge.

Om Scrive:
Som en av de ledende innen digitalisering siden 2010, tilbyr Scrive sin skybaserte plattform arbeidsprosessautomatisering innen elektronisk signering og digital identitetsverifisering. Mer enn 3000 kunder over hele verden benytter Scrive for å signere avtaler og identifiserer sine egne kunder og partnere, noe som gir sikkerhet, samsvar, datakvalitet og kundeopplevelse. Scrive har hovedkontor i Stockholm, med lokale kontorer i Norge, Danmark og Nederland, og har over 100 ansatte.

www.scrive.com
www.linkedin.com/company/scrive

Om Cordel:
Cordel er Cordel Norge sitt hovedprodukt. Det skybaserte systemet Cordel er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel, og støtter håndverksbedrifter med å automatisere manuelle prosesser. Cordel har fokus på kundens kjernefunksjoner, salg og gjennomføring av ordrer/prosjekter, og er utviklet med basis i denne prosessen. Cordel benyttes i dag av over 1500 norske bedrifter og har over 10.000 brukere i Norge. Cordel Norge AS har 60 ansatte, hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Oslo og Hønefoss.

www.cordel.no

Kontakt
Cordel:
Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Scrive:
Mathias Björlin, Partner Manager: mathias@scrive.com

Fremtidens RørWeb

Ved årsskiftet (01.01.2020) overtok Cordel Norge AS ansvaret for utvikling og vedlikehold av RørWeb, og det er lagt en plan for å sikre en god og langsiktig løsning for brukerne av RørWeb.

Fokus når det kommer til utvikling og vedlikehold har hittil vært rettet mot grafikkendringer for å optimalisere brukeropplevelsen, men også korrigeringer og justeringer av funksjoner i RørWeb.

Veien videre

Fremover vil vi fortsette å ha fokus på optimalisering av brukeropplevelsen og utvikling av ny funksjonalitet. Blant annet vil samsvarserklæring og forbedrede innstillinger for print komme snart. Sammen med Rørentreprenørene Norge vil vi jobbe for å utvikle RørWeb videre og sikre brukere en best mulig løsning.

Fremtidens RørWeb

Vil du vite mer om fremtidens RørWeb, siste nyheter, hva som vil komme og veien videre? Bli med på direktesendt presentasjon/demo torsdag 25. juni kl. 12.30-13.15.

Les mer og meld deg på her!

Cordel – et brukervennlig system

Christiania Rørleggerbedrift er i dag en totalleverandør fra a til å, både til næring og privat innen rørleggertjenester. Det hele startet med 8 ansatte i 2005.

Rune Johannesen, daglig leder og Lars Marienborg, Styreleder/Prosjektleder i Christiania Rørleggerbedrift AS.

Christiania Rørleggerbedrift består i dag av tre avdelinger med kontorer på Skøyen og Bryn. Rune Johannesen, daglig leder, var med på å starte opp bedriften tilbake i 2005. I dag er de hele 62 ansatte og Cordel har vært systemet de har lent seg på hele veien.

– Jeg brukte litt tid på å finne ut hvilket system som ville være best for oss. Etter en prat med andre i bransjen falt valget på Cordel. Cordel har fungert veldig bra for oss fra starten av. Fordelen med Cordel er at det er enkelt å sette seg inn i. Brukergrensesnittet er bra og det er blant annet svært enkelt å lage rapporter, forteller Rune.

Christiania Rørleggerbedrift er «hands on» fra Idé til beslutning. Rune forteller at de har en bred kompetanse innad i bedriften, og kravene til et godt fagsystem er derfor høye.

Brukervennlig system

– Vi har opparbeidet oss en betydelig kundemasse de siste årene og kunderegisteret vårt er stort. Oppsettet i Cordel er logisk og det er enkelt å finne ting. Jeg bruker mye av min tid på å søke i systemet, og det er enkelt å finne det man søker i Cordel sitt kunderegister, forteller Mia Ringkilen, administrasjonssjef i Christiania Rørleggerbedrift.

Mia legger også til at det å kunne kopiere dokumenter rett inn i Cordel gjør hverdagen mye enklere. Og ikke minst – det er minimalt med nedetid.

Christiania Rørleggerbedrift gjør alt fra ordre og fakturering til ressursstyring og regnskap i Cordel. For noen år tilbake byttet de også over til Cordel UTE – Cordel sitt eget håndholdte system.

Cordel UTE

De ansatte bruker Cordel UTE når de er ute på jobb. Her kan man enkelt registrere timer, materiell og dokumentasjon på farten.

– Reaksjonen på bytte til Cordel UTE var utelukkende positiv blant ansatte, forteller Rune.

Han fortsetter:

– Cordel UTE gjør det veldig enkelt å registrere timer, man får en veldig gode arbeidslister og ikke minst er det enkelt å skrive ut timelister. Det at man kan ta bilder direkte i Cordel UTE er også en stor fordel.

Regnskap i Cordel

De to ansatte på regnskap benytter også Cordel. Rune forteller at det er en fordel med alt samlet på et sted. I tillegg er regnskapssystemet i Cordel enkelt å sette seg inn i, noe som er en stor fordel.

– De ansatte på regnskap har forsøkt ulike programmer, men vi har valgt å bruke Cordel fordi det fungerer bra. Det er lett å søke på kontoer og enkelt å gjøre påslag og renter. Purrerutiner blir også enklere når du får hjelp av systemet.

Både Mia og Rune forteller at det er spennende med utviklingen som skjer i Cordel. De gleder seg til å ta i bruk nye funksjoner og ikke minst appversjonen av Cordel UTE.

 

 

Våre eksperter hjelper deg!


Har du spørsmål rundt vår skyløsning, Vipps eller kurs? Kanskje du ønsker tips, eller bare vil vite litt mer? Ta kontakt med våre eksperter og få god rådgivning!


Cordel skyløsning: Jobb mer fleksibelt

Med vår skyløsning kan du jobbe fra hvor som helst så lenge du har internett. Vi tar oss av drift, vedlikehold og oppdateringer. Du får en stabil, sikker og tilpasset løsning uten å måtte legge ned tid og ressurser på drift.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Emil Alfredsen – emil.alfredsen@cordel.no

Cordel kurs: Faglig påfyll?

Visste du at vi tilbyr flere typer kurs? Vi arrangerer både felleskurs og bedriftsinterne kurs, i tillegg til gratis direktesendte webinarer. Er du nysgjerrig på om vi har noen kurs som kan passe for deg? Camilla hjelper deg med å finne riktig kurs til riktig medarbeider.
Vil du vite mer?
Ta kontakt med Camilla Ødegård Haugen – camilla.haugen@cordel.no

Vipps: raskere betalt!

Med Vipps eFaktura kan du la kundene betale regninger rett i Vipps, uten KID-nummer og annet krøll. Du får kjappere innbetalinger og bedre likviditet. Vipps eFaktura passer for alt fra enkeltpersonforetak til store bedrifter.

Kan Vipps være noe for deg?
Ta kontakt med Siri Larsen – siri.larsen@cordel.no