Fagkurs: Prosjektstyring

Kurset for deg som ønsker å se hvilke muligher for rapportering og prosjektstyring Cordel kan gi deg som bruker.

Etter endt kurs skal du kunne utnytte Cordel effektivt i daglig styring av mindre og større prosjekt.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter at du har god erfaring i bruk av Cordel.

Kursinnhold

  • Sende ordrebekreftelse.
  • Registrere medgåtte kostnader.
  • Definere faktureringsmetode og fakturaplan.
  • Tilleggsordrer og kontraktsendringer.
  • Melde produserte verdier.
  • Prosjektstatus og prosjektrapportering.

Krav til Cordel-moduler
Ordre, prosjekt, timeregistrering

Varighet:
Kl. 08.30-14.00

Pris kr 4.200,- ekskl. mva

Påmelding: