Innlegg

Kalkulere med akkord? Har du husket dette?

Det er ingen hemmelighet at det både kan være utfordrende og tidkrevende å kalkulere et anbud. Det er mange faktorer å ta hensyn til og små feilsteg kan få store konsekvenser. Vi får ofte spørsmål fra våre kunder rundt akkordtariff i forbindelse med kalkulasjon. Hva må man ta hensyn til? Hvordan sørge for et godt kalkulasjonsgrunnlag? 

Mats Felix Walschaerts

Mats Felix Walschaerts, teamleder for systemkonsulenter i Cordel Norge gir deg her noen av sine beste tips når det kommer til kalkulasjon med akkord, og en nyttig sjekkliste over punkter som er viktig å huske og ta hensyn til.  

Hvorfor kalkulere med akkord?

Fordelen med å kalkulere med akkord er at man har gitte satser og rammer. Snittet for hvor lang tid man burde beregne er gitt og man slipper å synse. Ulike fagområder har ulike akkorder – det er her viktig at man tar hensyn til akkorden som gjelder for sitt fagområde og bruker korrekt generelt tillegg, sier Walschaerts, og legger til:  Det viktigste når det kommer til akkordtariff i forbindelse med kalkulasjon er å bygge opp gode faktorer og et godt kalkulasjonsgrunnlag, slik at man får en forsvarlig inntjening, sier Walschaerts 

Vær tro mot selvkosten din

Det viktigste du kan gjøre når du skal kalkulere er å komme frem til din egen selvkost – vær tro mot selvkosten din! Juster heller påslaget for hvor du må være for å få jobben gjort. Har du selvkosten tilnærmet riktig så vil du få et mer realistisk bilde på hva du kan legge på av påslag og hva du kan sitte igjen med av fortjeneste, fortsetter Walschaerts 

Kostnader forbundet med tid

Walchaerts forteller at man ofte ryker på timer i håndverkbransjen – det går med flere enn planlagt. En av grunnene for dette kan være at man ikke tar med alle kostnadene forbundet med tid, som for eksempel avstander på byggeplass, trykkprøver, dagtid etc.

Ha alltid i bakhodet at akkorden tar utgangspunkt i at verksted/lager og spise/skiftested er innenfor 30 meter, hvis ikke er det tillegg for dette. 

En annen faktor som spiller inn i anbudet ditt er den gjennomsnittlige timelønnen som er satt, det er viktig at denne er korrekt. Akkorden for elektrikere og VVS er kronebasert – har du høyere timelønn må du jobbe fortere, avslutter Walschaerts. 

Sjekkliste for anbudskalkulasjon

Oppsummert er dette noen av de viktigste punktene man må huske på i kalkulasjons-prosessen. Sjekklisten er laget med utgangspunkt i Cordel Anbudskalkulasjon 

 1. Har du gått gjennom og sett over at det er brukt riktige varelinjer, pakker og akkordkoder?
 2. Har du satt på tillegg for deler (fittingspåslag) på de varelinjene det skal på? 
 3. Har du justert akkord (justering akkord %) på de linjene dette er nødvendig? 
 4. Har du riktig generelt tillegg? 
 5. Har du satt på prosentsats for dagtid? 
 6. Har du satt på tarifftillegg for byggtype, og er den satt riktig? 
 7. Har du satt på diverse tarifftillegg, og er det valgt riktig? 
 8. Har du riktige sosiale og indirekte kostnader? 
 9. Har du lagt inn pris på skaffevarer? 
 10. Har du lagt inn pris på rundsummer som for eksempel reisekost, rigg/drift med mer? 
 11. Har du satt riktig påslag? 
 12. Har du sjekket dekningsbidrag og fortjeneste? 

 

 

Oddgeir Tobiassen: – Den som kalkulerer er kongen

Oddgeir Tobiassen er direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge. Han forteller at det snart er 20 år siden Rørentreprenørene Norge (den gang NRL) og Cordel Norge (den gang System Konsult) signerte den første samarbeidsavtalen. – Vi fant ut at det var klokt å gå sammen om å utvikle et kalkulasjonsverktøy slik at vi kunne forene vår kompetanse og sammen lage et godt verktøy, i stedet for å jobbe hver for oss.

