Compello Process

Håndterer du store mengder inngående faktura i måneden? Cordel integrert mot Compello Process gir mulighet til å effektivisere håndteringen av inngående fakturaflyt. Du får mer fleksibel godkjenning, samt god prosjekt- og økonomistyring.

Koble sammen Cordel og Compello Process – automatiser 90% av fakturahåndteringen

Integrasjonen er for deg som har et mer komplekst behov for fakturahåndtering eller håndterer store mengder faktura i måneden. Cordel integrert mot Compello Process gir mulighet til å automatisere din inngående fakturahåndtering med mer fleksibel fakturagodkjenning. Du får enda bedre kontroll og oversikt over innkommende fakturaer.

Med Compello Process får du:

  • App for godkjenning av faktura. Godkjenn fakturaer hvor som helst, og når som helst.
  • Mulighet for flere godkjennere. Sett opp krav til attestasjonsrekkefølge på en faktura før data blir overført til Cordel.
  • Automatisk kontering. Smarte regler lar systemet ta seg av repeterende fakturaer, slik at du kun trenger å behandle avvik.
  • Automatisering med full kontroll. Du bestemmer selv hva som skal automatiseres.
  • Purring av faktura til godkjenning. Godkjennere får daglige varslinger på ventende fakturaer.

Integrasjonen vil hjelpe deg med:

  • Enda bedre prosjektstyring ved mer nøyaktig bokføring.
  • Å forenkle prosesser for godkjenning, med færre manuelle oppgaver slik at du frigjør tid.
  • Enklere samhandling mellom mor og datterselskap.

Kom i gang med integrasjon mot Compello Process

Fyll ut skjemaet for å bestille eller kontakt oss på 701 78 410 for å komme i gang.