Tips til bedre lønnsomhet i håndverksbedriften

I håndverksbransjen er markedet stramt. Mange privat- og bedriftskunder sitter på gjerdet på grunn av høye materiellpriser. Dette gjør at flere bedrifter sliter med å fylle de ansattes timelister. For mange er dette en stor utfordring og flere ser seg nødt til å nedbemanne. Nå som vi er inne i en vanskelig periode er det viktig å holde lønnsomheten oppe, med tanke på bedriftens fremtid. Det fins mange måter å øke lønnsomhet på – her får du noen tips på veien.

Bli lønnsom med oversikt over utgiftene

For å få bedre lønnsomhet i bedriften er det lurt å starte med kontroll over utgiftene. Er utgiftene større enn inntektene? Sett opp en god oversikt som gir deg full kontroll på alle utgifter, og se hvor du eventuelt kan kutte kostnader for å redusere utgifter, og øke inntekter. Faste utgifter kommer man seg ikke unna, uansett arbeidsmengde. Da vil du se hva du sitter igjen med etter faste utgifter, og hvor mye du burde tjene på jobber hver måned for å holde bedriften lønnsom.

Vurder leverandøravtaler

Har du en løsning for å vurdere priser fra ulike leverandører? Leverandørene kan ha store variasjoner i priser på ulikt materiell, det kan derfor være lurt å hente inn priser fra ulike leverandører. Bedriften kan spare mye på å hente inn den billigste leverandøren på materiell som brukes kontinuerlig. Vurderer du ulike priser på de materialene du bruker mye av i hvert prosjekt, kan dette senke kostandene betraktelig, som fører til økt lønnsomhet.

Økt lønnsomhet med riktige priser

Har du vurdert å øke timesprisene dine i det siste? En liten økning vil gjøre mye for bedriften og samtidig være lite synlig for kundene. Det er viktig at du priser dine prosjekter riktig for å være sikker på at du ikke går i underskudd etter endt prosjekt. Ikke legg deg for langt under konkurrentene, dette kan gjøre kunden usikker. Legger du deg for langt over konkurrentene på pris vil kunden mest sannsynlig velge andre enn deg. Finn den «gylne middelvei», prøv å legg deg på riktig pris i forhold til konkurrentene. Du vil fremdeles være konkurransedyktig selv om du øker timeprisen din. Setter du opp prisen vil dette gi merkverdig øke lønnsomhet.

 • Hvilken pris er kunden villig til å betale?
 • Hvilken pris tar konkurrentene dine?
 • Hvilken pris vil dekke de direkte og indirekte kostnadene relatert til produktet?

Reduser risiko for feil

Å redusere risikoen for feil vil være med på å få bedre kostnadskontroll. Når bedriften gjør en feil må den rettes opp igjen og dette kan ta mye verdifull tid fra de ansatte, som egentlig kunne blitt brukt på andre ting. Å rette feil vil koste bedriften tid og penger. Gjentagende feil er en stor felle å gå i, det kan derfor vær lurt å kartlegge mulige feil som kan gjøres på et prosjekt for å være føre var og redusere risikoen for at feilen skjer. Blir risikoen for feil mindre vil også risikoen for gratis arbeid synke, dette fører til økt lønnsomhet!

Opplæring og utvikling

Sørg for at de ansatte er godt trent og oppdatert på de nyeste teknikkene og verktøyene. Dette vil øke effektiviteten og kvaliteten på arbeidet, og dermed øke kundetilfredsheten og lojaliteten. Er det lagt til rette for god opplæring og utvikling vil den ansatte kunne utvikle seg i takt med selskapet og gjøre en enda bedre jobb for å møte samfunnets krav til å levere gode produkter med tilfredsstillende lønnsomhet.

Bedre lønnsomhet med god kalkulasjon

Kalkulasjon er en viktig del av jobben til en håndverker. Det å kunne kalkulere tilbud riktig med positive kostnadskalkyler vil være med på å få bedre lønnsomhet. Om du kalkulerer tilbud i et Excel-ark eller på andre plattformer hvor det fort kan oppstå feil kan dette være med på å gjøre ett prosjekt ulønnsomt. Lønnsomme prosjekter starter med god kalkulasjon av tilbudet som sendes ut til kunden. Å kaste ut en pris ute på befaring er heller ikke den lureste ideen. Om du har et kalkuleringsverktøy som enkelt gir deg priser på materiell og arbeid vil dette være lønnsomt på flere punkter. Den ansatte bruker mindre arbeidstimer på å kalkulere tilbud, samtidig som at du hele veien vil være sikker på at prosjektene er lønnsomme.

Invester i gode verktøy

En god investering vil i det lange løp gjøre bedriften mer lønnsom. Finn ett system som er enkelt å sette opp med et brukervennlig grensesnitt som er enkelt for de ansatte å lære seg. Når opplæringen er gjennomført, og de ansatte føler seg trygge i løsningen vil dette kunne løse mange floker. Gode verktøy er med på å effektivisere arbeidsprosessene til bedriften, som i det lange løp vil gjøre at bedriften sparer tid på manuelle oppgaver, og heller kan bruke sin tid på økt inntekt.

For å øke lønnsomheten i bedriften er det i all hovedsak viktig å ha god kostnadskontroll, hvor man bruker tiden og hvordan man bruker den. Det er viktig å ha gode rutiner og være klar over hvilke fallgruver bedriften kan gå i. Med et godt digitalt system vil bedriften bli mer effektiv og slitte å bruke tiden sin på manuelle oppgaver, dette fører til bedre lønnsomhet. Har du kontroll på dette vil bedriften ha et bedre utgangspunkt for å lykkes og komme seg gjennom den vanlige hverdagen med opp- og nedturer.

Kontakt oss for en prat om hvordan Cordel kan hjelpe deg på vegen til en mer effektiv og lønnsom hverdag.

info@cordel.no eller 70 17 84 10.

Bygg suksess med solid administrasjon – få kontroll

Ved å ha kontroll på det administrative arbeidet fra start får du helt andre forutsetninger for å kunne planlegge og skalere videre. Noe som gir besparelser i bedriftens tid og økonomi.

«Jeg tror at dersom en montør skal starte en egen elektrobedrift, vil han eller hun bli overrasket over hvor mye administrativt arbeid det er». Ketil Valseth, faglig leder og installatør i Berg & Wigum AS

Helt nødvendig med dokumentasjon

Gode rutiner på dokumentasjon er avgjørende for bedriftens fremtid. Mangel på dokumentasjon er mangel på kundeservice, som kan føre til konkurs.

«Dersom det skjer noe, så må du dokumentere at du har gjort det riktig. Du må ha sjekklister slik at du sørger for at du gjør alt riktig, samt dokumenterer alt med foto og bevis. Hvis ikke du kan bevise at du har gjort alt riktig, kommer du ingen vei med hverken forsikringsselskap eller kunde. Da kan bedriften få en brå slutt» Truls Arne Nilsen, daglig leder i Arne Nilsen AS

Har du utført arbeid på det elektriske anlegget på et kjøkken og det senere oppstår brann, MÅ du kunne dokumentere arbeidet du har gjort i detalj for å bevise at du ikke har forårsaket brannen. I verste fall kan du bli erstatningspliktig for noe som ikke er din skyld på grunn av manglende dokumentasjon.

