budsjett et av dine viktigste verktøy

Budsjett – et av dine viktigste verktøy!

For å kunne holde oversikt over den økonomiske situasjonen til bedriften din er budsjettet et viktig verktøy. Det finnes en rekke fordeler ved å ha et godt gjennomarbeidet budsjett og Bjørn Kristian Bentzen deler her noen av sine erfaringer og tips.

– Det kan være store gevinster å hente hvis man setter av tid til å lage et godt budsjett. Et budsjett trenger ikke være stort og kompleks. Lag et budsjett som passer bedriften din og som du synes er enkelt å bruke, sier Bentzen.

Det er ofte enklere å lage et budsjett når du har drevet bedriften en stund. Da har du tall fra tidligere perioder som et utgangspunkt. Har du ikke budsjett fra tidligere år må du basere budsjettet på noe som kan gi en realistisk indikasjon på inntekter og utgifter.

Hvordan nå målene dine for bedriften?

– Målene dine for bedriften må gjenspeiles i budsjettet. I håndverksbransjen er det spesielt viktig å ta hensyn til sesongvariasjoner. Man må ikke gå i den fellen å tro at man tjener like mye hver måned gjennom hele året. Hvis du budsjetterer med sesongvariasjoner og følger disse med kostnader og inntekter vil du få en mer forutsigbar inntektsstrøm og unngå likviditetspress, det samme gjelder ved større prosjekter der du kjenner fremdriftsplanen, sier Bentzen.

Det er også viktig å ta høyde for indirekte og uforutsette kostander. Sannsynligheten for at indirekte kostnader, slik som for eksempel verktøy og bil, vil komme er stor.

– Et godt gjennomarbeidet budsjett vil gi deg grunnlaget for utgifter og hva timesprisen din burde være. Et godt tips når det kommer til timepris er å alltid ta høyde for din egen bedrift først og sørge for at alle dine kostnader er dekt på korrekt måte, deretter må man selvfølgelig justere seg etter markedet og konkurrenter, sier Bentzen.

De 6 viktigste tingene å huske på når du skal sette opp budsjett:

  • Budsjetter så detaljert som mulig, men ikke mer enn at du klarer å følge budsjettet
  • Har du tydelige inntektsstrømmer – budsjetter disse hver for seg, f.eks. timer og materiell
  • Ta høyde for faste kostander, disse kommer uansett hva slags inntektsstrøm du har
  • Har du ansatte på timer eller sesongarbeidere? Husk å ta hensyn til når de faktisk er på jobb og ikke
  • Gjør en grundig jobb på det som er vanskelig, f.eks. inntekter og variable utgifter, da ungår du overraskelser
  • Være realistisk – mange har ofte en tendens til å være litt for optimistiske

– Føler du at du ikke har kontroll – eller ønsker innspill, få hjelp av en kvalifisert person, regnskapsfører kan være en god sparringspartner i denne prosessen. Man kan ha stor nytte av at noen «pirker» i tallene dine slik at du vet at du har fått med deg alt og tenkt korrekt, avslutter Bentzen.

Praktisk budsjettarbeid

Når det kommer til praktisk budsjettarbeid, er det hovedsakelig tre typer budsjetter det handler om:

Investeringsbudsjett, Driftsbudsjett/resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Dette kan du blant annet lese mer om på Altinn sine sider her.

Relaterte artikler