Cordel PROFF

Mindre papirarbeid – bedre kontroll

PROFF er for deg som ønsker et system som er like godt for alle kunder – uansett størrelse. Med Cordel PROFF kan du utarbeide FDV dokumentasjon, gjøre direkte bestillinger fra Cordel til dine leverandører og få full kontroll på ditt lager. Verktøy for prosjektstyring er også inkludert – få kontroll på dine prosjekter med direkte status på hvordan du ligger an.

2290,–/mnd per bruker

Corde PROFF

Cordel PROFF inkluderer:

Vi setter opp din Cordel og du får kostnadsfri igangkjøring og opplæring i bruk av systemet, enten via fjernstyring eller på vårt kontor.

Vårt supportteam står klare for å hjelpe deg med store eller små spørsmål. Brukerstøtte via telefon eller e-post inngår i abonnementet, samt konsulentbistand via fjernstyring.

Med Cordel CRM/Tilbud kan du ta vare på dine kunder på en profesjonell måte – du finner all historikk og kundeinformasjon på ett og samme sted. Lag profesjonelle tilbud og jobb mer effektivt med forhåndsdefinerte standarder og kalkulasjonspakker.  

Med Cordel Tilbud kan du enkelt: 

 • Lage tilbudsspesifikasjon med bruk av standardtekster, pakker, avsnitt og fritekst 
 • Beregne og fordele arbeidstid 
 • Kalkulere og få lønnsomhetskontroll totalt og per post 
 • Få beregnet innkjøpsgrunnlag 
 • Lage tilbudsbrev og følge opp dine tilbud 
 • CRM-funksjonalitet 

Få full økonomisk kontroll på dine ordrer. Med Cordel ordre og fakturering får du samlet alle kostandene til de ulike ordrene og kan fortløpende kontrollere lønnsomheten på prosjektene dine. Enten du jobber med ordrer etter fastpris eller regningsoppdrag så vil Cordel forenkle og effektiviserer prosessen. Du setter opp de metodene som passer din bedrift best og får elektronisk fakturaflyt gjennom hele oppdraget.  

Du får:

 • Oversikt over medgått timer og materiell 
 • Alle inngående fakturaer knyttet til ordren 
 • Oversikt over alle inntekter som er fakturert 
 • En totaloversikt over alle prosjekter 

Autofakt er et mottaksregister for elektroniske fakturaer fra grossister. Leverandører som bruker EHF vil også havne inn i AutofaktMed autofakt kan du fordele kostnader på tvers av ordre og godkjenne for overføring til inngående faktura. Her kan du jobbe per saksbehandler og få full oversikt over alle innkomne fakturer til din bedrift.  

Aksesspunkt for utveksling av EHF er inkludert i pakken, kostnad per transaksjon tilkommer.

Ubegrenset antall brukere av Cordel UTE basis er inkludert i pakken. Med Cordel UTE kan du enkelt registrere timer, materiell og viktig dokumentasjon på farten. Appen lar deg gjøre den nødvendige datafangsten som et hvert prosjekt er avhengig av, og kan benyttes uten å ta hensyn til synkronisering og internettdekning. Les mer

Få kontroll på alle ansatte. Med Cordel Personalplanlegger har du til enhver tid oversikt over dine ansatte. Du får bedre kontroll på dine ordre og oversikt over hvem som jobber på hvilket prosjekt.  

Du kan: 

 • Enkelt holde oversikt over hvem som skal hvor 
 • Dele opp ansatte i avdelinger 
 • Få kontroll på ferie, sykdom og fravær 
 • Oppdatere personalplanleggeren via ordre og kalender.  

Unngå papirkaos og få kontroll på alle dokumenter. Med Dokumentbehandling i Cordel får du samlet all dialog (inn og ut) med kunde på ett og samme sted. Alt fra e-poster, henvendelser og forespørsler – slik at du aldri glemmer bort viktige detaljer eller avtaler. Denne funksjonen er også integrert med Boligmappa for avlevering av dokumentasjon.  

Med henvendelser i Cordel kan du få enda bedre kontroll over dine potensielle kunder. Her kan du enkelt dokumentere og holde oversikt over hva som er gjort av kartlegging og forarbeid. Du får et ryddig kunderegister og full kontroll på potensielle oppdrag.  

Med henvendelser i Cordel UTE kan du enkelt ta bilder og dokumentere direkte via mobilen.  

Cordel Prosjektadministrasjon gir deg full kontroll over dine prosjekter, fremdriftsplan, ressursbruk og fakturagrunnlag. Alle kostnader registreres i løsningen og fordeles på kontrakt og tilleggsjobber. Ved å dokumentere alt opp mot opprinnelig kontrakt kan du enkelt følge utviklingen gjennom hele prosjektet. Cordel UTE gjør det også enkelt å planlegge og gjennomføre dine prosjekter.  

Du får:

 • Live status på ordre/jobb med lønnsomhet/kostnadskontroll 
 • Betalingsplan m/innestående og indeksjustering   
 • Prosjektordre med underjobber – jobbliste 
 • Framdriftsplan med bemanning  
 • Generering av faktura og fakturagrunnlag 

Benytter du Cordel Anbudskalkulasjon vil prosjektene dine opprettes direkte fra din kalkyle. 

Cordel FDV er basert på utnyttelse og gjenbruk av data som blir registrert i Cordel i prosessen fra kalkulasjon til en gjennomført og levert ordre/prosjekt. Med Cordel FDV kan du spare mye tid og innfri dokumentasjonskravene! 

Med Cordel FDV kan du:

 • Merke poster fra tilbud, ordre og dokumentasjon som skal inngå i FDV rapporten.  
 • Enkelt krysse av for de dokumentene som er ønskelig å ha med.
 • Legge inn linker og standard instrukser på komponenter.  
 • Legge inn maler for inndeling av ulike typer anlegg i hovedposter og type utstyrDisse kan kopieres, kombineres og redigeres når et nytt anlegg opprettes. 
 • Enkelt opprette maler med basis i FDV for gjennomført anlegg.  

I Cordel kan du enkelt sende FDV og dokumentasjon direkte til boligmappen. Du finner veiledning for hvordan du bruker Boligmappen i Cordel her. 

Har du kunder som burde følges opp med jevne mellomrom? Med faste serviceavtaler i Cordel kan du legge inn faste tidsintervaller for oppfølging og oppdrag. Du slipper gule huskelapper og har til enhver tid oversikt over kunder som burde følges opp i ditt serviceavtaleregister.  

Cordel innkjøp og lager er designet for at du enkelt skal få oversikt over varestatus på ditt lager. Man kan her velge å bestille alt fra en leverandør/grossist eller man kan la systemet sørge for å handle der det er billigst. Det finnes også direkte oppslag mot lagerstatus fra en rekke grossister. Cordel Innkjøp og Lager gir deg kontroll på hele prosessen fra lageradministrasjon og varetelling til bestilling og fakturering. 

Du får:

 • Bestilling 
 • Bestillingsforslag 
 • Inngående faktura 
 • Lagerstyring 
 • Lagertelling 
 • Verktøyadministrasjon  

Vi tilbyr også håndterminal med ferdig oppsatt programvare for Cordel, slik at du kan effektivisere varetellingen og enkelt holde kontroll på varer som går inn/ut.  

Tilleggsfunksjoner

Eksport til lønn | 300,-/mnd

Eksport til regnskap | 300,-/mnd

Tilleggsprodukter

Våre integrasjonspartnere:

Ta kontakt med oss

Ønsker du å vite mer? Bestill gratis demo eller ring oss på 70 17 84 10