«En ting vi har jobbet mye med er at vi er presise i beskrivelsen av hva vi har utført ute hos kunde og dokumenterer tilstrekkelig. Hvis man har installert et kjøkken ute hos en kunde, kan man ikke bare skrive «installasjon kjøkken» og ta bilde av kjøkkenet og så signere. I så fall risikerer vi at noen andre kommer inn og gjør noe med det elektriske. Dersom det da skjer noe galt, så kan vi risikere å bli ansvarlig. Fordi ved at vi skriver «installasjon kjøkken» så tar vi ansvar for hele kjøkkenet. Vi må skrive akkurat hva vi har gjort, og dokumentere før vi signerer». Ketil Valseth, faglig leder og installatør i Berg & Wigum AS

Velg bransjespesifikke løsninger for det administrative arbeidet

Utforsk bransjespesifikke løsninger når du velger system. Dette er som oftest løsninger som er utviklet av eller med fagpersoner, som kan gi deg flere fordeler som ferdig kalkulasjonspakker, tilpasset sjekklister og mulighet til å importere priser fra grossister. Dette er løsninger som kan spare deg for mye tid og øke din lønnsomhet.

Ved å velge riktig løsning kan du ha kontroll på økonomi, kunder og det administrative fra start!

Tenk langsiktig

Tenk gjennom dine mål for bedriften når du skal ta i bruk et nytt system. Er målet ditt at bedriften skal vokse vil dette kreve mer fra det administrative systemet. Det er tidkrevende og kostbart å sette seg inn i nye systemer, så sørg derfor for at du velger et system som passer din bedrift både i dag, og i fremtiden.

Det finnes mange løsninger for fakturering, timeregistrering, dokumentasjon, tilbudsberegning etc. Det er derfor viktig at du er bevisst på om du ønsker å benytte flere ulike systemer til ulike arbeidsoppgaver, eller om du ønsker å forholde deg til færrest mulige systemer. Vi anbefaler deg å kartlegge behov du har i nåtid og fremtid, og finne et system som dekker de fleste av dine behov.

«Jeg ville valgt riktig dataverktøy fra starten. Det er viktig at du får ett system som dekker alt. Det gir en helt annen mulighet for oversikt når du har samlet alt i ett system. Jeg ville også brukt tid på å sette meg inn i dette, slik at jeg var forberedt». Truls Arne Nilsen, daglig leder i Arne Nilsen AS

Ha full kontroll på det administrative arbeidet med kunden i fokus

Det kan være tøft å drive egen bedrift, men premien for de som lykkes er stor. Å drive bedrift er normalt et resultatet av et solid stykke arbeid, basert på personlige og faglige forutsetninger, god orden og økonomistyring, ekstremt mye vilje og stor tålmodighet.

Vil du vite hvordan Cordel kan hjelpe deg til en trygg og effektiv hverdag?

Kontakt oss på info@cordel.no eller 70 17 84 00.

 

Elektronisk kjørebok i Cordel

Som håndverker blir det mange timer på veien. Arbeidssted varierer og det blir ofte noen kjøreturer til leverandører for å hente inn materialer til prosjektet. Gode rutiner på kjørte kilometer per prosjekt er viktig når kunden skal faktureres. Med en kjørebok blir jobben med registrering og fakturering enkel.  

Hva er Kjørebok og hvem passer det for?

En elektronisk kjørebok er en kjørebok som monteres fast i kjøretøyet og baseres på GPS. Kjøreboken registrerer faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett. Du registrerer også bompasseringer, ferge- og parkeringsutgifter i kjøreboken. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere adressene på turens start og stopp, samt et felt hvor du registrerer om turen er privat, eller beskriver yrkesreisens formål.

En kjørebok kan benyttes på ulike typer biler: yrkesbil, firmabil eller privatbil. En yrkesbil skal som hovedregler kun benyttes i arbeid. Bilen kan i noen tilfeller benyttes privat mot skatt med en kilometersats per kjørte kilometer. Ansatte med firmabil betaler skatt for å benytte bilen til privat bruk. Skattesummen er en fast pris basert på bilens nypris. Ansatte som kjører privatbil i arbeidstida, mottar kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelsen kan både være skattefri og skattepliktig avhengig av forholdene.

Hvorfor benytte elektronisk kjørebok?

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonsforetak kan du få skattefradrag for kjøringen basert på antall kjørte kilometer. Bruker du også bilen til privat bruk regnes kjøreboken som bilag for bokføring av dette fradraget i regnskapet. Om du kun bruker bilen i jobbsammenheng kan du få fradrag etter kvittering. Da kan kjøreboken heller brukes til å dokumentere at bilen ikke er brukt til private formål.

Med en elektronisk kjørebok bruker du den mest prefererte måten å dokumentere kjørte kilometer på. Denne måten er effektiv og enkel. GPS-sporingen gjør at du kan være helt trygg på at kilometerne er dokumentert rett.

Det er ikke pålagt å føre kjørebok, men dette er den mest praktiske måten å føre antall kjørte kilometer. Utenom kjørebok finnes det ingen andre praktiske alternativer for å dokumentere kjøring. For å ha rett på fradrag på kjørte kilometer må du kunne dokumentere kjøringen. Det er teknisk sett mulig å bruke andre måter å dokumentere kjøringen på enn kjørebok.

Skatteetatens krav til elektronisk kjørebok

Den elektroniske kjøreboken skal som nevnt tidligere være GPS-basert og fastmontert i kjøretøyet. I tillegg oppgir skatteetaten disse kravene:

 • Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.
 • Det skal ikke være muligheter for å rette eller slette opplysningene i kjøreboken.
 • Adresser for start og stopp, samt formålsfelt om turen er privat eller i jobb.
 • Avvik i kjøreboken skal registreres.
 • Arbeidsgiver skal anskaffe og administrere den elektroniske kjøreboken.
 • Dette innebærer at arbeidsgiver får inn kjørebok og installasjon av denne, samt har tilgang til, og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken.

Hvilke fordeler er det med elektronisk kjørebok?

Elektronisk kjørebok sparer bedriften for arbeidsgiveravgift, samt andre kostander knyttet til kontroll og registrering av bilbruk i firmaet ditt. Den ansatte som benytter bil i arbeid kan bruke elektronisk kjørebok til å spare skatt og økonomiske tap når de bruker privatbil i yrkessammenheng. En elektronisk kjørebok er for eksempel nyttig for å sikre at man får utbetalt riktig kjøregodtgjørelse.

Har du firmabil, som brukes privat, uten at dette skattes av kan det oppstå problemer for de andre ansatte i bedriften om skatteetaten kommer på kontroll. Har de andre ansatte ikke dokumentert sine turer kan de automatisk bli trukket i skatt de også. Dette vil si at det fort går ut over flere i bedriften om en ansatt har gjort en feil i forhold til dokumentering av kjørte kilometer i jobbsammenheng. Med kjørebok trenger du ikke bekymre deg for problemer med skatteetaten.

Kjørebok i Cordel

For deg som bruker Cordel har vi integrasjoner mot elektronisk kjørebok. Kjøreboken kobles opp mot Cordel og oppfyller alle skatteetatens krav. Cordel integreres med Abax og Automile som leverer elektronisk kjørebok. Integrasjonen gjør at informasjon om hver enkelt tur de ansatte har hatt registreres direkte inn i Cordel på hvert enkelt prosjekt. Når du fakturerer kunden legges kilometergodtgjørelsen inn i fakturaen, basert på hver enkelt ansattes kjørebok. Du får også oversikt over parkering, bom og fergeutgifter. Dette er en enkel og effektiv måte å registrere kjørte kilometer på, som du enkelt kan fakturere kunden for i prosjektet.

