Lysglimt Elektro – Vi har spart mye tid etter vi gikk i gang med Cordel

Lysglimt Elektro AS har siden 2009 vært leverandør av elektrikertjenester til privat- og bedriftsmarkedet. Siden oppstart har daglig leder Christer Løken bygget firmaet til den veletablerte elektrobedriften den er i dag, med fulle kalendere og en stødig kundebase. Christer er godt fornøyd med Cordel og trekker frem supportteamet i Cordel som effektive og kundevennlige.

Lysglimt Elektro setter kunden først og brenner for gode kundeopplevelser. I vårt besøk hos Lysglimt snakket vi med Daniel Hagen som er saksbehandler og «Lysglimts potet». Med 18 ansatte er det viktig å ha kontroll på det administrative arbeidet, sier Daniel.

Se hvordan Lysglimt Elektro effektiviserer hverdagen med Cordel:

Lysglimt Elektro bruker Cordel til ordrehåndtering, tilbud, fakturering og alt som hører til for å drifte Lysglimt. I Cordel får du det mest funksjonsrike systemet på markedet som loser deg gjennom hele kundereisen fra henvendelse til sluttfaktura.

Lysglimt Elektro

«For meg som prosjektleder er det avgjørende å ha kontroll på prosjektene, da er det veldig enkelt å få oversikten i Cordel» – Daniel

Daniel mener nøkkelen til suksess er det å ha kontroll. Etter Lysglimt Elektro gikk i gang med Cordel har de hatt en enorm vekst. «Vi sparer mye tid med Cordel. Det er veldig enkelt for oss å gå fra tilbud, til ordre til fakturering.»

Dokumentasjon i Cordel

I en bransje som stadig forandrer seg med strenge krav og regler til dokumentering er det utrolig viktig å ha kontroll på dokumentasjon i form av bilder, utstyr og timer. For gutta ute i felt løses dette enkelt med Cordel UTE.

«Appen gjør akkurat det vi trenger, den fungerer til våre ansatte. Vi har full oversikt på timeføring og dokumentering på hvert enkelt prosjekt med Cordel», avslutter Daniel.

Vil du høre mer om Cordel og hvordan vi kan gjøre din arbeidshverdag mer effektiv?

Kontakt oss på info@cordel.no eller telefon 70 17 84 10

-Vi har kontroll på det administrative arbeidet med Cordel

Med endringene i bransjen, etterspørselen og økonomien er det nå viktigere enn noen gang å ha god kontroll på kostandene i bedriften. Vi har snakket med FLOW Elektro Bergen AS og daglig leder Gustav Riisøen for å få et innblikk i deres reise i en spennende tid, med Cordel Total.

FLOW Elektro Bergen AS er en nyoppstartet bedrift med Gustav Riisøen i førerstolen. Med lang fartstid i bransjen har Gustav fått erfaring med flere ulike fagsystemer for å effektivisere hverdagen og driften. Siden oppstart i september 2022 har de benyttet fagsystemet Cordel, og selskapet har allerede vokst til 7 ansatte.

De ansatte i Flow elektro Bergen

Det er avgjørende med god kostnadskontroll

Gustav har fått god kontroll på det administrative arbeidet med Cordel og for han er det viktig med god kostnadskontroll.

«Man må ha systemer som viser total oversikt for å få kostnadskontroll og inngående kjennskap til hva du betaler for ting». I et marked som stadig endrer seg er det viktig å være oppdatert på endringene, og fokusere på å levere gode resultater.

Gustav har jobbet hardt og bygget en solid kundebase, dette gjør at FLOW Elektro Bergen AS har masse å gjøre. B2B-segmentet er fortsatt i godt driv og det er ikke mangel på arbeid.

«Det viktigste på jobb er enkelhet og trygghet med et system som fungerer optimalt»

Endringer i type oppdrag og mengde

Gustav forteller at de er mer presset på pris enn tidligere og at oppdragsgiver bruker mer tid på tilbudsfasen for å sikre best mulig pris. Dette gjør at de bruker noe lengre tid på å lande avtaler.

Mange benytter Excel til å opprette tilbud og dersom kunden i senere tid vil ha oppdatert tilbud er dette en tidkrevende prosess med flere manuelle elementer som må oppdateres.

«Vi jobber bedre og mer effektivt med Cordel, og tilbudsprosessene blir enklere. Om vi leverer tilbud til en kunde som tar kontakt på nytt ved en senere anledning, kan jeg med to tastetrykk oppdatere til dagens priser og sende ut tilbudet på nytt. Samtidig gir kalkulasjonsmodellen i Cordel god kontroll på marginer».

Alt i ett system

I Cordel får du alt i en løsning, noe Gustav er svært fornøyd med.

«Cordel løser utfordringene med de vanlige arbeidsoppgavene knyttet til administrasjon, som ordreregistrering. Du får alt i ett bilde, som har vært en utfordring for meg med andre systemer tidligere».

