Cordel Elektrokalk skal bidra til at Sikringen oppnår treffsikre kalkyler

Cordel - Sikringen

Cordel Norge, som er en del av SmartCraft konsernet, har signert en ny avtale med Sikringen, en landsdekkende elektrikerkjede med 2500 elektromontører fordelt på 160 medlemsbedrifter. Avtalen gjør Cordel Elektrokalk til Sikringens foretrukne verktøy for kalkulasjon og tilbud. Målet er at Cordel Elektrokalk skal gjøre medlemmene enda mer konkurransedyktige og lønnsomme.

Avtalen kommer som en følge av et ønske fra medlemsbedriftene om et felles verktøy for kalkulasjon. Sikringen tok dette ønsket seriøst og begynte å utforske markedet etter det riktige verktøyet. Da Cordel kom på banen var valget enkelt.

– Medlemmene våre har etterspurt et felles kalkyleverktøy for Sikringen, som håndterer både mindre jobber for privatmarkedet og større anbud. Cordel har alle de funksjonene vi har lett etter, sier daglig leder i Sikringen Roger Withbro.

Sikringen ble etablert av elektrogrossisten Solar i 1998 og er en del av Solar sitt partnerprogram. Med fokus på miljø og bærekraft skal Solar bidra med innhold i Cordel sitt register for varer og pakker, slik at hvert enkelt medlem alltid kalkulerer med korrekte priser og informasjon i henhold til sine avtaler.

– Vi i Sikringen har fokus på lønnsomhet for våre medlemmer, og ønsker å tilby digitale hjelpemidler som kan gi medlemmene fortrinn i konkurranse med andre aktører. En presis kalkyle i forkant av prosjekter, vil gi et godt grunnlag for korrekt prising til kunde. Cordel Elektrokalk vil være et viktig planleggingsverktøy for medlemmene våre når jobben skal utføres, uttaler salgskoordinator Espen Hauge i Sikringen.

Vi er stolte over at en så stor seriøs aktør i elektromarkedet som Sikringen har valgt Cordel som sitt kalkulasjonsverktøy. I tider med økende priser og lavere marginer, er det godt å se at Sikringen tar lønnsomheten til sine medlemmer på alvor. Vi tror de raskt vil dra nytte av systemet og oppleve forbedrede prosesser internt, forteller Gustav Line, konsernsjef i SmartCraft.

Om Sikringen

Sikringen er en landsdekkende elektrikerkjede med over 160 medlemsbedrifter og 2500 elektromontører rundt i hele landet, fra små elektroinstallatører til store elektroentreprenører. Sikringen er eid av danske Solar og har fokus på miljø og de grønne skiftet.

For mer informasjon kontakt:

Gustav Line, konsernsjef i SmartCraft ASA
Telefon: 95 26 71 04
Epost: gustav.line@smartcraft.no

Cordel Norge og 24SevenOffice inngår samarbeid

Vi har inngått samarbeid med 24SevenOffice om levering av lønnssystem til brukere på Cordel-plattformen.

Samarbeidet vil gi oss mulighet til å tilby våre kunder et skybasert lønnssystem som gir verdi ved å automatisere alle sentrale steg i lønnsprosessen, mens 24SevenOffice på sin side kan tilby sine kunder Cordels fagsystem for håndverkere, entreprenører og faghandel med sine løsninger.

– 24SevenOffice leverer en lønnsløsning som er tilpasset vår bransje og løsning. For våre kunder er det viktig at løsningen er enkel å bruke og er tilpasset byggebransjens behov. Dette var essensielt da vi så etter en lønnssystempartner. Med dette samarbeidet kan vi tilby våre kunder en løsning for lønnskjøring som støtter vårt tankesett og en verdiøkende tjeneste, sier Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Det skybaserte fagsystemet Cordel automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser og bidrar til økt lønnsomhet og god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Dette kombinert med tilrettelagte løsninger for kjøring av lønn muliggjør ytterligere automatisering og effektivisering.

– 24SevenOffice får nå en attraktiv samarbeidspartner i entreprenør og håndverksbransjen. Samtidig er vi glade for at Cordels kunder nå får tilgang til vårt system for lønnskjøring på en enkel måte. Vi ser frem mot spennende muligheter sammen i tiden fremover, sier Eirik Aalvik Stranden CEO i 24SevenOffice.