Vil du høre mer om elektronisk kjørebok i Cordel?

Bestill demo, eller kontakt oss på 70 17 84 10 eller info@cordel.no

Sjekklister med Cordel KS | HMS

Som håndverker er det mange ting som skal være på plass i hvert enkelt prosjekt. Med ulike oppgaver i prosjektene er det en fordel å ha oversikt over alt som skal kontrolleres i en sjekkliste. Med godt utfylte sjekklister har man god kontroll over de ulike prosjektene. Dette gjør arbeidet effektivt og enkelt, med større sannsynlighet for å oppdage feil og mangler.

Hva er sjekklister?

Sjekklister er en liste over kontrollpunkter som for eksempel hms, risikovurdering, kontrollskjema for dokumentasjon og prosjektering. Sjekklister er en funksjon for å samle viktig dokumentasjon som sikrer kvalitet i prosjektet.

Med digitale sjekklister har du full kontroll på hva som skal gjøres i et prosjekt, og hva som gjenstår før prosjektet kan ferdigstilles. En sjekkliste er tidsbesparende, og gir deg mulighet til å ha god oversikt på hvert enkelt prosjekt. Man legger til rette for god og effektiv kvalitetssikring av arbeidet som gjøres, og sparer tid på etterarbeid. Det er viktig å ha god kontroll over KS-arbeidet og at dokumentasjonene blir grundig og nøyaktig.

Hva bør en håndverkers sjekklister inneholde?

Med digitale sjekklister har du god oversikt over alt som skal gjøres. Du kan legge inn datoen arbeidet er utført, samt bilder for å forklare hva som har blitt gjort. Når sjekklisten er ferdig og skal dokumenteres kan du skrive ut eller lagre dokumentet under hvert prosjekt. Spesielt tre kategorier er viktig å få med i sjekklisten.

Sjekkpunkter for gjentagende feil

Om du er klar over gjentagende feil på prosjekter i håndverksbedriften kan du enkelt sette opp sjekkpunkter som viser til disse gjentagende feilene. Du unngå ekstra arbeid ved å utføre oppgaven med sjekklisten i bakhodet. Da blir du mer bevisst på hvilke feller bedriften kan gå i med tanke på feil.

Sjekkpunkter for kvalitetssikring

Setter håndverksbedriften opp sjekkpunkter for kvalitetssikring vil dere alltid ha full kontroll på hva som skal kvalitetssirkels, og når det skal gjøres. Med mulighet for bildedokumentering kan den ansatte som gjennomgår kvalitetssikringen dokumentere utført arbeide med bilder. Dette spare tid for de som godkjenner sjekklistene ved endt prosjekt. Med god dokumentasjon på kvalitetssikring har du ditt på det tørre om det senere skulle oppstå en tvist. Det kan være at andre håndverkere kommer inn og utfører arbeid hvor du tidligere har vært, da kan du enkelt vise til at ditt utførte arbeid ble kvalitetssikret og ferdigstilt før du forlot stedet.

Sjekkpunkter for kritiske forhold

Punkter for kritiske forhold i sjekklisten er viktig. Du bør sette opp en god oversikt hvor håndverksbedriften kan huke av punkter. Da vil de ansatte være sikre på at jobben er ferdigstilt og har blitt utført på en ordentlig måte. Du kan unngå uoverensstemmelser og ubehagelige konflikter i fremtiden, ved å være føre var!

Hvorfor bør du som håndverker benytte sjekklister under prosjekter?

Å benytte sjekklister under prosjekter er effektivt og tidsbesparende. Du som håndverker har hele tiden god oversikt over hva som gjenstår på prosjektet og hva du må huske på under utførelsen. Ved god dokumentasjon øker sikkerheten og du vil ha bedre kontroll på at jobben er utført i henhold til interne krav og avhendingsloven. Med økt sikkerhet og bedre kontroll kan håndverksbedriften stå inne for arbeidet de har utført i ettertid.

Sjekklister i Cordel KS | HMS

Cordel leverer en komplett løsning, spesialtilpasset håndverkere. Med digitale sjekklister i KS | HMS får din håndverksbedrift mer sikkerhet i arbeidshverdagen. Løsningen i Cordel leveres med ferdige sjekklistemaler som du kan bruke. Har du behov for egenproduserte sjekklistemaler kan du enkelt bygge opp dine egne fra bunn eller redigere eksisterende maler og legge til egne punkter og notater. Sjekklistene kan kategoriseres i ulike type kataloger, for eksempel fagområder, slik at man enkelt har oversikt over hvilke katalog du bruker i en gitt situasjon. Sjekklistene kan hukes av, fylles ut og følges via mobil-app ute i felt. Du kan enkelt ferdigstille og skrive ut sjekklistene med ett klikk. Med sjekklister i Cordel vil din bedrift kunne jobbe mer effektivt, med en tidsbesparende og brukervennlig løsning.

Ferdigstilte sjekklister kan legges inn i FDV som enkelt sendes videre til Boligmappa. Du får da alt som ligger inne i dokumentet av bilder, tegninger, e-poster, det som ligger i sjekklister på materiell o.l, rett inn i boligmappa.

Hvordan fungerer oppsett av en sjekkliste?

En sjekkliste fungerer som en punktliste hvor du enkelt kan sette inn, og redigere de ulike elementene i listen. Dette gjør at du kan ha spesielt tilpassede lister til hvert enkelt prosjekt. Det finnes ferdig oppsatte-, eller egendefinerte maler som enkelt redigeres med «drag and drop» funksjon, eller egenproduserte punkter. Punktene kan utføres med sjekkpunkt, nedtrekksmeny eller svaralternativer hvor du selv vurderer hvor viktig hvert enkelt punkt er. Som håndverker er det viktig å ha oversikt over all jobb som skal utføres på hver prosjekt, sjekklister gjør jobben enkel og effektiv.

Sjekklister i KS/HMS i Cordel

Enkel utfylling av sjekklister i Cordel UTE

I appversjon av Cordel KS | HMS kan du enkelt fylle ut sjekklister på farten. Med mulighet for å dokumentere utførte felter i sjekklisten med bilder. Hver enkelt sjekkliste ligger i mobilappen i kataloger. De ansatte som jobber på samme prosjekt kan sjekke av punkter i samme liste. Om du for eksempel sjekker av de tre første punktene i listen, kan kollegaen din fylle ut resterende punkter. På hvert enkelt punkt kan du se om det er lagt til bilder i sjekklisten, og hvor mange som er lagt inn. Dette gjør det oversiktlig og brukervennlig for deg, og vil gjøre bedriten mer effektiv.

Oppsett av Cordel KS | HMS er raskt og enkelt. Med mulighet for å bruke appen hvor som helst, og når som helst, kan bedriften din enkelt kommunisere gjennom optimale sjekklister som til enhver tid kan oppdateres og fylle ut. Sjekkpunktene gjør arbeidsdagen tryggere og mer effektive med klare beskrivelser på hva som er gjort, og hva som må gjøres.

Har du spørsmål eller vil komme i gang med Cordel?

Kontakt oss på telefon 70 17 84 10 eller info@cordel.no

Elektronisk signering gjør arbeidsdagen enklere!