En oversiktlig og brukervennlig løsning gir økt effektivitet i hverdagen.

«Jeg har bedre kontroll i Cordel, med god oversiktlighet. Jo mer man kan integrere i ett og samme system, jo flere floker løser det i hverdagen»

Med hektiske jobbdager og høy etterspørsel for FLOW Elektro Bergen AS mener Gustav det viktigste på jobb er at ting er enkelt og trygt.

«Enkelthet og friksjonsløshet, gjør ting bedre. At ting fungerer optimalt, med høy oppetid er avgjørende for at vi skal kunne levere vårt ytterste». For å gjøre jobbhverdagen mer effektiv er det viktig med enkle, tidsbesparende programmer.

 

Registrering i Cordel UTE

Cordel har en løsning for administrativt arbeid og dokumentering for ansatte ute i felt. Med Cordel ute kan ansatte på jobboppdrag dokumentere og kvalitetssikre arbeid.

«Vi er fornøyde med Cordel UTE. Det er lite kluss og fungerer godt til dokumentering av arbeidet som gjøres ute hos kunden. Montørene er fornøyde med Cordel-appen, og det er enkelt for meg å hente frem dokumentasjonen senere».

Med Cordel blir arbeidsdagen enklere og mer effektiv både for det administrative arbeidet Gustav gjør og for gutta ute i felt.

Vil du høre mer om hvordan Cordel kan effektivisere og forenkle dine arbeidsprosesser?

Kontakt oss på 70 17 84 10, info@cordel.no eller book en demo i dag.

– For å lykkes som elektriker kreves andre ting nå enn før

Elektrikerfaget er i endring, og kontroll over marginer og lønnsomhet er blitt viktigere.  Vi har snakket med Berg & Wigum AS om elektrikerfaget, trender og hva som er viktig for å lykkes som elektrobedrift i dag.

Berg & Wigum er et elektrikerfirma i Trondheim, og ble stiftet i 1954. I 67 år har de levert elektrikertjenester til Trondheims innbyggere, og i dag teller de 30 ansatte. Ketil Valseth er installatør og faglig leder, som betyr at han har det faglige ansvaret for montørene og deres leveranser. Begge foreldrene hans jobbet i samme firma. Så han har fulgt utviklingen i bransjen en lang stund.

En helt annen type som velger å bli elektriker nå enn før

Sammenlignet med for 20 år siden har dagens lærlinger mindre praktisk erfaring, men er mer skoleflinke.
– Nå er det slik at, i hvert fall en videregående skole her i Trondheim som jeg kjenner til, så er det høyere snitt for å komme inn på elektrikerlinjen enn på studiespesialisering, sier Ketil.

Han synes at det både er positivt og negativt.
– Jeg synes det er fint med stor interesse for faget. Samtidig tenker jeg at det sikkert er mange som kunne vært gode elektrikere som ikke har så høyt karaktersnitt, sier Ketil.

Samtidig som de nyutdannede er boksmarte, så har det gått nedover med de praktiske ferdighetene.
– Det har nok med å gjøre at når jeg vokste opp reparerte vi mye i huset selv. Så man var med og skrudde og snekret fra ung alder. I dag kjøper de fleste slike tjenester, og de yngre er mindre praktisk anlagt enn før. Da må vi begynne med ting som «verktøykurs», som vi ikke trengte tidligere. Det er selvfølgelig forskjell på folk, men det er tendensen, sier Ketil.

Som faglig ansvarlig må han sikre at alle montører har det som kreves av praktiske ferdigheter for å kunne sikre et godt resultat. Han følger derfor godt med på hvilke ferdigheter dagens lærlinger har i forhold til tidligere årskull.

Ketil Valseth og Lotte Bjørnebo

Ketil Valseth, Installatør og faglig leder og Lotte Bjørnebo, økonomi og regnskap.

Hold øye med lønnsomheten

En trend opp gjennom årene har vært at det blir stadig større prisgjennomsiktighet. Leverandørenes priser ligger åpent ute, slik at kunder kan se dem. Med dette krever det mer presisjon når man beregner tilbud og skal sikre lønnsomheten.
– Da vi byttet til Cordel for ti år siden var et av argumentene at det var et godt kalkylesystem, forteller Ketil Valseth og Lotte Bjørnebo.

Lotte jobber med administrasjon og regnskap i Berg Wigum, og fører regnskap og samarbeider med øvrige medarbeidere i Berg & Wigum inne i Cordel.
Når en jobb kommer inn, vil saksbehandler komme raskt tilbake med et tilbud.
– Hvis det skulle mangle materialer som burde vært med så fanger jeg ofte det opp. Vi sitter tett på hverandre og kommuniserer oss imellom, forteller Lotte.

