End-of-Life for Windows 7

 

Windows 10 – har kommet for å bli.
Microsoft har utsatt dette flere ganger, men 14. januar 2020 er det full stopp. Fra og med denne datoen vil ikke selskapet lenger tilby oppdateringer til operativsystemet Windows 7.

Microsoft sluttet å gi «Mainstream support» for Windows 7 allerede i 2015, nå er det End-of-Life for operativsystemet, sier IT Operations Team Lead, Anders Bjørnrud i Cordel Norge.

Hva vil skje?

Har du ikke oppgradert til nyere operativsystem kan du fortsatt bruke PC-en din etter 14. januar 2020, men Microsoft vil ikke komme med nye sikkerhetsoppdateringer, «bugfixer» eller nye funksjoner for operativsystemet. Dette gjør en PC med Windows 7 spesielt utsatt for angrep av ulik sort, som virus, skadevare, løsepengevirus med mer.

Sikkerhet er viktigere nå en noensinne. Identitetstyveri, salg av data og løsepengevirus er en realitet. Beskytt deg selv og din data ved å holde din PC-oppdatert. Det anbefales derfor på generelt grunnlag å oppdatere til Windows 10 så raskt som mulig, sier Bjørnrud.

Bjørnrud nevner også at for å sikre dine data ytterligere kan en skytjeneste, som for eksempel Office 365 være en god løsning for lagring av filer. Fordelen er blant annet at dataene dine vil være tilgjengelig fra alle enheter, filene dine er beskyttet hvis din PC blir angrepet og det blir enklere å bytte PC om du har behov for dette.

Hva kan du gjøre

Hvis du har en PC med Windows 7 har du i teorien to valg. Du kan oppdatere til Windows 10, hvis maskinvaren er støttet, eller kjøpe en ny PC som leveres med siste versjon.

Hvis du har en PC med Windows 7, anbefaler vi at du tar kontakt med din IT-leverandør for å finne den beste løsningen for deg og din bedrift, sier leveranseansvarlig Kristian Karlsen i Cordel Norge.

Hvis man ikke har en lokal IT kan man som Cordel Norge-kunde kontakte Dustin. Les mer om dette her.

Cordel ansetter 70% kvinner!

Cordel leverer programvare til 10.000 håndverkere i Norge. Både IT-bransjen og håndverkbransjen er preget av lav kvinneandel. Cordel Norge er derfor stolt over å være et fyrtårn med 38% kvinner i Cordel Norge.

IT-bransjen har i dag, ifølge kvinnenettverket ODA, en kvinneandel på 26% og har en langsiktig målsetning om 40% for bransjen. Håndverksbransjen har en mye lavere kvinneandel og kun 2% av fagarbeiderne i rørleggerbransjen er kvinner, ifølge Ingeborgnettverket.

Cordel Norge leverer programvareløsninger til rørleggere og andre håndverkere i Norge. Det betyr at selskapet representerer både IT bransjen og håndverkbransjen.

Cordel har siden 2018 økt kvinneandelen fra 23% til 38%. I 2019 har selskapet rekruttert 14 nye medarbeidere. Av disse har 10 vært kvinner, en andel på hele 71%!

Cordel er opptatt av mangfold og mener at vi må ha en arbeidsplass som speiler befolkningen, det vil si med god balanse av kvinner og menn. Vi opplever at det er veldig mange dyktige kvinner i vår bransje og vi er veldig fornøyd med at flere av disse vil jobbe i Cordel. I 2019 har vi ansatt 70% kvinner, ikke fordi de er kvinner, men fordi de er best kvalifisert til jobben som skal gjøres. Bransjen er spennende og vi ønsker å være en foregangsbedrift som tiltrekker flere kvinner til både IT-bransjen og håndverksbransjen. Gjennom holdninger og systematisk arbeid øker vi andel kvinner i disse bransjene. Mangfold skaper et godt arbeidsmiljø, de beste ressursene og de beste resultatene, sier Salgsdirektør Bjørn Kristian Bentzen i Cordel Norge AS.