Cordel sitt skybaserte system er et skreddersydd fagsystem tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel for å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Ved å ta i bruk vår løsning for elektronisk signering blir du kvitt papirene. Du frigjør verdifull tid du i dag bruker på manuell håndtering av tilbud, ordrer, kontrakter og andre dokumenter. Sammen med Scrive tilbyr vi våre kunder en løsning for elektronisk signering, som gjør at du alltid har kontroll!

Elektronisk signering – effektivt, enkelt og brukervennlig

Du har sannsynligvis opplevd frustrasjonen over hvor lang tid det kan ta å samle underskrifter i papirformat. Med penn og papir er dette tidkrevende arbeid med utskrift av dokumenter, signering for hånd, skanne dokumenter og deretter sende signert dokument tilbake til motparten. Kanskje har du ventet i uker med å få dokumenter returnert med signatur. Med elektronisk signering er denne prosessen effektiv og tidsbesparende.

Hva er elektronisk signering?

En elektronisk signering er en måte å verifisere at du er deg, over nett. Du kan signere med bank-id, signatur eller ved å bekrefte dokumenter kun du har fått tilsendt. Identiteten din bekreftes fra mobil, laptop eller nettbrett over internett.

Tilbudsprosesser i håndverksbransjen involverer ofte mange mennesker i din virksomhet. Elektronisk signering vil bidra til smidigere samhandling ved flere involvert, slik at alle kan bruke tiden på det de kan best, og som gir inntekter. Om du bruker alt for mye tid på administrasjon, kan frigjort tid bidra til mer fornøyde kunder.

Sikkert og trygt med elektronisk signering!

Eksisterende kunder og potensielt nye kunder vil få en enklere og mer effektiv måte å signere kontrakter og dokumenter ved bruk av digital signering. Du sender kontrakter og dokumenter som skal signeres til kunden, direkte fra Cordel. Du ser status på dokumenter som er sendt til signatur, og sender en påminnelse til mottaker om dokumentet ikke blir signert. Kunden får dokumenter som skal signeres på e-post og går enkelt inn og signerer når det passer de.

Elektronisk signering utføres på en sikrere måte enn tradisjonell signering med håndskrift. Dokumenter signert i Cordel er blockchain-beskyttet, noe som sikrer den digitale signaturen ved å feste signaturen til et permanent, verifiserbart offentlig register. Oppstår det en tvist kan du dermed bevise at dokumentet ikke er forfalsket eller har blitt endret etter signering. I Cordel har du god oversikt over når dokumentet ble opprettet og når det ble signert.

Hvorfor investere i digitale løsninger nå?

For å være best mulig forberedt på økt konkurranse, med stadig mindre marginer og lønnsomhet i bransjen, er det smart å ta i bruk velfungerende og godt utprøvd teknologi hvor, investeringskosten automatiserer og gir raske gevinster. Dette kan bidra til å holde kostnadene nede og effektiviteten i bedriften oppe.

Vi har svært mange kunder som har tatt i bruk løsningen de siste årene og som er godt fornøyd med hvordan elektronisk signering sørger for en bedre arbeidsflyt og digital reise for ansatte, kunder og partnere. Produktiviteten øker og gir raske gevinster.

«Elektronisk signering i Cordel fungerer kjempebra! Vi skriver ikke lenger ut kontrakter og slipper å oppbevare de i permer etc. Alle kontrakter ligger i Cordel under hver enkelt kundes prosjekt etter signering. Dette er tidsbesparende og enkelt for oss. Vi kan også «purre» om kontrakten ikke blir signert. Vår oppfatning er at kunden ser oss som en mer profesjonell leverandør enn tidligere.» – Leif Asbjørn Wiik, Daglig leder i Arctic Spas Massasjebad AS

Hvilke gevinster vil du få ved å ta i bruk elektronisk signering fra Cordel?

 • Din virksomhet kan lage personlig tilpasset innhold til dine kunder/partnere
 • Effektivt, enkelt og tidsbesparende i arbeidshverdagen
 • Gir bedre samhandling internt, mot underleverandører og kunder
 • Alle filer og dokumenter lagres og er tilgjengelig på ett sted
 • Sømløs og god integrasjon mot Cordel sin plattform og andre løsninger

I dagens digitale tidsalder er det viktig at håndverksbedrifter omfavner digitale teknologier som hjelper med å effektivisere arbeidsflyten. Digital signering er et godt hjelpemiddel for å redusere kostnadene, forbedre kundeopplevelsen, øke sikkerheten og bli mer bærekraftig. Du slipper å forholde deg til penn og papir, og kan signere dokumenter når du vil. Digital signering gir deg større sikkerhet enn  du noen gang vil få i papirformat, med enkel oppbevaring av dokumenter i løsningen.. Så hvorfor ikke ta i bruk digital signering i din håndverksbedrift i dag?

Vil du bestille elektronisk signering eller vite mer? 

Bestill elektronisk signering her.

Ta kontakt med oss på salg@cordel.no eller 70 17 84 10

Timeføring for håndverkere – hvorfor er det viktig?

Med strukturert timeføring på arbeidsplassen vil prosjektleder alltid ha en god oversikt over hvor mange timer som er brukt på hvert prosjekt. Dårlige rutiner kan være med på å senke et prosjekts lønnsomhet.

Hva er timeføring?

Timeføring er å registrere timene du jobber hver dag, for eksempel i et timeregistreringsprogram. Som håndverker er arbeidshverdagen variert, med ulike arbeidsoppgaver hver dag. Med varierte arbeidsdager følger også uplanlagt overtid. Å registrere hver enkelt ansatt sine timer er viktig. Når du skal fakturere prosjekter utført hos kunder må du ha oversikt over hvor mange timer som er brukt. Dette gjelder på hvert enkelt prosjekt, både for å kunne sikre rett pris til kunden, og riktig lønn til de ansatte.

Hvorfor må jeg føre timer?

Det er krav om å føre timer på arbeidsplassen, og arbeidstiden skal dokumenteres skriftlig. For alle arbeidstakere skal timeføringen skje fortløpende, med dato, start- og sluttidspunkt, pauser og eventuelt overtid. Som håndverker ute på byggeplass er det avgjørende å ha en god og effektiv måte å føre timer på. Dette er for å være sikker på at timene blir registrert riktig, og det administrative arbeidet utføres på rett måte, til rett tid.

 Her er 4 grunner til hvorfor du bør registrere timer:

 1. Bedre oversikt over timene
 2. God dokumentasjon å vise til
 3. Ansatte får riktig lønn til riktig tid
 4. Oversikt over timebruken i bedriften

Arbeidsgiver har ansvaret for timeregistreringen

Ifølge arbeidstilsynet er det arbeidsgiver selv som har ansvaret. Man må sørge for at det til enhver tid foreligger en oversikt over hvor mange timer hver enkelt arbeidstaker har arbeidet. Det er ikke et krav om at hver enkelt arbeidstaker fører sine egne timer. Det betyr at arbeidsgiver selv kan føre timer på hver enkelt ansatt. Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å finne et godt system som fungerer for hver enkelt ansatt, for at prosessen skal bli så enkel og effektiv som mulig.

Timeføring for å fakturere

Registrer timer på hvert prosjekt du utfører, hvor alle ansatte registrere hvilke jobb de har utført og hvor lang tid de har brukt på utførelsen. Ved å ha en god oversikt over timeføringen i prosjektet vil dette gjøre jobben med fakturering av arbeid utført hos kunder enklere.