Når tilbudet er godkjent, opprettes det en ordre til montør ute. De fører timer og materiell på ordren, skriver dokumentasjon og gjør opp jobben. Så synkroniseres det til Cordel og Lotte, som da fakturer.
For lønnsomhetens del er det viktig at denne flyten er hurtig, strømlinjeformet og enkel for alle parter å samarbeide om. Og dette er Cordel med og sørger for.
– Det finnes også mange muligheter for rapportering i Cordel, slik at man kan følge med på nøkkeltall og økonomisk utvikling, sier Ketil.

I gode og dårlige tider

Dersom Ketil skulle gitt råd til noen som skulle starte en ny elektrobedrift i dag hadde ett av hovedrådene vært:
– Ha kontroll på lønnsomhet. Hold øye med kredittid til grossister og kredittid til kunder. Få en god flyt slik at du både sikrer at alt faktureres, og at pengene kommer inn hurtig, sier Ketil.

På den måten sikres god lønnsomhet og likviditet. Og det er ikke nødvendigvis slik at det bare er de som jobber inne på kontoret som bør ha forståelse for disse tingene.  I Berg & Wigum planlegger de i disse dager å kjøre et økonomikurs også for sine montører.
– Dette blir ikke et avansert kurs, men et grunnleggende kurs for at de skal forstå hvordan deres bidrag er en del av helheten i en bedrift. At vi trenger fornøyde kunder for nye ordre, og at alt faktureres alltid. Grunnleggende informasjon for å sikre at alle forstår de grunnleggende livssyklusene i bedriften og er med og bidrar, sier Ketil.

De siste 20 årene har det vært gode tider for elektrobransjen, forteller Ketil. Men også i Berg & Wigum har de merket effekten av koronapandemien.
– Det har vært færre telefoner det siste året. Og elektrobedrifter må være forberedt på andre tider, forteller Ketil.

Derfor er det viktig i gode tider å bygge opp økonomiske buffere for å sikre arbeidsplasser i dårligere tider. I løpet av Berg & Wigums 67 år i markedet har de hatt minus-år, men de har holdt stand fordi de har ført overskudd tilbake til bedriften i pluss-år.

Den viktige dokumentasjonen

– En ting vi har jobbet mye med er at vi er presise i beskrivelsen av hva vi har utført ute hos kunde og dokumenterer tilstrekkelig, forteller Ketil.

Hvis man har installert et kjøkken ute hos en kunde, kan man ikke bare skrive «installert kjøkken» og ta bilde av kjøkkenet og så signere.
– I så fall risikerer vi at noen andre kommer inn og gjør noe med det elektriske. Og dersom det da skjer noe galt, så står vi ansvarlig. Fordi ved at vi skriver «installert kjøkken» så tar vi ansvar for hele kjøkkenet. Vi må skrive akkurat hva vi har gjort, og dokumentere før vi signerer. Detaljert dokumentasjon sikrer både kunde og installatør, sier Ketil.

Lotte sørger for at all denne dokumentasjonen sendes videre til boligmappa, som følger eiendommen. Boligmappa er et servicehefte for boliger, hvor både elektrikere og andre håndverkere kan laste opp dokumentasjon på alt uført arbeid. Det betyr at dersom du kjøper en leilighet skal du ha oversikt og dokumentasjon alt som er utført av håndverksmessig arbeid på boligen siden boligmappa ble innført i 2012. Dette forutsetter da at de benyttede håndverkerne samarbeider med boligmappa.
– Dokumentasjon er viktig for oss, for at vi skal ha ryggen fri og ikke få skylden for noe vi ikke fortjener skyld for. Men også for boligeiere, og kommende eiere av boligen, forteller Ketil.

I Cordel lastes dokumentasjon enkelt opp på ordren, og kan sendes direkte til boligmappa.

Hva slags system skal man velge?

– Jeg tror at dersom en montør skal starte en egen elektrobedrift, vil han eller hun bli overrasket over hvor mye administrativt arbeid det er, sier Ketil.

Man trenger de riktige systemene for å kunne skape en god og lønnsom bedrift. Men hvilket system avhenger av behov.
– Jeg ville forsøkt å ha så få systemer som overhodet mulig å forholde meg til. Så tenk på både behovene i dag og i morgen når du skal velge system, råder Ketil.

En av fordelene ved Cordel er at det aller meste man kan trenge av funksjonalitet samles i ett og samme system.
– Samtidig må man vurdere system opp mot størrelse på bedrift også. Dersom jeg skulle startet en elektrikerbedrift med to ansatte, uten noen større vekstambisjoner, så ville jeg kanskje ikke valgt Cordel, sier Ketil.

For bedrifter som er litt større, eller har planer om å bli større, anbefales Cordel.
– Jeg synes Cordel er veldig strømlinjeformet. Det er en rød tråd gjennom hele systemet, og det er veldig godt integrert mellom «Cordel inne» og «Cordel ute», sier Lotte.