Tiltak for å øke kvinneandelen:

  • Ledelsen utrykker at mangfold er viktig og at det er et mål om høyere kvinneandel
  • Mangfold inkluderes i kommunikasjonen og markedsføringen til Cordel
  • Stillingsannonser utarbeides av både kvinner og menn
  • Kvinner og menn er med i ansettelsesprosessene
  • Vi snakker ikke om kvinner og menn på arbeidsplassen –vi snakker om medarbeidere og kolleger

Les mer om denne saken i disse mediene:

Finansavisen:
https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2019/10/27/7466944/poser-pa-med-damer-for-a-fjerne-mannsdominansen

Computerworld:
https://www.cw.no/artikkel/kvinnesatsing/gjor-aktive-tiltak-oke-mangfoldet-pa-arbeidsplassen

Sunnmørsposten:
https://www.smp.no/nyheter/2019/10/29/I-en-mannsdominert-bransje-ansetter-Cordel-70-prosent-kvinner-20279048.ece

Ringblad:
https://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/cordel-norge/i-denne-bedriften-er-70-prosent-av-de-nyansatte-unge-kvinner/s/5-45-922631

 

Link til pressemelding:
Cordel ansetter 70% kvinner

Bjørn Kristian Bentzen

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med:
Bjørn Kristian Bentzen, salgsdirektør Cordel Norge AS
Mob: 46 80 36 33   
E-post: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Bli med på gratis webinar om Cordel UTE

Onsdag 25. september kl. 12.00–12.30 holder Mats Felix Walschaerts gratis webinar om vår app-versjon av Cordel UTE.

Dette webinaret er perfekt for deg som ønsker å lære mer om app-versjonen av Cordel UTE.
Her vil du få en generell gjennomgang av funksjoner, samt tips til hvordan du kan utnytte Cordel UTE best mulig. Velkommen!

Vil du bli med?

Meld deg på her: https://fjernstyring.cordel.no/join/767-493-974-465

Ny integrasjon lansert: Elektronisk kjørebok

Cordel har samarbeidsavtale med Automile som tilbyr elektronisk kjørebok til alle typer bedrifter. Vi har nå lansert en integrasjon slik at man kan hente inn data fra Automile i app-versjonen av Cordel UTE.

Cordel med ny integrasjon - Elektronisk kjørebok

Integrasjonen gir en enda mer effektiv arbeidsflyt, samtidig som tid brukt på veien, kjøregodtgjørelse og bompenger blir riktig hver måned.

Med den nye integrasjonen får du oversikt over alle uavhentede turer i app-versjonen av Cordel UTE. Man kan slå sammen flere turer til én registrering, og turer man henter ned til Cordel UTE blir registrert på valgt ordre i Cordel. I tillegg har man nå også mulighet til å definere soner i Cordel.

Automile oppfyller alle skatteetatens krav. Installasjon av Automile er gjort på noen sekunder og du trenger ikke å tenke på kabler, programinstallasjon eller SIM-kort. Når Automile er installert i ditt kjøretøy kan du enkelt administrere dine reiser via smarte mobil- og webapplikasjoner.

Som Cordelkunde får du nedsatt pris på Automile sin elektroniske kjørebok, tilbudet varer så lenge man er kunde hos Cordel. Rabatten avhenger av hvor mange biler du vil koble til, så ta gjerne kontakt med Automile direkte og henvis til at du er kunde hos Cordel.

Slik gjør du det:
– Gå til Automile sin kontaktside for Cordel: https://www.automile.no/contact/cordel
– Fyll ut skjema og send inn.

Ny boliglov: Større krav til dokumentasjon

Den nye avhendingsloven (trygg bolighandel) har blitt vedtatt. Dette betyr i praksis at det blir vanskeligere å selge boligen uten god og fyldig dokumentasjon. Alle boligeiere vil nå stille større krav til dokumentasjon fra håndverkere.

En av de viktigste endringene er nå at det er slutt på å selge boligen «som den er». En brukt bolig har en mangel dersom den avviker fra «det kjøperen kunne forvente».

– Nå kommer håndverkeren til å bli mer synliggjort, selger må legge frem hvem som har gjort hva. Dette betyr at dokumentasjon i Cordel får en enda større verdi. For en bransje som dokumenterer godt er dette kjempeviktig og dokumenterer man i Boligmappa går alt automatisk, sier produktsjef Per-Christian Svendsen. Svendsen er en av gründerne bak Boligmappa.

Cordel har en tett integrasjon mot Boligmappa og med Cordel FDV kan nødvendig dokumentasjon lastes enkelt og raskt opp fra Cordel. Siden Boligmappa sin oppstart i 2012 har det blitt aktivert over 1 million boligmapper. Meglerhus i Norge har nå også begynt å ta i bruk Boligmappa i bolighandel.