Timeføring for prosjekter

Å registrere timer per ansatt vil gi deg en oversikt over hvem som har utført arbeidet, til hvilke tid, og hvor lang tid jobben har tatt. Å føre timer på prosjekter vil som nevnt tidligere gi deg bedre utgangspunkt for å fakturere riktig arbeidstimer av kunden. Du vil også få et bedre utgangspunkt for å gi nye kunder prisestimat på lignende prosjekter.

Timeføring for overtid

Med en uforutsigbar jobb hvor det plutselig kan oppstå uforutsette utfordringer under et prosjekt, er du avhengig av å ha oversikt over overtidstimer for hver enkelt ansatt. Med overtidstimer følger overtidsbetaling.

Hvordan gjøre timeføringen mer effektivt?

Håndverksbedrifter uten gode timeføringsrutiner har vanskeligheter med å holde oversikten over antall brukte timer per prosjekt. Om du ikke har oversikten over hvor mange timer du har brukt, og hva du har brukt timene på vil dette være med på å senke lønnsomheten og effektiviteten i bedriften.

Håndverkerens beste verktøy for administrative oppgaver er telefonen. Å notere timer på en serviett, plankebit eller Post-it lapp skaper mye ekstra arbeid og usikkerhet rundt riktig antall timer, men er likevel brukt mye. Notatene du lagde deg forrige uke kan plutselig bli borte. Dette skaper også mer arbeid i ettertid når du da må føre timene manuelt inn i et system til lønnsansvarlig. Vi anbefaler å finne et godt verktøy som hjelper med timeføringen, og sender timelister direkte til lønnsansvarlig. Dette effektiviserer, og gjør arbeidsdagen mer lønnsom, samt lagrer dokumentasjonen på en trygg måte.

Timeføring på mobil, nettbrett og PC

Med timeregistrering på app vil du som håndverker kunne registrere timene dine rett etter endt arbeidsdag eller oppdrag. Du slipper å huske hvor mange timer du har jobbet tidligere, og hva du brukte timene på. Med appen har du god oversikt. Om du kjører til jobb og skal fakturere kunden for kilometer kan du enkelt føre dette inn i appen også. Du vil da få en god oversikt over timene brukt på hvert enkelt prosjekt, og hva timene har gått til i løpet av prosjektet.

Med god oversikt vil det også være enkelt å fakturere kunden for jobben du har gjort, på en ryddig og effektiv måte. Timeregistrering i appen vil også være synlig i pc-versjonen og registreres direkte i prosjektet på hver enkelt kunde, med oversikt over arbeidstimer på faktura. På denne måten jobber bruker innebrukerne de registrerte timene som utebrukerne har lagt inn i appen ute i felt.

I Cordel får du en komplett løsning for håndtering av alle administrative oppgaver, inkludert timeregistrering både inne på kontoret og ute i felt. Gjør det enklest mulig for alle i selskapet, la de ansatte få registrere timer der de er.

Vil du høre mer om timeføring og hvordan Cordel kan gjøre din arbeidshverdag mer effektiv?

Kontakt oss på info@cordel.no eller telefon 70 17 84 10

Prosjektdokumentasjon, hvorfor er det viktig og hva bør den inneholde

For deg som håndverker har det aldri vært viktigere enn nå å kunne vise til god prosjektdokumentasjon. Med endringen i avhendingsloven som tredde i kraft fra 1. januar 2022 stilles det nå større krav til alle håndverkere om å dokumentere utført arbeid.

Hvorfor er det viktig med prosjektdokumentasjon?

Dokumentasjon av utført oppdrag eller prosjekt representerer en trygghet både for kunden og deg som håndverker. Det er et krav i flere bransjer om å dokumentere alt arbeid som gjøres. Dette gjelder både for rørleggere og elektrikere, men det er kun elektrikere som har et tilsyn som reiser rundt og kontrollerer hva de dokumenterer.

Viktigheten av detaljert dokumentering av arbeid kommer som regel godt frem hvis det er flere aktører som jobber på samme prosjekt. Skulle det oppstå skader, feil eller mangler underveis har du dokumentasjon på hvem som er ansvarlig og konflikter lar seg enklere løse.

«Dersom du har utført VVS-arbeid på et kjøkken og det senere oppstår en stor lekkasje, så MÅ du kunne dokumentere akkurat hva du har gjort for å bevise at du ikke har forårsaket lekkasjen. Forsikringsselskapet (både ditt og kunden sitt) er helt avhengige av dokumentasjon for å dekke skader. I verste fall kan du bli erstatningspliktig for noe som ikke er din skyld, på grunn av mangel på dokumentasjon.», Truls Arne Nilsen, daglig leder i Arne Nilsen AS

Lovendring

1 januar 2022 trådde det i kraft en endring i avhendingsloven. Denne endringen gjør at det ikke lenger er mulig å selge boligen «som den er» og boligselger må være mer detaljert i sine opplysninger om boligen.

Det betyr at boligeier fremover vil kunne komme til å kreve bedre og mer detaljert dokumentasjon på utført arbeid. Gode rutiner for dokumentering av arbeid har derfor aldri vært viktigere.

«Med endringen i avhendingsloven er det satt en minimumsgrense på 10 000,-, så alt som overstiger 10 000,- er en mangel. Slik at insentivene for å dokumentere å få frem en mangel er styrket som boligselger.», Joachim Kjeldal, salgssjef i Boligmappa.

Hva bør prosjektdokumentasjonen inneholde?

Dokumentasjonsarbeidet starter tidlig i prosjektet og bør gjøres aktivt underveis i prosessen. Fra første kontakt og befaring med kunde til overlevering når prosjekt er ferdigstilt.

Kundekontakt

Dialogen og kontakten du har med kunden er viktig å ha med i prosjektdokumentasjonen. God dokumentering på hva jobben innebærer og hva som eventuelt blir avtalt underveis. Sørg for at alt er godt formulert og avtalt skriftlig slik at begge parter er enige om hva som skal gjøres og ikke.

Skjema og sjekklister

Skjema og sjekklister for blant annet kvalitetssikring, HMS og interne rutiner er for mange den viktigste dokumentasjonen i et prosjekt, og noe som aktivt bør jobbes med under hele prosjektperioden. Da får du dokumentert at alt er gjort riktig og at alle rutiner er fulgt.

Foto og tegninger

Et bilde sier mer enn 1000 ord sies det. Bilder og foto egner seg derfor godt til dokumentasjon gjennom hele prosessen. Det er fint for dokumentasjon av arbeid som blir gjemt, typisk rør i vegg og skjult el-anlegg og for dokumentasjon til kunde for hva som er gjort som er skjult.

Varedokumentasjon

Litt basert på hva du leverer, vil varedokumentasjonen gi nyttig informasjon til kunden og andre håndverkere i fremtiden. Da har de god oversikt på hvilke varer som er brukt og forenkler arbeidet hvis noe må repareres eller byttes ut. Varedokumentasjonen kan også inneholde spesifisering på når det er behov for vedlikehold.

Prosjektregnskap

Når bygg- og anleggsprosjekter overstiger en viss sum, er det et lovkrav om å føre prosjektregnskap. Primærdokumentasjon knyttet til prosjektet må da oppbevares i 10 år. Dette innebærer prosjektregnskapet, byggekontrakter med anbud/kalkyler, kontrakter med underentreprenører, tegninger, ordrelister, timelister og inngående pakksedler.

Hva er utfordringene med å dokumentere?