Med «Cordel inne» menes de som sitter inne på kontor slik som Lotte, og med «Cordel ute» menes montørene ute som registrerer ting i Cordel. I «Cordel inne» har man tilgang til alle funksjoner for administrasjon. Cordel UTE er en forlengelse av Cordel som brukes når man er ute på en jobb/oppdrag, og gjør det mulig å raskt kunne registrere ting i systemet.
– Jeg føler også at Cordel er innovative og er med på det nye som kommer, slik at vi kan utvikle oss med systemet, sier Lotte.
– Ja, vi har faktisk akkurat nå gjort en omlegging siste måneden hvor vi har flytta Cordel opp i skyen, sier Ketil.

Suksessoppskriften bak Arne Nilsen AS

– For å lykkes som rørlegger må du ha oversikt og kontroll på lønnsomheten, yte god kundeservice og sikre dokumentasjon, sier Truls Nilsen.

Han er daglig leder i Arne Nilsen AS, et familie-rørleggerfirma i Fredrikstad som har eksistert i 60 år. Faren til Truls startet selskapet, og i dag er det han, kona, to sønner, en nevø og 15 andre som jobber i selskapet.

På spørsmålet hva han ville gjort dersom han skulle startet et nytt rørleggerfirma i dag svarer han:
– Jeg ville valgt riktig dataverktøy fra starten. Det er viktig at du får et system som dekker alt. Jeg ville også brukt tid på å sette meg inn i dette, slik at jeg var forberedt, sier Truls.

Arne Nilsen bruker Cordel som sitt eneste system. Der kontrollerer de hele sin virksomhet.
– Det gir en helt annen mulighet for oversikt når du har alt samlet i et system, sier Truls.

I tillegg ville han vært nøye på å dokumentere alt, fra start, med foto og sjekklister.
– Dersom det skjer noe, så må du dokumentere at du har gjort det riktig. Du må ha sjekklister slik at du sørger for at du gjør alt riktig, samt dokumenterer alt med foto og bevis, sier han.

For at forsikringsselskap skal dekke krever de bevis, og da må rørlegger kunne bevise at alt er gjort riktig og at feilen ikke stammer fra hans/hennes arbeid.
– Uten dette kan bedriften få en brå slutt, sier Truls.

Hvordan sikre lønnsomhet?

I tillegg til dokumentasjon er lønnsomhet naturlig nok et «make or break» når du starter som rørlegger.
– Alt må faktureres, fra timer til små reservedeler.

Er det mange som ikke gjør det?
– Hvis ikke du har gode systemer til å registrere ute i felt, kan du glemme og så blir ikke ting fakturert. Du må ha oversikt og kontroll slik at alt blir fakturert. Hvis ikke kan du jobbe mye, uten å tjene mye, svarer Truls.

Det handler også om riktig prising, og det gjelder å lære seg dette.
– Det er viktig å etterregne tilbud for å se lønnsomheten i prosjektet. Slik at man kan lære seg å prise lønnsomt, og slippe å gjøre samme feil flere ganger, sier Truls.

I tillegg så er det effektivitet som er en nøkkel til suksess.
– I Arne Nilsen har vi alltid likt å ligge i forkant teknologisk. Bruke teknologi til å gjøre hverdagen litt lettere og mer effektiv, samt få bedre oversikt, sier Truls.

Daglig leder Truls Nilsen

Kundeservice er alfa omega

– I Arne Nilsen har vi flere kunder som vi har hatt i flere generasjoner, fordi den eldre generasjon anbefaler oss til de yngre, forteller Truls.
Mange er trofaste når de først har funnet en rørlegger de er fornøyde med, og anbefaler det også til andre. Så derfor er det å gjøre en god jobb hos ute hos kunder, alfa-omega.

Men hva betyr god kundeservice for en rørlegger:
Truls ramser opp flere ting
– Det handler om å rykke ut hurtig dersom noe haster. Hvis vannspruten står, så ønsker ingen å vente.
– Det handler om å holde avtaler. Komme til avtalt tid, og ellers ringe og si ifra dersom du blir forsinket.
– Det handler om å ha oversikt over all nødvendig informasjon på kunde, og kunne være proaktiv i anbefalinger.

Forfatter av bloggposten har et praktisk eksempel på det siste punktet. I 2014 kjøpte hun et gammelt hus. Toalettet stoppet til stadighet, og vannet i dusjen rant ned for sakte. Etter å ha hatt gjentatt rørleggerhjelp gjennom halvannet år, ble det endelig utført undersøkelser som viste at alle rør i huset hadde for liten helning. Eierskifteforsikringen dekket da utskiftning av alle rør i hele huset, og problemet forsvant.
– Her burde rørlegger vært proaktiv så tidlig som mulig. Når de ser på ordreoversikten din at du må ha gjentatte besøk, så bør de forstå at her er det noe mer som ligger bak, og komme med forslag til hva du bør gjøre, sier Truls.

