Berg og Wigum

– For å lykkes som elektriker kreves andre ting nå enn før

Elektrikerfaget er i endring, og kontroll over marginer og lønnsomhet er blitt viktigere.  Vi har snakket med Berg & Wigum AS om elektrikerfaget, trender og hva som er viktig for å lykkes som elektrobedrift i dag.

Berg & Wigum er et elektrikerfirma i Trondheim, og ble stiftet i 1954. I 67 år har de levert elektrikertjenester til Trondheims innbyggere, og i dag teller de 30 ansatte. Ketil Valseth er installatør og faglig leder, som betyr at han har det faglige ansvaret for montørene og deres leveranser. Begge foreldrene hans jobbet i samme firma. Så han har fulgt utviklingen i bransjen en lang stund.

En helt annen type som velger å bli elektriker nå enn før

Sammenlignet med for 20 år siden har dagens lærlinger mindre praktisk erfaring, men er mer skoleflinke.
– Nå er det slik at, i hvert fall en videregående skole her i Trondheim som jeg kjenner til, så er det høyere snitt for å komme inn på elektrikerlinjen enn på studiespesialisering, sier Ketil.

Han synes at det både er positivt og negativt.
– Jeg synes det er fint med stor interesse for faget. Samtidig tenker jeg at det sikkert er mange som kunne vært gode elektrikere som ikke har så høyt karaktersnitt, sier Ketil.

Samtidig som de nyutdannede er boksmarte, så har det gått nedover med de praktiske ferdighetene.
– Det har nok med å gjøre at når jeg vokste opp reparerte vi mye i huset selv. Så man var med og skrudde og snekret fra ung alder. I dag kjøper de fleste slike tjenester, og de yngre er mindre praktisk anlagt enn før. Da må vi begynne med ting som «verktøykurs», som vi ikke trengte tidligere. Det er selvfølgelig forskjell på folk, men det er tendensen, sier Ketil.

Som faglig ansvarlig må han sikre at alle montører har det som kreves av praktiske ferdigheter for å kunne sikre et godt resultat. Han følger derfor godt med på hvilke ferdigheter dagens lærlinger har i forhold til tidligere årskull.

Ketil Valseth og Lotte Bjørnebo

Ketil Valseth, Installatør og faglig leder og Lotte Bjørnebo, økonomi og regnskap.

Hold øye med lønnsomheten

En trend opp gjennom årene har vært at det blir stadig større prisgjennomsiktighet. Leverandørenes priser ligger åpent ute, slik at kunder kan se dem. Med dette krever det mer presisjon når man beregner tilbud og skal sikre lønnsomheten.
– Da vi byttet til Cordel for ti år siden var et av argumentene at det var et godt kalkylesystem, forteller Ketil Valseth og Lotte Bjørnebo.

Lotte jobber med administrasjon og regnskap i Berg Wigum, og fører regnskap og samarbeider med øvrige medarbeidere i Berg & Wigum inne i Cordel.
Når en jobb kommer inn, vil saksbehandler komme raskt tilbake med et tilbud.
– Hvis det skulle mangle materialer som burde vært med så fanger jeg ofte det opp. Vi sitter tett på hverandre og kommuniserer oss imellom, forteller Lotte.

Når tilbudet er godkjent, opprettes det en ordre til montør ute. De fører timer og materiell på ordren, skriver dokumentasjon og gjør opp jobben. Så synkroniseres det til Cordel og Lotte, som da fakturer.
For lønnsomhetens del er det viktig at denne flyten er hurtig, strømlinjeformet og enkel for alle parter å samarbeide om. Og dette er Cordel med og sørger for.
– Det finnes også mange muligheter for rapportering i Cordel, slik at man kan følge med på nøkkeltall og økonomisk utvikling, sier Ketil.

I gode og dårlige tider

Dersom Ketil skulle gitt råd til noen som skulle starte en ny elektrobedrift i dag hadde ett av hovedrådene vært:
– Ha kontroll på lønnsomhet. Hold øye med kredittid til grossister og kredittid til kunder. Få en god flyt slik at du både sikrer at alt faktureres, og at pengene kommer inn hurtig, sier Ketil.