For mange kan utfordringen være mengden med dokumentasjon, samt organiseringen. Som nevnt tidligere er det mye forskjellig dokumentasjon som skal samles inn i løpet av en prosjektperiode. Har du ikke et godt system som behandler dokumentasjonen på en god måte blir det ofte krevende.

Det trenger ikke være så komplisert å dokumentere. Har man etablert rutiner og har gode løsninger, er dette noe som etter hvert går av seg selv. Det er også med på å sikre din egen bedrift.

Hvordan kan du formidle prosjektdokumentasjonen?

Det vi gjør i Cordel Norge er og oppfordre til bruk av FDV, som lar deg sy sammen all prosjektdokumentasjonen til et sluttdokument. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold og er gjerne begrepet som blir brukt om sluttdokumentasjonen man skal overlevere til kunden sin, slik at kunden skal kunne forvalte anlegget sitt eller boligen sin. Mange vil også kalle dette for DDV, som står for dokumentasjon, drift og vedlikehold.

Hvordan fungerer dette i Cordel?

I Cordel har du en dokumentmappe på prosjektet ditt hvor all dokumentasjon samles. Her kan du lagre e-poster med kundedialog, i tillegg til annen relevant kunde informasjon. Dokumentasjon som sjekklister og bilder lagres direkte i dokumentmappen, samt at du kan hente ned varedokumentasjon på medgåtte varer. Når prosjektet er ferdigstilt kan du ved hjelp av FDV-funksjonen sette dokumentasjonen du ønsker sammen til et sluttdokument. Videre kan du velge å laste opp ett eller flere dokumenter direkte i Boligmappa.

Boligmappa

Boligmappa en digital plattform for dokumentasjon og alt som omhandler din bolig. Boligmappa fungerer som boligens servicehefte og gjør bolighold tryggere for forbruker og forenkler distribusjon av dokumentasjon på utført arbeid. Som håndverker kan du markedsføre deg godt på dette. Leverer du god prosjektdokumentasjon til Boligmappa og kunde blir fornøyd, vil ny huseier se dette og kanskje kontakte deg om de har behov for en håndverker.

 

Ønsker du å vite mer, sjekk ut vår podcast episode der vi snakker om hvorfor dokumentasjon er viktig for håndverkeren.

5 tips til å velge det beste prosjektstyringsverktøyet

Er du håndverker og på utkikk etter det beste prosjektstyringsverktøyet for deg? Det kan være tidkrevende å finne frem i jungelen når du skal finne det som passer best for deg. Hva burde man se etter? Hva burde man tenke på? Det finnes det mange forskjellige løsninger og systemer, derfor har vi satt opp noen tips som kan være lurt å gå gjennom. Da mener vi at du vil være bedre rustet til å velge riktig prosjektstyringsverktøy for din bedrift.

1. Kartlegg behovene dine

Før du går i gang med å se etter prosjektstyringsverktøy bør du sette deg inn i hvilke behov du har. Ved å kartlegge disse, kan du enklere luke ut de systemene som ikke passer for deg. Hvis du finner en løsning som kun dekker noen av behovene, vil du ende opp med flere systemer som du må forholde deg til. Dette kan gjøre det vanskeligere å få oversikt og kontroll.

Du bør også tenke på at systemet bør legge til rette for godt samarbeid og god flyt mellom de som bruker systemet «inne» og «ute». De som sitter inne kan ha behov for funksjoner for å håndtere administrative oppgaver som kalkulasjon, tilbud, henvendelser, prosjektregnskap etc. Løsningen for de som arbeider ute bør bestå av muligheter for å registrere timer, dokumentasjon, materiell, fylle ut sjekklister etc.

2. Finn en leverandør som har fokus på din bransje

Det finnes mange systemleverandører der ute. Vårt tips er å se etter de som har fokus på og kjenner din bransje. Sjekk ut om leverandøren;

 • Leverer bransjetilpassede løsninger i funksjonaliteten
 • Gir faglig støtte i bruken av verktøyet
 • Holder seg oppdatert og tar behovene til din bransje på alvor

Se også etter hvor lenge leverandøren har eksistert og undersøk gjerne kollegers eller andre bekjente sin erfaring med dem.

3. Sørg for at du får god funksjonalitet

velge riktig prosjektstyringsverktøy

Hvilke funksjoner du får i et prosjektstyringsverktøy varierer fra system til system. Vi anbefaler å se etter løsninger som gir deg god oversikt og kontroll fra start til slutt i dine prosjekter. Her er noen funksjoner vi mener du som håndverker trenger for å oppnå god prosjektstyring:

Ordre og tilbud

Hva kunden har bestilt og hva du skal levere er utgangspunktet du skal styre prosjektet etter. Kontroll på ordren og tilbudet sørger for at prosjektet ditt får en best mulig start.

Kalkulasjon

Sikre lønnsomheten på prosjektet. Viktigheten av god kalkulasjon vokser med prosjektets størrelse. Marginer til fortjeneste kan fort bli spist opp hvis du ikke tar høyde for uventede utfordringer eller hindringer.

Ressursstyring og fremdriftsplan

Sørg for at du får full kontroll over prosjektets milepæler. God oversikt på hva som må fullføres og hva som trengs av materiell og arbeidskraft er kritisk for et vellykket prosjekt.

Prosjektregnskap

Med god innsikt underveis på for eksempel brukt materiell og arbeidstimer, i forhold til hva som er kalkulert, blir det ingen overraskelser på slutten. Prosjektregnskapet gjør det også enklere å se om man må ta grep underveis, eller om prosjektet går som planlagt.

Dokumenthåndtering

Velg et system som lar deg samle all dokumentasjon på ett sted fra prosjektstart. På den måten vil du og dine medarbeidere ha tilgang til all informasjon, frem og tilbake. Slik kan man unngå unødvendig tidsbruk på å finne tilbake til dokumenter, sjekklister og avklaring med medarbeidere eller kunde.

Fakturagrunnlag

Mulighet for å registrere all nødvendig informasjon slik at du kan sørge for å få betalt for alt sammen. Med løsninger for å dokumentere timer, materiell, tid brukt på veien og planlegge oppdrag får du et godt utgangspunkt for hva som skal faktureres.

4. Se etter nyttige og smarte integrasjoner

Selv om prosjektstyringsverktøyet har mange og gode funksjoner, vil de fleste på et tidspunkt ha behov for integrasjoner. Som oftest er integrasjonene veletablerte tjenester og løsninger som ikke er hensiktsmessig å inkludere i selve prosjektstyringsverktøyet. Det kan derfor være lurt å sjekke ut hva slags systemer verktøyet er integrert mot. Eksempel på integrasjoner kan være;

 • Eksport av dokumentasjon direkte til Boligmappa
 • Digital signering av dokumenter
 • Elektronisk kjørebok

5. Sett deg inn i funksjoner og lær deg prosjektstyringsverktøyet

Det krever en del jobb å sette seg inn i nye verktøyer, så sett av god tid. Alt for mange der ute sitter med fantastiske systemer, uten å benytte alle muligheten man får med systemet. Ta i bruk og utnytt all funksjonalitet – slik får du mest mulig igjen for investeringen du har gjort. Det vil betale seg på sikt.

Det beste prosjektstyringsverktøyet for deg er tilpasset din bransje

For å oppsummere litt. Det mest riktige og beste prosjektstyringsverktøyet for deg som håndverker vil som oftest være et som er tilpasset din bransje. Da får du løsningene og funksjonaliteten du trenger for å oppnå god og effektiv prosjektstyring.