Første avtale ble inngått februar 2001 og samme år var første versjon av «Prosjektanbudskalkulasjon» klar. Siden den gang har utviklingen fortsatt og 28. september 2018 signerte vi ny avtale som sikrer at VVS-bransjen i flere år fremover kan bruke Cordel som kalkulasjonsprogram med ferdig innlagt datagrunnlag. – Dette har vært et veldig fruktbart samarbeid fra vår side, sier Oddgeir.

Det er ingen hemmelighet at det både kan være utfordrende og tidkrevende å kalkulere et anbud. Hva er ditt beste tips når det kommer til kalkulasjon og anbudsberegning?
– Oppfordringen her må være å lære seg teorien om hvordan man bygger opp en god kalkyle. Jeg pleier å si at den som kalkulerer er kongen i bedriften. Kalkulerer du feil kan bedriften i verste fall gå konkurs.

Korrekt kalkulasjon av dine prosjekter

Cordel Anbudskalkulasjon er skreddersydd for flere bransjer og håndterer all den informasjonen du trenger for å utarbeide anbud og tilbud på en rask og enkel måte.

Her får du registre med kalkulasjonspakker bestående av beskrivelser og spesifisert innhold av materiell og arbeidskostnader. I tillegg kan du selv legge inn informative tekster, salgstekster og NS-koder. Cordel bruker dette til å lage beskrivelser, spesifikasjoner, masseberegning, arbeidsspesifikasjoner og framdriftsplaner.

Cordel Anbudskalkulasjon er skalerbar og like godt egnet for små anbud og boliger til store prosjekt som beskrives og kalkuleres etter norsk standard.

Funksjoner for integrasjon og datautveksling i Cordel anbudskalkulasjon

 • Anbudskalkulasjon med framdrift- & ressursplan (større anbud etter NS)
 • Import av anbudsgrunnlag (beskrivelse) fra Gprog og eksport av ferdig tilbud
 • Import av dokumentasjon fra leverandører pr epost (FDV)
 • Funksjoner for standard kalkulasjon
 • Kalkulasjon etter NS og bygningsdelstabell
 • Lønnsomhetskontroll, risikoanalyse og simulering
 • Framdrifts- og ressursplan
 • Anbudsspesifikasjon og oppfølging

Samarbeidskurs i kalkulasjon

De siste fire årene har Rørentreprenørene Norge og Cordel holdt samarbeidskurs i kalkulasjon og anbudsberegning for VVS. – Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på disse kursene, sier Oddgeir. Kurset går over to dager, hvor vi bruker en dag på teori og en dag på praksis. Rørentreprenørene Norge står for teoridelen, mens Cordel Norge står for den praktiske delen. Her har vi fokus på at man først må lære seg de grunnleggende kalkulasjonsprinsippene før man tar i bruk Cordel anbudskalkulasjon. Det er viktig med et godt kalkulasjonsprogram, det er også viktig at det er kvalifisert informasjon som puttes inn. Det som puttes inn er et resultat av det som kommer ut.

Hva er det mest stilte spørsmålet på et slikt kurs?
– Vi får mange spørsmål rundt akkordtariff i forbindelse med kalkulasjon. Det aller viktigste her er å bygge opp gode faktorer og et godt kalkulasjonsgrunnlag, slik at man får en forsvarlig inntjening. Dette er noe vi bruker mye tid på.

Mats Felix Walschaerts fra Cordel Norge holder kursdag to. Her får deltagerne testet teorien i praksis ved å sette opp et anbud i Cordel og hvordan man kan utnytte de ulike funksjonalitetene for å gjøre arbeidsprosessen enklest mulig. Les Mats Felix Walschaerts’ sine beste tips når det kommer til kalkulasjon her.

Les mer om kurs i Cordel her.

Ønsker du å delta på kurs? Vi setter opp nye kurs ved behov. Ta kontakt med Rørentreprenørene Norge eller Cordel Norge.