For å kunne gi disse rådene krever det at rørleggeren har oversikt over tidligere ordre og dialog med kunde i et CRM-system. Slik kan rørleggeren ute på oppdrag raskt se tidligere historikk,se trender i henvendelsene, og være proaktiv i sine forslag til hva som kan gjøres. Her skiller de gode og kundeorienterte rørleggerne seg fra de rørleggerne som «utfører et oppdrag og drar igjen».

Viktig å trives på jobben

Truls tror også det å ha det fint på jobb er viktig for å lykkes. Han har snakket så varmt om yrket at begge sønnene har valgt samme yrket.
– Det er ingen som har blitt truet inn i bedriften, så det har de valgt helt selv. Det er vel fordi de yngre ser at de eldre trives på jobb, sier Truls.

Er det et fint yrke?
– Rørlegger er et veldig fint yrke. Det er veldig variert. Du er ute hos ulike kunder og hjelper med ulike utfordringer. Du er på kontoret med kollegaer. Hver dag er aldri lik, og du får brukt deg selv på ulike måter, sier Truls.

Han har også sett at bransjen har endret seg gjennom årene.
– Det har blitt et litt annet yrke enn det var fordi alt nå er på data og alt skal dokumenteres. For å lykkes må du ha kontroll på administrasjonsdelen fra start, sier Truls.

Jeg tenker at de som drømmer om å bli rørlegger, kanskje ikke drømmer om å jobbe med administrasjon – tar jeg feil da?
– Hvis du tenker på rørleggeren som en skolelei person som er praktisk anlagt, så tar du feil. Han eller hun passer ikke inn i yrket slik det er i dag, da det er strenge dokumentasjonskrav og mye å holde styr på. Så det er blitt et mer krevende yrke enn det var før, sier Truls.

Men selv om det blir mer krevende så fortsetter de nye generasjonene Nilsen å velge samme vei. Også en nevø av Truls har startet i selskapet.

All administrasjon i ett system

I Arne Nilsen AS brukes Cordel til alt;
– Jeg har også vært med i flere fokusgrupper opp gjennom årene, for å få tilpasset Cordel optimalt i forhold til vår arbeidsflyt, sier Truls.

En stund brukte de Handymann integrert med Cordel, men nå er også den funksjonaliteten en del av Cordel sin løsning.
– Cordel gjør at vi kan ha en mest mulig effektiv hverdag, og ha kontroll på det vi driver med, sier Truls.

Teknologi er for Truls en viktig del av det å bygge et lønnsomt selskap. Og det å kunne ha alt i ett system, slik at man slipper å bytte mellom systemer og sette opp integrasjoner, synes Truls er en fordel. Med alt i ett system, slik som i Cordel, gir det bedre oversikt.
– Jeg har også hatt godt samarbeid med menneskene i Cordel opp gjennom årene, og fått god hjelp når det har vært noe, sier Truls.

Cordel Skyløsning: – Føler oss tryggere

Hønefoss VVS AS har vært kunde hos Cordel Norge siden 2006. De oppgraderte fra Cordel 1.9 til Cordel 2.0 i 2019 og i fjor valgte de å flytte Cordel fra egen server til Cordel Norge sin skyløsning.

Vi har tatt en nærmere prat med Vegard Skredshol, daglig leder i Hønefoss VVS AS, for å høre hvordan han har opplevd overgangen og hva han mener er de største fordelene.

Fra egen server til skyløsning

Mange velger å flytte Cordel opp i skyen for å kunne arbeide mer fleksibelt med enklere tilgang til Cordel, andre fordeler er blant annet automatiske oppdateringer, backup og tilgang til nye integrasjoner.

Hvorfor valgte dere å gå over til Cordel Norge sin skyløsning?

– Vi så flere fordeler med å flytte Cordel fra egen serverløsning til sky. Jeg føler det er en mye tryggere løsning, i tillegg fikk vi også tilgang til de gode løsningene fra VVS Norge. Tidligere hadde vi Cordel på egen server og har gjennom årene opplevd opp til flere virusangrep. Det er trygt å vite at Cordel nå håndterer backup og oppdateringer.

Hvordan har overgangen vært?

– Vi fikk god bistand både ved overgangen fra 1.9 til 2.0 og fra egen server til skyløsning. Cordel har fungert bra etter overgangen.

Mer fleksibelt

Hønefoss VVS AS har alt samlet i Cordel, også regnskap. Regnskapsfører har tilgang via skyløsningen.

Vil du anbefale andre å gå over til skyløsningen?

– Det er en mer moderne løsning. Superfordel at man kan jobbe litt mer fleksibelt. Om man har utfordring med lokal server, er det en superting å gå over til skya.