Cordel og 24SevenOffice vil for håndverkere, entreprenører og faghandel være en god kombinasjon med tilpassede og optimaliserte løsninger. Håndverksbransjen etterspør digitale løsninger som kan effektivisere arbeidshverdagen. Samarbeidet mellom Cordel Norge og 24SevenOffice gjør det mulig å automatisere både prosjektstyringen og lønnskjøringen.

Om 24SevenOffice:
24SevenOffices visjon er å styrke virksomheter for fremtiden, gjennom å levere skybaserte forretningssystemer i verdensklasse. Forretningssystemet er modulbasert, hvor modulene leveres uavhengig. Systemet brukes i dag av mer enn 64.000 bedrifter.

For mer informasjon ta kontakt med:
Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge AS
Telefon: 46 80 36 33
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Skal gjøre Norgeseliten sine medlemmer mer lønnsomme

Cordel Norge har inngått samarbeidsavtale med elektrikerkjeden Norgeseliten. Avtalen skal gjøre medlemsbedriftene mer lønnsomme og bedre rustet for fremtiden. Cordel Norge har stort fokus på leveranser til elektromarkedet og avtalen bidrar til styrket posisjon i markedet.

Økt lønnsomhet

Norgeseliten ønsker å bidra til at medlemmene får best mulig utgangpunkt for å drive sin bedrift på en god og lønnsom måte. Flere av kjedens medlemmer har allerede erfaring med bruk av Cordel og er godt fornøyd med løsningen.

«Vi skal sørge for at medlemmene i Norgeseliten er de mest lønnsomme installasjonsbedriftene i Norge, det er det overordnede målet, og bakgrunnen for vår avtale med Cordel Norge. Som kjede er vi opptatt av digitalisering og ser verdien av å tilby gode digitale løsninger for våre medlemmer», forteller Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

«Samarbeidet med Norgeseliten vil styrke Cordels posisjon ytterligere i elektrobransjen. Vi har i dag mange elektroentreprenører som bruker våre løsninger, og et tett samarbeid med en av Norges største elektrokjeder vil gi våre kunder et enda bedre sluttprodukt. Avtalen vi nå har inngått, sikrer Norgeselitens medlemmer tilgang til gode betingelser på Cordel, og vi vil jobbe videre for å knytte samarbeidet enda tettere i tiden som kommer», sier Jørgen Skårbrevik, Partner Manager i Cordel Norge.

Hans Christian Eliassen Norgeseliten

Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

Ser fordeler med å kunne tilby flere løsninger

I en hverdag der det stilles økende krav til digitalisering ser Norgeseliten at medlemmene i større grad ønsker seg gode valg når det kommer til digitale systemer.

«Vi tar våre medlemmer på alvor når vi får tilbakemelding om at de ønsker seg et større utvalg av digitale løsninger. For Norgeseliten er det viktig å finne samarbeidspartnere som tilbyr de beste løsningene på markedet. Cordel vil gi vår digitale verktøykasse en ny dimensjon i form av et fagsystem som oppfyller alle dagens krav på en god måte», sier Eliassen.

«Cordel har i mer enn 30 år hatt fokus på å effektivisere håndverksbransjen. Vår lange fartstid har gjort Cordel til det meste funksjonsrike og komplette fagsystemet i dagens ERP-marked. Vår unike tilbudsbygging og kalkulasjon, sammen med ordre- og prosjektstyringen gir brukere av Cordel den optimale kombinasjonen av oversikt på kostnader og inntekter på alle jobber», forteller Skårbrevik.

Om Norgeseliten

Norgeseliten er en landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører. Kjeden består av 197 virksomheter med rundt 2 200 fagutdannede elektrikere. Alle medlemmene er faglærte, som vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet og er kvalifiserte til å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Om Cordel Norge

Cordel Norge er leverandør av et komplett fagsystem for håndverkere, entreprenører og faghandel. Det skybaserte fagsystemet Cordel automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser og bidrar til økt lønnsomhet og god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Cordel Norge er i dag en del av SmartCraft ASA, en ledende aktør i Norden på digitale løsninger til bygg- og håndverksbransjen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Telefon: 46 80 36 33
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Jørgen Skårbrevik, Partner Manager Cordel Norge
Telefon: 95 94 92 77
Epost: jorgen.skarbrevik@cordel.no

Cordel KS | HMS til Norges største VVS kjede

Cordel Norge AS og VVS Eksperten AS har inngått et samarbeid som gir alle medlemmene i kjeden tilgang til Cordel KS | HMS. «Fokus på KS | HMS er viktig for oss, og våre medlemmer» – sier Kai Johnsen, daglig leder i Norges største rørleggerkjede. 