– Vi erfarer at stadig flere boligeiere er opptatt av å bruke seriøse håndverkere, noe som igjen genererer mer dokumentasjon. Desto flere håndverkere som bruker boligens digitale servicehefte, desto flere boligeiere får god, verdiøkende dokumentasjon i mappa si, sier Svendsen.

Nyhet! Samarbeider om RørWeb

Cordel Norge AS og Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om videre drift og videreutvikling av KS-, HMS- og FDV-systemet RørWeb.

Rørentreprenørene har i avtalen ansvaret for å sørge for at krav i markedet og i lovverk knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt – og eier innholdet i systemet. Cordel overtar fra 1. januar 2020 eiendomsretten til programvaren RørWeb og med det, vedlikeholdsansvaret og oppfølging overfor kundene av tjenesten.

Cordel vil integrere RørWeb med egne og andres tjenester og dermed effektivisere hverdagen for mange rørentreprenører. Cordel får også mulighet til å tilby tjenesten som selvstendig løsning til nye kunder. RørNorges medlemsbedrifter vil som tidligere, ha en fordelaktig pris på løsningen.

Cordel Norge AS og Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om videre drift og videreutvikling av KS-, HMS- og FDV-systemet RørWeb.

På bildet fra venstre Oddgeir Tobiassen (RørNorge), Marianne Wætnes Røiseland (RørNorge) og Gustav Line (Cordel Norge).

På bildet fra venstre Oddgeir Tobiassen (RørNorge), Marianne Wætnes Røiseland (RørNorge) og Gustav Line (Cordel Norge).

– Det stilles mange formelle krav til rørleggere og for å oppfylle disse har Rørentreprenørene laget en god programvareløsning som Cordel nå overtar ansvaret for. Vi er veldig fornøyd med å ha fått til en samarbeidsavtale med Rørentreprenørene. Cordel har de beste forutsetningene for å lage gode programvareløsninger for bransjen og med et tett samarbeid med kompetansemiljøet til Rørentreprenørene som leverer faglig innhold kan vi tilby de beste løsningene for KS, HMS og FDV til markedet, sier Gustav Line som er administrerende direktør i Cordel Norge.

– I nærmere 20 år har vi hatt et godt samarbeid med Cordel Norge AS for utvikling og vedlikehold av kalkulasjonsmodulen «RS kalk/Cordel». Det føles derfor betryggende at de nå også skal videreforedle RørWeb. Å utvikle moderne IT løsninger er krevende og ikke innenfor RørNorges fokusområde fremover. Vårt hovedansvar er å sørge for at systemet er faglig oppdatert. Vi skal være en premissgiver for innhold, mens Cordel tar seg av det tekniske, sier administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene.

– Denne avtalen sikrer rørleggerbedriftene et godt og oppdatert KS-, HMS- og FDV-system. Det viktige er at vår bransje har gode digitale verktøy og er i frontlinjen blant håndverkerfagene, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene. Han har hatt hovedansvaret for utviklingen av RørWeb og ser frem til utvidet samarbeid med Cordel Norge AS.

Frem til overtakelsen 1. januar 2020 jobber aktørene sammen for å sikre en god utvikling av systemet og en vellykket overføring.

Vi fortsetter det gode samarbeidet

Det er snart 20 år siden Rørentreprenørene Norge (den gang NRL) og Cordel Norge (den gang System Konsult) signerte den første samarbeidsavtalen.

28. september 2018 signerte vi ny avtale. Dette sikrer at VVS-bransjen i flere år fremover kan bruke Cordel som kalkulasjonsprogram med ferdig innlagt datagrunnlag.

Vi ser frem til et fortsatt hyggelig samarbeid med Rørentreprenørene Norge.

På bildet er fra venstre Oddgeir Tobiassen (RørNorge), Tor Backe (RørNorge) og Gustav Line (Cordel Norge).

Møt oss på VVS-dagene (stand C05-31), så skal vi vise deg hva som gjør at Cordel er Norges ledende kalkulasjonsverktøy for VVS-bransjen!

VVS Dagene 2018

Som den største tilbyderen av økonomisystemer for VVS bransjen i Norge så stiller vi selvfølgelig på VVS Dagene.

Eksisterende og nye kunder ønskes velkommen til vår stand i hall D 17.-19.oktober.

Vi ser frem til å møte dere!

Besøk VVS Dagene sine hjemmesider her.