Hva er fordelene med Cordel KS | HMS?

I Cordel KS | HMS skal det være enkelt å holde styr på dokumentasjon for å kunne arbeide systematisk med HMS og KS. Det er en løsning der vi i Cordel Norge har fokusert på brukervennlighet for å redusere tiden man bruker på administrative oppgaver, slik at fagarbeidere kan bruke tiden på kundene/faget.

Relaterte artikler