 

Les mer om Cordel Norge sin skyløsning her. 

Cordel skyløsning: – Smidigere å bruke

Hagelsteen VVS har vært kunde hos Cordel Norge siden juni 2014. 30. november 2020 gikk de over til Cordel Norge sin skyløsning.

Cordel Norge har snakket med daglig leder i Hagelsteen VVS, Lars Hagelsteen, for å høre hvordan han opplevde overgangen fra server til sky, og hans erfaring med ny løsning.

Egen server

Hva var grunnen til at dere gikk over til Cordel Norge sin skyløsning?

– Vi bestemte oss for å gå over til skyløsningen på grunn av at kostnaden på egen server ble for stor. Nå har vi ikke egen server lenger, den måtte bort. Automatisk oppdatering er også et stort pluss.

Hvordan gikk overgangen?

– Overgangen gikk relativt smertefritt, ble som forventet.

Smidigere

I forbindelse med overgangen til skyløsning måtte Hagelsteen VVS gå over på ny pakkestruktur. Det førte til en oppgradering av Cordel.

– Vi hadde ikke Cordel 2.0 før overgangen så merker en del forskjell, syns generelt at Cordel har blitt smidigere å jobbe i. Vi har også tatt i bruk regnskapsmodulen i Cordel.

Vil du anbefale andre å gå over til skyløsningen?

– Ja, basert på min erfaring. Syns det har blitt en bedre løsning.

Les mer om Cordel Norge sin skyløsning.

Hagelsteen VVS

Daglig leder: Lars Hagelsteen

Sted: Hole

Antall ansatte: 12

Hjemmeside

 

«Cordel gjør det lett å få god oversikt over alle prosesser»

Lindesnes Elektro AS har eksistert i 9,5 år, de har brukt fagsystemet Cordel like lenge. Trond Stiland, medeier, servicemontør og saksbehandler, har vært med hele veien fra start. I løpet av årene har han fulgt med på hva som finnes på markedet, men ingen andre løsninger kan måle seg med den totale pakken av funksjonalitet som finnes i Cordel.

– Med Cordel er det enkelt å få oversikt over alle prosesser, alt som registreres og dokumenteres følger med prosjektene hele veien. Cordel har alt vi trenger, og vi kan forholde oss til kun ett system. I tillegg er veien kort til support og vi får alltid hjelp ved behov.

Alt ble enklere med Cordel UTE

Lindesnes Elektro jobber mest mot det private markedet, alt fra eneboliger til service- og vedlikeholdsarbeid og kravene til dokumentasjon er høye, forteller Trond.

– Vi bruker mye tid på føre dokumentasjon og ta bilder. Ikke minst sørge for at vi alltid har oppdaterte ordre og materialister. Alt dette ble enklere når vi tok i bruk Cordel UTE. Nå er det ingen eksport/import, det er enkelt å dokumentere, fylle ut sjekklister og ta bilder, og alt følger riktig ordrenummer og kunde hele veien.

God økonomisk oversikt

Et av de større prosjektene de har jobbet med den siste tiden er et hytte/fritidsprosjekt som har hatt en varighet på 1,5-2 år.  – Prosjektstyringen i Cordel gir oss svært god økonomisk oversikt. På dette prosjektet har vi oversikt over alt i Cordel, alle timer/innkjøp, ja faktisk nesten ned til dieselforbruk, forteller Trond.

Lindesnes Elektro har også vært frempå når det kommer til å ta i bruk funksjonene i Cordel og digitalisere tidkrevende oppgaver.

– Vi var tidlig ute med å ta i bruk EHF og Vipps, overgangen hjalp betraktelig. Vi fikk ned kostnadene våre og betalinger inn raskere. Man vet at faktura kommer frem til riktig kunde og slipper unødvendig tidsbruk på dette. I tillegg bruker vi også Autofakt og får her god oversikt over alle innkomne fakturaer fra grossister.

Fleksibel løsning

Trond sin filosofi er at de gjør det de er best på selv, så setter de bort det andre. For 5 år siden valgte de å gå over til Cordel sin skyløsning, slik at de var sikret backup og oppdatert versjon av Cordel til enhver tid.

– Det trygt å vite at backup er sikret og at vi slipper ansvar for dette selv. Hele prosessen gikk også raskt og vi har nå en mer fleksibel løsning.

Trond var også nylig med på et av våre digitale kurs om FDV. Kurset ga mersmak og neste steg blir å ta i bruk FDV i Cordel i større grad. – Nå gjelder det bare å sette av tid og komme i gang!