Et tett og godt samarbeid

Cordel Norge AS har i mange år samarbeidet med VVS Eksperten AS, men de siste årene har samarbeidet fått en ny dimensjon.

– Vi opplever VVS Eksperten AS som genuint interessert i å utfordre oss på løsninger til fordel for medlemmene. Samtidig har VVS Eksperten forståelse for at et godt samarbeid går begge veier. Utvidelsen av samarbeidet gjennom KS | HMS- satsningen er jeg sikker på vil ta oss til et nytt nivå, og samtidig styrke kvaliteten til medlemmene i kjeden, forteller Atle Hofseth, Partner Manager i Cordel Norge.

Norges største VVS kjede

VVS Eksperten AS er med sine tre profilhus, VVS Eksperten, VA Eksperten og Rørlegger på hjul, den største VVS Kjeden i Norge. I dag har kjeden 530 medlemsbedrifter og nærmere 5 milliarder i omsetning, og er den raskest voksende VVS-kjeden.

– Vi er opptatt av å finne gode løsninger til våre medlemmer, og det mener jeg vi har oppfylt gjennom samarbeidet med Cordel Norge. Når vi nå også tilbyr Cordel KS | HMS til alle våre medlemmer, viser det at vi har fokus på å finne gode og tilpassede systemer, forteller Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten.

Kai Johnsen VVS Eksperten

Kai Johnsen, daglig leder i VVS Eksperten. Foto: VVSforum

Bransjetilhørighet

Cordel KS | HMS har en sterk forankring i samarbeidet med Rørentreprenørene Norge, hvor bransjeorganisasjonen sikrer det faglige innholdet.

– Tryggheten med at vi anbefaler bransjen sin egen løsning, er viktig. Vi vet hva Rør Norge står for, og kombinasjonen Rør Norge og Cordel, mener vi er tilnærmet optimal, fortsetter Kai Johnsen.

Cordel KS | HMS

Cordel Norge AS overtok i januar 2020 eiendomsretten til Rørentreprenørene Norge sitt KS-HMS system, også kjent som RørWeb. Rørentreprenørene har fortsatt ansvaret for innholdet i løsningen, slik at krav i markedet og i lovverk knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt.

– I nærmere 20 år har vi hatt et godt samarbeid med Cordel Norge AS. Det føles derfor betryggende at de nå også skal videreforedle RørWeb. Å utvikle moderne IT-løsninger er krevende og ikke innenfor RørNorges fokusområde fremover. Vårt hovedansvar er å sørge for at systemet er faglig oppdatert. Vi skal være en premissgiver for innhold, mens Cordel tar seg av det tekniske, sa administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene, ved overtagelsen av KS-HMS løsningen.

Cordel Norge inngår samarbeid med ABAX

Vi har inngått samarbeid med ABAX om levering av sporingsløsninger. Samarbeidet er en naturlig utvidelse da vi fra før av har et samarbeid med Automile, som i slutten av 2020 ble kjøpt opp av ABAX. Integrasjonen mellom Cordel og Automile skal opprettholdes og vil eksistere sammen med integrasjonen mot ABAX. 

ABAX-integrasjonen vil gi deg muligheten til å sammenstille data på tvers av plattformene, noe som vil kunne øke effektiviteten og fortjenesten. Datapunktene fra integrasjonen vil blant annet oppgi antall kjørte kilometer, sporing av føreradferd og posisjonene til alle bedriftens biler i kartet i henhold til GDPR.

– ABAX har i alle år vært en ledende aktør i dette markedet. Når de gikk sammen med vår allerede gode partner Automile, så var vi raske med at vårt samarbeid måtte utvides til å gjelde ABAX også. Vi kan nå tilby to gode alternativer til markedet. ABAX som samarbeidspartner har gode og stabile produkter og tjenester som er ideelle mot vår kundegruppe, sier Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Ved bruk av tjenesten til det fulle, vil du kunne redusere drivstofforbruket, redusere slitasje på bilen, øke sikkerheten blant sjåførene og gjøre gode rutevalg på vei ut til kunde.

– Vi er glade for å ha Cordel Norge med på laget, og kan med dette tilby en enda bedre tjeneste til en av våre største kundegrupper som er håndverkere. Cordel er et markedsledende fagsystem innen kalkulasjon og prosjektstyring ut mot håndverkere, som utgjør en betydelig andel av vår kundegruppe. Kombinert med kjørebok fra ABAX vil kundene få enda bedre oversikt over sine prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura, forteller Bjørn Brustad, Commercial Integration Manager i ABAX.

