Systemrevisjon KS | HMS

Book vår tjeneste systemrevisjon for bistand til gjennomgang av din bedrift sine rutiner og innhold i Cordel KS | HMS. Vi hjelper deg med å revidere dine sjekklister og prosedyrer i henhold til gjeldende lovverk.

Dette får du:

Vi hjelper deg med å tilpasse Cordel KS | HMS til din bedrift og kvalitetssikrer at innholdet dekker gjeldene lovkrav og forskrifter.

Du får én til én gjennomgang med vår rådgiver for å sikre at din bedrift bruker Cordel KS | HMS og mulighetene som finnes her på best mulig måte.

Hvorfor gjøre en systemrevisjon?

Det kan være vanskelig å følge med på stadige endringer i lovverk rundt KS og HMS, samtidig krever flere og flere hovedentreprenører et oppdatert system.

På generell basis er det anbefalt revisjon/gjennomgang av Internkontrollsystem forløpende, men minimum én gang per år for å holde systemet oppdatert i henhold til lovverk og arbeidsprosesser. Formålet er å finne svakheter og mangler i din bedrifts rutiner og utbedre dem.

Vi vet at dette kan være både tidkrevende og utfordrende. Med hjelp av en av våre konsulenter får du en gjennomgang av din bedrifts innhold på en strukturert måte, vi hjelper deg å avdekke hva som må utbedres og du kan være trygg på at din bedrift tilfredsstiller gjeldende lovverk.

Dette hjelper vi deg med:

Kartlegging

Kartlegging av hvilke rutiner/sjekklister som bør revideres ut ifra din bedrifts avvik i løpet av siste år

Erklæring

Erklæring fra systemrevisjon som kan brukes i for eksempel søknad om Sentral godkjenning eller ved tilsyn

Felles gjennomgang

Gjennomgang/revisjon blir gjort i samarbeid med deg for at du skal ha full kontroll over system og innhold

Internkontrollforskriften

Vi tar utgangspunkt i Internkontrollforskriften og sjekker at ditt innhold er tilfredsstillende i henhold til forskriften.

For medlemmer i RørNorge

Du får bistand til å oppdatere bedriftstilpassede håndbøker som er laget ut ifra RørNorge sitt publiserte malverk.

Cordel kunnskapsbase

Vil du vite mer?

Systemrevisjon Cordel KS | HMS er en abonnementstjeneste.
Ta kontakt med oss på info@cordel.no eller fyll ut skjemaet for mer informasjon og priser.