Vi i Cordel Norge har spesialisert oss på digitale løsninger til håndverkere siden 2001. Sammen med våre kunder har vi utviklet Cordel til et komplett fagsystem. Cordel sørger for at du får stålkontroll over dine prosjekter og din bedrift – uten å måtte forholde deg til flere systemer/løsninger.

Ønsker du å vite mer om hvordan Cordel kan hjelpe deg med styringen av dine prosjekter? Se artikkelen prosjektstyringsverktøy for bygg- og anlegg eller ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri demonstrasjon.

 

Kalkulasjon bygg

Kalkulasjon av et bygg- og anleggsprosjekt krever arbeid og kunnskap, og kan være forskjellen på om jobben gir fortjeneste eller tap. Mangel på oversikt og unøyaktighet økonomisk fører med seg frustrasjon både for kunden og deg som håndverker. Vi ser på viktigheten av å kalkulere, metoder og hvordan man kan oppnå god kalkulasjon av prosjekter.

Hvorfor er det viktig å kalkulere?

Det man oppnår ved å kalkulere er oversikt og trygget. Mange har enkle løsninger på kalkulasjonen av et byggeprosjekt eller en småjobb. Det kan være å gjøre en kjapp beregning i hodet basert på erfaring med lignende jobber eller et enkelt oppsett på papir. Da denne type kalkulasjon kan gi god fortjeneste og lønnsomhet for bedriften er den lite oversiktlig. Hvis man bommer på beregningen, kan det få store konsekvenser.

Viktigheten av god kalkulasjon vokser med prosjektets størrelse. Marginer til fortjeneste kan fort bli spist opp hvis du ikke tar høyde for uventede utfordringer eller hindringer. Har du da grove og enkle beregninger, vil det være vanskeligere å se hvor det gikk galt.

En annen ting du må tenke på ved kalkulering av bygg- og anleggsprosjekter er prosjektregnskapet. For bygg- og anleggsvirksomheter er det pålagt og føre prosjektregnskap når prosjektet går over en viss sum eller tid. Kalkuleringen legger grunnlaget og påvirker resultatet og kvaliteten i regnskapet.

Kalkyler

En kalkyle er et standard oppsett som brukes ved kalkulasjon for å finne et gitt resultat. Ofte vil kalkulasjon av prosjekter eller mindre jobber bestå av en flere forskjellige kalkyler for å finne et sluttresultat. Dette vil gi en høyere grad av forståelse av hva som ligger til grunn. Man skiller ofte kalkylene på innkjøp, merkost, selvkost og salgspris.

Ved kalkulasjon kan man bruke forskjellige kalkuleringsmetoder. Metodene brukes til å komme frem til ønskede resultater i kalkuleringsprosessen og består ofte av flere kalkyler. To metoder som ofte er brukt er selvkost- og bidragsmetoden.

Selvkostmetoden

Med selvkostmetoden tar du utgangpunkt i å finne total kostnad for bedriften ved levering av et produkt eller tjeneste. Da må både direkte- og indirekte kostnader inkluderes. Når du har den totale kostnaden, bedriftens selvkost, legger du på fortjenesten du trenger for å finne salgsprisen.

Bidragsmetoden

Bidragsmetoden er det mest brukte for å finne lønnsomheten til en bedrift. Ved kalkulasjon av bygg- og anleggstjenester gir denne metoden god oversikt på hvilken dekningsgrad du har på prosjektet. Dekningsgraden er overskuddet du sitter igjen med i prosent og skal dekke de indirekte faste kostnadene som bedriften har.

For å finne dekningsgraden, må vi først finne ut dekningsbidraget. Dekningsbidraget er prisen du tar for tjenesten minus de direkte kostnadene.

Dekningsgrad = Dekningsbidrag * 100/salgspris

Dekningsgraden vises i prosent og gir deg tilbakemelding på hvor mange prosent du sitter igjen med av hver krone som omsettes. Dekningsgraden skal dekke faste kostnader og overskudd.

Direkte- og indirekte kostnader

Kostnadene som skal innberegnes ved kalkulasjon kan deles opp i to forskjellige kostnadstyper, direkte- og indirekte kostnader.

Direktekostnader

Dette er kostnader som oppstår som følge av levering av et prosjekt. Kostnadene kan også kalles variable kostnader. Det vil omfatte materialkostnader, lønnskostnader, kostnader til underentreprenører og andre direkte kostnader som vil påløpe ved gjennomførelse av prosjektet.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er faste kostnader som bedriften har løpende uavhengig av prosjekter som gjennomføres. Dette kan for eksempel være administrasjon, lagerhold, distribusjon, vedlikehold osv. Dekningen for de indirekte kostnadene må beregnes ut ifra hvor kostnadsbærende prosjektet er for bedriften.

Hvordan sette prisen?

Når du skal sette prisen på et produkt eller en tjeneste er det flere faktorer som du må ta hensyn til. Hovedsakelig er det tre forskjellig former for prissetting.

Kostnadsorientert

Kostnadsorientert prissetting er prisen du må ta for å dekke kostnadene. Det gjelder både direkte kostnader knyttet til prosjektet, og indirekte kostnader.

Konkurranseorientert

Konkurranseorientert prissetting er prisen dine konkurrenter tar. Denne prisen vil som regel ligge i området mellom den kostnad- og markedsorienterte prissettingen.

Markedsorientert

Markedsorientert prissetting er hva kunden er villig til å betale og den høyeste prisen du kan forlange.

Oppnå bedre kalkulasjon

Et enkelt tiltak du kan gjøre for å oppnå bedre kalkulasjon, er å bruke et kalkulasjonsprogram tilpasset bygg- og anleggsvirksomhet. Da vil du kunne samle all informasjon på ett sted slik at det blir enklere å se helheten. Med alt samlet vil du kunne teste ut kalkylene mot forskjellige endringer som kan oppstå underveis i et prosjekt. Det gir deg større trygghet på om kalkulasjonen er god eller om det må gjøres endringer.

Vi i Cordel mener at et godt kalkulasjonsprogram også skal gi deg muligheten til gjenbruk av kalkyler. Har du et prosjekt som gikk bra kan du hente inn disse kalkylene i fremtidige prosjekter. Da har du et godt utgangpunkt å jobbe ut ifra, slik at kalkulasjonsprosessen på fremtidige jobber går raskere.

Å bruke et kalkulasjonsprogram vil fortsatt kreve fagkunnskap fra deg som bruker, men prosessen vil kunne gjøres mer effektivt. Kalkulasjon av et bygg eller et mindre prosjekt krever innsats, men arbeidet som legges ned vil gi et bedre utgangpunkt for en sunn økonomi i bedriften.

 

Prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg

Å gjennomføre byggeprosjekter er noe vi mennesker har praktisert i flere årtusener. Grunnfasene er de samme, men hvordan man styrer prosjektene har utviklet seg. Manuell styring med penn og papir er byttet ut med digitale prosjektstyringsverktøy som har automatisert tidkrevende prosesser. Det finnes i dag flere prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg som kan hjelpe. Det handler om å bruke det som passer ditt bruksområde.

Hva er et prosjektstyringsverktøy?