Integrasjonen ligger allerede klar på abax.com/no/integrations/cordel, og API-et er enkelt å koble til ABAX-kontoen. Du vil med dette samle flere datakilder i en og samme plattform, noe som er tidsbesparende.

– Vi er i en tid der APIer ikke bare tillater virksomheter å utvikle og skalere raskere, men APIer er også en driver for strategiske og forretningsmessige mål gjennom integrasjoner og bruk av tredjepartstjenester for felles verdiskapning. Med vårt åpne API har vi gjort det enkelt for partnere som for eksempel Cordel Norge å la kundene dra nytte av dataene produsert i ABAX i kompletterende løsninger. Dette samarbeidet er nok et bevis på at vår strategi om å gi felles kunder merverdi ved å kunne automatisere dataflyt og bygge egne økosystemer er veien å gå, avslutter Brustad.

Les mer om integrasjonen og bestill her

Om ABAX:

ABAX er det nest største telematikkselskapet i Europa med egenutviklet soft- og hardware. Telematikken gjør det enkelt å forbedre effektiviteten, overholde lovgivningen og øke lønnsomheten for sine over 41 000 kunder. ABAX har over 350 ansatte, stasjonert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Polen og England med hovedkontor i Larvik, Norge.

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

 

SmartCraft gjør nytt oppkjøp i Finland

Cordel Norge sitt morselskap, SmartCraft, har nylig gjort sitt sjette oppkjøp når selskapet nå overtar det finske programvareselskapet HomeRunbynet Oy. – HomeRun har utviklet seg til å bli et uunnværlig hjelpemiddel for mange entreprenører og eiendomsutviklere, og passer utmerket inn i SmartCraft-familien, sier konsernsjef Gustav Line i SmartCraft.

HomeRuns kunder blant finske entreprenører benytter i dag selskapets SaaS-baserte moduler for kommunikasjon til sine kunder. På den måten kan kundene enkelt og digitalt velge tilpasninger til sin leilighet, mens entreprenøren har god oversikt over kundenes valg, dokumentasjon rundt dette og garantihåndtering.

– Som en del av SmartCraft-familien kan HomeRuns tjenester nå ut til enda flere. På sikt kan HomeRuns funksjonalitet i større grad integreres med andre deler av SmartCrafts produktportefølje, sier Gustav Line.

Etablert samarbeid

HomeRun er selskapets andre oppkjøp i Finland. Det første skjedde i 2020, da Congrid, som er den markedsledende leverandøren av SaaS-baserte tjenester for kvalitets og sikkerhetskontroll i Finland, ble innlemmet.

– Congrid og HomeRun har allerede et etablert samarbeid, og vi har stor tro på dette samspillet fremover. For eksempel tror vi at mange av Congrids kunder kan ha stor nytte av HomeRuns tjenester, og HomeRun vil kunne vært med på Congrids ekspansjon i Sverige. Synergiene er betydelige både på salgs og kostnadssiden, sier Gustav Line.

HomeRun ble etablert i 2012 og den skybaserte programvareplattformen ble modernisert i 2019. I 2020 var driftsinntektene i underkant av 10 millioner kroner hvorav om lag tre fjerdedeler var SaaS-baserte gjentakende inntekter.

– Jeg gleder meg at HomeRun nå blir en del av SmartCraft-familien. SmartCraft har markert seg som en kompetent og innovativ programvareleverandør til bedrifter innenfor entreprenør og håndverksbransjen. HomeRun kommer til å passe godt med de øvrige produktene i SmartCraft-porteføljen, sier daglig leder i HomeRun Otto Laurila.

Vekstambisjoner

SmartCraft fikk det svenske investeringsfondet Valedo Partners inn som eier i 2017, og har siden akselerert vekstambisjonene sine.

– Vi jobber aktivt med oppkjøp i de nordiske landene, og vil etter hvert rette blikket ut i Europa. Vi ser at det er store muligheter for verdiskapning gjennom synergier både på salgs- og kostnadssiden og på utviklingssiden når vi kjøper opp selskaper. Målet vårt er å bli en ledende leverandør av spesialiserte digitale løsninger for entreprenører og håndverkere ikke bare i Norden, men også i Vest-Europa, sier konsernsjef Gustav Line.

