Får man tilgang til sjekklistene i Cordel 2 (skjemabank og egenproduserte)?

Når man går over til den nye løsningen Cordel KS | HMS vil man ikke lenger ha tilgang til sjekklistemalene som ligger i dagens skjemabank i Cordel 2. De nye sjekklistemalene lages i Cordel KS | HMS, og sjekklistene kan du velge å fylle ut i Cordel 2, Cordel KS | HMS eller Cordel UTE.

Relaterte artikler