 

Les mer om Lindesnes Elektro AS: www.lindesneselektro.no

 

Cordel butikk og digitale prisskilt

Rørleggersentralen AS åpnet i 2020 butikk nummer 2, Comfort Digernes. Fra før av har de en veletablert butikk i Fiskarstrand. Allerede i 1997 tok de i bruk Cordel, og i dag bruker de Cordel til å få full kontroll på alt fra ordre til fakturering, lager, regnskap og butikk.

Siv Urke Fiskerstrand har vært med siden start og stått for organisering av åpningen av den nye butikken, til daglig sitter hun på hovedkontoret i Fiskarstrand. De har valgt morderne digitale løsninger i den nye butikken, og er første kunde ut som benytter Cordel sin butikkløsning i kombinasjon med digitale prisskilt.

Digitale prisskilt og moderne løsninger

Den nye butikken, Comfort Digernes, er i full drift og Siv er svært fornøyd med å ha fått på plass digitale prisskilt.

– De digitale prisskiltene har fungert svært bra hittil. Leverandøren av de digitale etikettene og Thorgeir fra Cordel Norge har fulgt opp tett hele veien. Vi kommer til å spare mye tid på etiketter og prising, forteller Siv.

Cordel Norge sin rolle før åpning har vært å legge til rette for at det finnes en måte i Cordel for å definere gyldig vare i forbindelse med etikettbruk. Med lagermodulen i Cordel kan du definere et utvalg varer, og dette fungerer svært bra opp mot systemet som er valgt for digitale etiketter.

Siv Fiskerstrand (til høyre) og Butikksjef Karina Gamlem. Foto: Thorgeir Thomassen.

Siv Urke Fiskerstrand (til venstre) og butikksjef Karina Gamlem. Foto: Thorgeir Thomassen.

– Det er svært enkelt å håndtere både kampanjer og prisoppdateringer i Cordel, med ett tastetrykk oppdateres prisene automatisk. Nå vil også prisskiltene følge med automatisk og vi ser for oss at vi her kommer til å spare mye tid, forteller Siv.

Foto: Thorgeir Thomassen

Cordel Norge synes det er gøy å samarbeide med kunder for å finne gode løsninger som kan effektivisere arbeidshverdagen slik at systemene blir utnyttet på en god måte.

– Åpningen av butikken på Digerneset gikk som smurt, sier Siv. Alt gikk som planlagt på åpningsdagen, og vi hadde godt med folk innom! Vi kommer helt klart til å gå over til digitale prisskilt i butikken i Fiskarstrand også.

Fordeler med alt i ett system

Cordel er spesielt godt tilpasset rørleggerbransjen. Rørleggersentralen AS som i dag er 40 ansatte og hovedsakelig jobber med industri og store bygg, bruker Cordel utstrakt i alle prosesser.

– Vi har brukt Cordel i mange år og merker nå en stor forbedring med Cordel 2.0. Vi har også kommet oss opp i Cordel Skyen, forteller Siv.

De har også gått over til Cordel UTE og har regnskap i Cordel.

– Vi har nå mye bedre kontroll på alt. Med butikk i Cordel i tillegg til regnskap ser du alt med en gang, og alt er sporbart. Hvis du går inn på en faktura kan du enkelt spore det helt tilbake til innkjøp. Dette gir oss en svært god oversikt, sier Siv. Nå gleder vi oss til Cordel KS | HMS kommer på markedet, det tror vi blir veldig bra!

Cordel Norge gratulerer med ny flott butikk!

Fakta:

Rørleggesentralen AS
Daglig leder: Harald Åkre
Ansatte: 40
Butikker: Comfort Fiskarstrand og Comfort Digernes

– Cordel tilbyr «full pakke»

Eltro VVS startet å bruke Cordel i august 2020, vi tok en telefon til daglig leder Markus Nilsen for å høre hvordan overgangen til Cordel har vært, om de har kommet godt i gang og hvordan det er å bruke systemet.

8 kjappe spørsmål med Markus Nilsen, daglig leder i Eltro VVS:

Hvem er Eltro VVS?

– Eltro VVS er en nyoppstartet rørleggerbedrift. Vi hadde vår første dag i drift 3. august og holder til i Tromsø. Vi er i dag to stykker og levere alt innenfor rørleggertjenester, både til privat og næring.

Hvorfor falt valget på Cordel?

– Valget var basert på tidligere erfaringer og det man har hørt. Slik jeg ser det tilbyr Cordel «full pakke». I Cordel har vi tilbud- og kalkulasjonsmodul, autofakt, prosjektstyring og Cordel UTE (feltsystem) – det er fantastisk. Det er et komplett system, sammenlignet med systemer jeg har brukt tidligere får jeg en mye bedre oversikt og kontroll med Cordel.

Var det enkelt å komme i gang med Cordel?

– Vi har fått svært god hjelp og oppfølging hele veien og supporten har vært fantastisk. Prosessen med å komme i gang har vært veldig ryddig. Det er mange flere muligheter i Cordel enn systemer jeg har benyttet tidligere, så det er naturligvis litt mer å sette seg inn i, men om vi har hatt spørsmål har vi fått raskt svar og alle har vært svært hjelpsomme.