Les mer om SmartCraft

Les mer om Homerun

 

For ytterligere informasjon:

Gustav Line, konsernsjef, SmartCraft
Mobil: +47 952 67 104
Epost: gustav.line@smartcraft.no

Cordel Norden styrkes med kjøp av Congrid Oy i Finland

Cordel-gruppen fortsetter å vokse og Cordel Norden har gjort et oppkjøp av Congrid Oy i Finland. Vi i Cordel Norge er glade for å få Congrid Oy inn som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av verdifull kompetanse på tvers av selskapene.

Cordel Norden, som ledende leverandør av programvare til håndverkere og byggefirmaer, har investert i Congrid Oy for å styrke produktporteføljen og muliggjøre ytterligere internasjonal vekst.

– Vi er veldig entusiastiske til de nye mulighetene som Congrid tilfører Cordel-gruppen. Congrid er et flott selskap som har tatt en ledende posisjon innen sitt felt de siste årene. Vi tror løsningen vil være et passende tillegg til den eksisterende porteføljen vi har, og vil styrke vårt fotavtrykk innen kvalitetssikringsprogramvare i Norden, sier Gustav Line, CEO i Cordel Norden AS.

Se omtale av saken i nettavisene under:

Finansavisen

Computerworld

Sunnmørsposten (+ sak)

Byggfakta

For mer informasjon vennligst kontakt:

Gustav Line
CEO Cordel Norden AS
E-post: gustav.line@cordel.no
Telefon: +47 952 67 104

Cordel Norge lanserer Cordel KS | HMS i samarbeid med Rørentreprenørene Norge

Denne høsten vil Cordel KS | HMS lanseres med funksjonalitet for å lage profesjonelle sjekklister for kvalitet og trygghet i alle trinn. Den moderne webbasert løsningen vil digitalisere dokumentasjonsflyten for HMS-arbeid, kvalitetssikring og dokumenthåndtering som en videreføring av RørWeb.

Rørentreprenørene Norge er ansvarlig for at krav i markedet og i lovverket knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt, mens Cordel Norge er ansvarlig for utvikling og vedlikehold.

Med et digitalt og brukervennlig KS- og HMS-system blir det enkelt å sørge for at bedriftens rutiner blir fulgt og opprettholdt på en effektiv måte, ved å gjøre de tilgjengelig for alle overalt! Cordel KS | HMS vil gjøre det enklere for rørleggere å jobbe trygt, effektivt og lønnsomt.

Cordel KS | HMS utvikles med stort fokus på brukervennlighet, og du vil enkelt kunne lage sjekklister og maler, opprette prosjekter, legge til dokumenter og bilder. Løsningen vil være helintegrert med Cordel 2.0, og flere funksjoner og muligheter vil komme kontinuerlig.

Rørentreprenørene Norge sammen med Cordel er en av få aktører som har fått konsesjon til å integrere seg med DiBK, KS og Altinn. Cordel KS | HMS vil komme til å støtte dette og en løsning for at heldigitale byggesakskjemaer vil kunne flyte sømløst mellom alle partene i en byggesak er under utvikling.

> Les mer om Cordel KS | HMS her

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen
Daglig leder Cordel Norge
E-post: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no
Telefon: 46 80 36 33

Oddgeir Tobiassen
Direktør kompetanse og utvikling Rørentreprenørene Norge
E-post: oddgeir@rornorge.no
Telefon: 92 09 00 10

Vi utvider samarbeidet med Compello

Compello og Cordel Norge har i mange år jobbet tett sammen. Cordel Norge har allerede integrert Compello sine løsninger for EHF, fakturamottak og Vipps eFaktura for å digitalisere manuelle prosesser. Nå utvides samarbeidet ytterligere og Cordel Norge integrerer Compello sitt system for fakturagodkjenning i sine løsninger.

Håndverksbransjen etterspør digitale løsninger

Cordel sine skybaserte løsninger er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel for å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Cordel tilbyr alle funksjoner man trenger for å få en god økonomisk oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura.

Det er stor etterspørsel i håndverksbransjen etter verktøy som kan effektiviserer arbeidshverdagen, og mer effektive løsninger for håndtering av innkommende fakturaer. Cordel Norge har derfor valgt å integrere Compello PROCESS for å kunne gi sine kunder enda bedre oversikt og kontroll over alle innkommende fakturaer, forenkle prosesser for godkjenning og automatisere håndteringen, slik at man kan ha mindre fokus på fakturahåndtering.

> Les mer om Cordel sine løsninger

Med en egen app for fakturagodkjenning vil man nå enkelt kunne kontrollere og godkjenne fakturaer uansett hvor man er, og få varsel om det er noe man har glemt. Man får også mulighet for flere godkjennere, daglig purring for fakturaer som venter og automatisk kontering.