Et prosjektstyringsverktøy er et hjelpemiddel som skal gi deg kontroll og oversikt over alt fra små oppdrag til større prosjekter. Det kan være alt fra enkle regneark i Excel til avanserte og spesialtilpassede systemer. Fellesnevneren for hva de tilbyr er definering og strukturering ved gjennomførelse av et prosjekt.

Et prosjektstyringsverktøy for bygg- og anleggs virksomhet fungerer på samme måte, men har løsninger som er mer fagrelatert. Kalkulering av anbud, innhenting av data, økonomisk oversikt og ressursplanlegging er noen av oppgavene et styringsverktøy kan effektivisere.

Prosjektstyring for bygg og anlegg

I en bransje der regelverk og forskrifter setter krav til rutiner og dokumentasjon vil et styringsverktøy være til stor hjelp. Håndtering av sjekklister, timeføring, kalkulering og planlegging er prosesser et prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg kan bidra til å forenkle.

Det stilles også krav til å ha prosjektregnskap når prosjektene overstiger en viss sum, eller går over en lengre periode. Her skal dokumentasjon, direkte kostnader og inntekter knyttes opp mot relevant prosjekt. Et godt styringsverktøy vil kunne samle og organisere denne informasjonen på en logisk måte.

Hvordan kan et styringsverktøy hjelpe deg?

Et styringsverktøy skal ivareta den administrative styringen og sørge for at prosjektet blir levert i henholdt til kvalitet og tid. Med de forskjellige prosessene oversiktlig samlet, blir det enklere for ledere, medarbeidere og deltakere å vite status. Oversikten kan også bidra til et godt kundeforhold i form av bedre kommunikasjon med kunden.

Det er viktig å huske at styringsverktøyet i seg selv ikke er noen garanti for god prosjektstyring. Det vil fortsatt være krav til prosjektledelse og fagkunnskap. Prosjektstyringsverktøyet kan hjelpe deg med å forenkle prosesser og skape trygghet slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte.

Cordel som prosjektstyringsverktøy

Prosjektstyringsverktøyet Cordel er tilpasset bygg- og anleggsvirksomhet. Fagsystemet gir deg full kontroll på dine prosjekter fra start til slutt. Det skybaserte systemet gjør at du kan koble deg på fra hvor som helst så lenge du har internett.

Kalkulasjon

Ved kalkulering av prosjekter, er Cordel unik. Kalkuleringen kan gjøres effektivt på et høyt detaljnivå ved hjelp av forhåndsdefinerte og redigerbare maler. Her er både materiell og arbeidstimer beregnet ut ifra standarder, men alt er mulig å tilpasse etter behov.

Et rikt materiellregister fra grossister gir deg mulighet for å sjekke lagerstatus og bestille direkte i Cordel. Bestillinger kan knyttes opp mot forskjellige deler av prosjektet og det er mulighet for periodiserte bestillinger ved hjelp av en innkjøpsplan. Det er også mulig å få oppsett på materiell til et prosjekt ferdig utarbeidet fra grossist.

Deljobber

For god prosjektstyring kan prosjektet deles opp i deljobber. Deljobber vil gi en større grad av kontroll og kan operere som en egen ordre i et prosjekt. Du har mulighet til å knytte ressurser og materiell direkte opp mot deljobber.

Tidsplanlegging

Cordel tilbyr en grafisk fremstilling av tidsplanlegging og ressursbruk. Her kan du planlegge bemanningen i prosjektet og deljobbene på en tidslinje. Da får du full oversikt på hva som skal gjøres når, bidrar til god utnyttelse av arbeidskraft. Samme oversikt viser også fullføringsgraden på deljobbene i prosent. Fullføringsgraden beregnes ut ifra brukte timer og materiell.

Dokumentasjon

Med Cordel gir deg mulighet til å samle all dokumentasjon etter hvert som de oppstår. Med mulighet for å knytte dokumentasjonen til prosjekter og organisering i mapper innad på prosjektet. Når prosjektet er ferdig kan du ved hjelp av FDV sy alt sammen til et dokument.

Registrering i felt

En brukervennlig app gjør det enkelt for de som oppretter tilbud eller utfører jobben å registrere informasjon. Det kan for eksempel være medgåtte timer, utfylling av sjekkliste og bruk eller endringer av materiell. Cordel UTE appen kan brukes uavhengig om du har nett eller ikke. Registrert data synkroniseres automatisk opp mot Cordel når enheten er koblet til internett.

Status

Det er flere muligheter for å sjekke status i Cordel. Du har en totaloversikt som viser hele prosjektet, men for større grad av oversikt kan dette også gjøre på deljobber, varer eller timer. Du vil da kunne se hva som er brukt av materiell, bruk av arbeidstimer og fakturerte inntekter. Det er mulig å ta statusbilder underveis, slik at du enkelt kan gå tilbake til gitte tidspunkter i prosjektet.

Faktura

I Cordel er det enkelt å håndtere inngående og utgående faktura og samle disse på et sted. Da får du god oversikt hele veien både på prosjektet og generelt for bedriften. Inngående fakturaer kan knyttes direkte mot prosjekter og deljobber, slik at de enkelt er tilgjengelig i prosjekt oversikten.

Tverrfaglig

Mange bygg- og anleggsprosjekter inneholder arbeid fra flere fagområder. I Cordel kan disse kombineres i samme prosjekt. Det vil si at konsulent som mottar oppdraget kan sende ut en prosjektbeskrivelse til bedrifter i forskjellige fagfelt. Disse kan da importere prosjektet og utarbeide kalkyler og pris for jobben de har fått tilbud om. Kalkylen sendes så tilbake til konsulent. På denne måten vil bedriftene kunne arbeide sammen på et prosjekt.

Tilleggsordrer

Hvis du underveis i et prosjekt får tilleggsordrer kan dette enkelt opprettes som en deljobb i et større prosjekt. Denne jobben vil da være inkludert i totaloversikten for prosjektet, men vil kunne operere som et mindre prosjekt ved siden av hovedprosjektet. Det vil også være mulighet å fakturere deljobben til en separat mottaker. Hvis de kommer endringer opprinnelig kontrakt vil dette havne under tilleggsordrer.

Integrasjoner

Cordel er integrert mot flere ulike løsninger og systemer. Disse gir økt funksjonalitet og muligheter for mer effektiv prosjektstyring av bygg- og anleggsprosjekter.

Automile er en digital kjørebok som gjør det enkelt å registrere kjøring til og fra oppdrag. Cordel samarbeider med Automile for formidling av kjørebok. Cordel UTE (app-versjonen) har en integrasjon mot Automile for synkronisering av data.

Boligmappa fungerer som et servicehefte for eiendommer. Cordel har sømløs integrasjon ved hjelp av FDV som gjør det enkelt å sende over nødvendig dokumentasjon. Boligmappa er et kvalitetsstempel for deg som håndverker og som gjør at du legger igjen et digitalt visittkort på utført oppdrag.

Les mer om alle våre integrasjonspartnere her.

Hvordan velge riktig prosjektstyringsverktøy

Byggeprosjekter kommer i forskjellige størrelser, kompleksitet og innhold. Det samme gjelder for prosjektstyringsverktøy. Ved valg av styringssystem er det viktig å finne det verktøyet som kan hjelpe deg på best mulig måte. På den måten slipper du å bruke flere forskjellige systemer.

Vi i Cordel Norge mener at Cordel er den beste alt i en løsning når det kommer til å levere et prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg. Les mer om våre pakkeløsninger eller ta kontakt i dag for en uforpliktende demo.