På den måten sikres god lønnsomhet og likviditet. Og det er ikke nødvendigvis slik at det bare er de som jobber inne på kontoret som bør ha forståelse for disse tingene.  I Berg & Wigum planlegger de i disse dager å kjøre et økonomikurs også for sine montører.
– Dette blir ikke et avansert kurs, men et grunnleggende kurs for at de skal forstå hvordan deres bidrag er en del av helheten i en bedrift. At vi trenger fornøyde kunder for nye ordre, og at alt faktureres alltid. Grunnleggende informasjon for å sikre at alle forstår de grunnleggende livssyklusene i bedriften og er med og bidrar, sier Ketil.

De siste 20 årene har det vært gode tider for elektrobransjen, forteller Ketil. Men også i Berg & Wigum har de merket effekten av koronapandemien.
– Det har vært færre telefoner det siste året. Og elektrobedrifter må være forberedt på andre tider, forteller Ketil.

Derfor er det viktig i gode tider å bygge opp økonomiske buffere for å sikre arbeidsplasser i dårligere tider. I løpet av Berg & Wigums 67 år i markedet har de hatt minus-år, men de har holdt stand fordi de har ført overskudd tilbake til bedriften i pluss-år.

Den viktige dokumentasjonen

– En ting vi har jobbet mye med er at vi er presise i beskrivelsen av hva vi har utført ute hos kunde og dokumenterer tilstrekkelig, forteller Ketil.

Hvis man har installert et kjøkken ute hos en kunde, kan man ikke bare skrive «installert kjøkken» og ta bilde av kjøkkenet og så signere.
– I så fall risikerer vi at noen andre kommer inn og gjør noe med det elektriske. Og dersom det da skjer noe galt, så står vi ansvarlig. Fordi ved at vi skriver «installert kjøkken» så tar vi ansvar for hele kjøkkenet. Vi må skrive akkurat hva vi har gjort, og dokumentere før vi signerer. Detaljert dokumentasjon sikrer både kunde og installatør, sier Ketil.

Lotte sørger for at all denne dokumentasjonen sendes videre til boligmappa, som følger eiendommen. Boligmappa er et servicehefte for boliger, hvor både elektrikere og andre håndverkere kan laste opp dokumentasjon på alt uført arbeid. Det betyr at dersom du kjøper en leilighet skal du ha oversikt og dokumentasjon alt som er utført av håndverksmessig arbeid på boligen siden boligmappa ble innført i 2012. Dette forutsetter da at de benyttede håndverkerne samarbeider med boligmappa.
– Dokumentasjon er viktig for oss, for at vi skal ha ryggen fri og ikke få skylden for noe vi ikke fortjener skyld for. Men også for boligeiere, og kommende eiere av boligen, forteller Ketil.

I Cordel lastes dokumentasjon enkelt opp på ordren, og kan sendes direkte til boligmappa.

Hva slags system skal man velge?

– Jeg tror at dersom en montør skal starte en egen elektrobedrift, vil han eller hun bli overrasket over hvor mye administrativt arbeid det er, sier Ketil.

Man trenger de riktige systemene for å kunne skape en god og lønnsom bedrift. Men hvilket system avhenger av behov.
– Jeg ville forsøkt å ha så få systemer som overhodet mulig å forholde meg til. Så tenk på både behovene i dag og i morgen når du skal velge system, råder Ketil.

En av fordelene ved Cordel er at det aller meste man kan trenge av funksjonalitet samles i ett og samme system.
– Samtidig må man vurdere system opp mot størrelse på bedrift også. Dersom jeg skulle startet en elektrikerbedrift med to ansatte, uten noen større vekstambisjoner, så ville jeg kanskje ikke valgt Cordel, sier Ketil.

For bedrifter som er litt større, eller har planer om å bli større, anbefales Cordel.
– Jeg synes Cordel er veldig strømlinjeformet. Det er en rød tråd gjennom hele systemet, og det er veldig godt integrert mellom «Cordel inne» og «Cordel ute», sier Lotte.

Med «Cordel inne» menes de som sitter inne på kontor slik som Lotte, og med «Cordel ute» menes montørene ute som registrerer ting i Cordel. I «Cordel inne» har man tilgang til alle funksjoner for administrasjon. Cordel UTE er en forlengelse av Cordel som brukes når man er ute på en jobb/oppdrag, og gjør det mulig å raskt kunne registrere ting i systemet.
– Jeg føler også at Cordel er innovative og er med på det nye som kommer, slik at vi kan utvikle oss med systemet, sier Lotte.
– Ja, vi har faktisk akkurat nå gjort en omlegging siste måneden hvor vi har flytta Cordel opp i skyen, sier Ketil.

Relaterte artikler