Hva er største forskjellen nå i forhold til tidligere system?

– Den største forskjellen er at vi nå har et komplett arbeidsverktøy som gir oss kontroll hele veien. Det at jeg for eksempel må inn å godkjenne alt fra pakksedler, inngående fakturaer, varer etc. gir meg en kjempegod innsikt og kontroll.

Hva var det siste du gjorde i Cordel?

– Fakturering

Har Cordel gjort hverdagen noe enklere?

– Ja, hovedsakelig fordi jeg nå gjør alt i Cordel. Her kan jeg laste inn prisbøker som er til stor hjelp når man regner tilbud, man kan enkelt se fortjeneste i prosent og kroner og jeg kan enkelt sjekke status fra dag til dag på prosjekter – om vi har tjent eller tapt penger.

Hvorfor burde andre velge Cordel?

– Andre burde velge Cordel fordi man får alt i ett system. Har man ambisjoner om å vokse, har man muligheten til dette.

Hva er ditt neste gjøremål på agendaen?

– Tilbudsregning

 

Eltro VVS AS
Daglig leder Markus Nilsen
Kontakt: 48 22 96 52
Web: https://www.eltrovvs.no/

Levere alt innenfor rørleggertjenester, både til privat og næring.

«Jobber mer effektivt med Cordel»

Øystein Mathisen, eier og daglig leder i Mathisen AS, Brumunddal.
– Vi har nå brukt Cordel i litt over 3 år. Den største forskjellen fra tidligere er at vi jobber mye mer effektivt, vi har bedre oversikt og alt i én app.

Øystein Mathisen og Vebjørn Evensen

Mathisen utfører små og store oppdrag for privatpersoner så vel som næringsliv og offentlige etater. De jobber mye lokalt og holder til i Jemtlandsvegen i Brumunddal. Her blir vi møtt av hyggelige fjes og hunden til Øystein når vi tar turen innom.

Bedriften består i dag av fire i administrasjonen og 20 mann ute i produksjon.  – Vi har hatt en dobling av ansatte siden 2016, forteller Øystein. Noen av tjenestene som tilbys er blant annet; graving, riving, grøntanlegg, massetransport m.m.

Overgangen til Cordel

Selv om det er litt spesielle tider, driver Mathisen tilnærmet som normalt og ordrebøkene er fulle. Og med Cordel kan de jobbe effektivt og strukturert.

– Frem til 2016 ble tilbud regnet på papir og skrevet i Word, forteller Øystein. Vi har også brukt forskjellige andre systemer, men savnet etter ett komplett system for hele verdikjeden ble stadig større. Etter vi ble flere ansatte ute ble det også etter hvert behov for en person til inne på kontoret. Jeg hadde bestemt meg for at et ordentlig system måtte på plass før jeg kunne ansette flere. Flere anbefalte Cordel og overgangen ble enkel og problemfri.

Kort tid etter ble Vebjørn Evensen ansatt som anleggsleder. – Det er helt fenomenalt å ha alt samlet i ett system, forteller Vebjørn.

Bedre oversikt

– Fordelen med Cordel er at man har samlet alt på ett sted. Man slipper å forholde seg til forskjellige systemer, tenke på oppdateringer og vi sparer også mye tid på å slippe å eksportere og importere data. Det var jo alltid når det ikke passet at noe ikke gikk som det skulle.

I dag bruker Mathisen Cordel UTE for å registrere timer, ta bilder og legge inn nødvendig dokumentasjon. I Cordel lager de tilbud, ordre, kalkulerer og følger opp prosjekter.

Smarte funksjoner

I Cordel er det lagt til rette for at man skal kunne jobbe effektivt, man kan blant annet betjene alle funksjoner ved hjelp av tastaturet. Med smarte funksjoner kan man også spare mye tid og effektivisere arbeidshverdagen.

– Prisbøkene i Cordel gjør det enkelt å velge den billigste varen, så kan man enkelt justere ønsket påslag selv. Det er også enkelt å jobbe effektivt med hurtigtaster, forteller Øystein.

– Ja, også får man veldig god oversikt med prosjektverktøyet og det er enkelt å se hvordan man ligger an på de ulike prosjektene, sier Vebjørn.

Vi viser også noen av de nye funksjonene som har kommet i personalplanleggeren. Blant annet at man kan skreddersy ønsket visning i større grad og enkelt kopiere oppføringer. Både Øystein og Vebjørn liker den nye funksjonaliteten. – Så kjekt, dette må vi se nærmere på og teste ut, sier Øystein.

Mathisen AS

Ansatte: 24
Web: https://www.mathisen-as.no
Facebook: https://www.facebook.com/gravemathisen