> Les mer om Compello PROCESS

Ved å ta i bruk Compello PROCESS og Cordel får entreprenører og håndverkere mulighet til å automatisere både prosjektstyring og økonomistyring.

Bjørn Kristian Bentzen – Cordel Norge (til venstre) og Torgeir Letting – Compello.

En perfekt match

For håndverksbedrifter, entreprenører og faghandel vil kombinasjonen Cordel og Compello PROCESS være en perfekt match. Med denne kombinasjonen vil man få verktøy som er optimalisert for en effektiv hverdag.

– Cordel har løsningene som effektiviserer og digitaliserer håndverkere og entreprenører. De har lenge vært en viktig partner for Compello og når vi nå inngår et enda tettere samarbeid er vi sikre på at vi sammen kan levere tjenester som gjør håndverksbransjen klar for fremtiden», sier CEO Torgeir Letting i Compello.

– Compello har i mange år levert teknologien som gjør det mulig for våre kunder å håndtere markedets behov for elektronisk behandling av fakturaer. Det å knytte tettere bånd til en partner som jobber med samme filosofi rundt digitalisering og kundebehandling er viktig for oss, sier daglig leder Bjørn Kristian Bentzen i Cordel Norge.

Er det noe du lurer på rundt vårt samarbeid ta kontakt med

Torgeir Letting, CEO Compello
Telefon: +47 916 55 537 eller e-post: torgeir.letting@compello.com

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Telefon: +47 46 80 36 33 eller e-post:  bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

 

 

Cordel velger Scrive som digitaliseringspartner for elektronisk signering

Cordel har integrert Scrive eSign-tjenesten for elektronisk signering av dokumenter i Cordel.

Hønefoss, 8. juli 2020

Cordel har inngått samarbeid med Scrive og kan nå tilby brukere på Cordel-plattformen elektronisk signering av dokumenter direkte fra Cordel.

Cordel sitt skybaserte system er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel for å automatisere og digitalisere manuelle prosesser. Uten en metode for elektronisk signering av tilbud, ordrer, kontrakter og andre dokumenter, ble en ellers digital arbeidsflyt avbrutt av tidkrevende trinn som involverte papir, utskrift, skanning og post.

Noen Cordel-brukere har benyttet frittstående e-signaturtjenester for å unngå papirprosesser, noe som fortsatt krevde manuelle trinn. Med integrasjonen til Scrive eSign-tjenesten er det nå enkelt å sende, få signaturer, arkivere og administrere dokumenter direkte fra Cordel.

«Cordel sin dedikasjon til produktivitet gjennom automatisering og å gi kundene sine en flott opplevelse stemmer overens med Scrive sine verdier», sier Scrive Partner Manager Mathias Björlin. «I tillegg verdsetter begge selskaper sikkerhet og personvern like mye som brukervennlighet».

«Cordel Norge har brukt Scrive i flere år for å digitalisere interne prosesser. Det er en glede å nå kunne tilby kunder på vår Cordel-plattform samme mulighet for effektivitet og digitalisering med Scrive som en integrert del av Cordel», sier Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge.

Om Scrive:
Som en av de ledende innen digitalisering siden 2010, tilbyr Scrive sin skybaserte plattform arbeidsprosessautomatisering innen elektronisk signering og digital identitetsverifisering. Mer enn 3000 kunder over hele verden benytter Scrive for å signere avtaler og identifiserer sine egne kunder og partnere, noe som gir sikkerhet, samsvar, datakvalitet og kundeopplevelse. Scrive har hovedkontor i Stockholm, med lokale kontorer i Norge, Danmark og Nederland, og har over 100 ansatte.

www.scrive.com
www.linkedin.com/company/scrive

Om Cordel:
Cordel er Cordel Norge sitt hovedprodukt. Det skybaserte systemet Cordel er spesielt tilpasset håndverkere, entreprenører og faghandel, og støtter håndverksbedrifter med å automatisere manuelle prosesser. Cordel har fokus på kundens kjernefunksjoner, salg og gjennomføring av ordrer/prosjekter, og er utviklet med basis i denne prosessen. Cordel benyttes i dag av over 1500 norske bedrifter og har over 10.000 brukere i Norge. Cordel Norge AS har 60 ansatte, hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Oslo og Hønefoss.

www.cordel.no

Kontakt
Cordel:
Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Scrive:
Mathias Björlin, Partner Manager: mathias@scrive.com