image that covers the whole hero

Compello Process

Koble sammen Cordel og Compello Process – automatiser 90% av fakturahåndteringen

Håndterer du store mengder inngående faktura i måneden? Cordel integrert mot Compello Process gir mulighet til å effektivisere håndteringen av inngående fakturaflyt. Du får mer fleksibel godkjenning, samt god prosjekt- og økonomistyring.

 

Slik fungerer det:

Integrasjonen er for deg som har et mer komplekst behov for fakturahåndtering eller håndterer store mengder faktura i måneden. Cordel integrert mot Compello Process gir mulighet til å automatisere din inngående fakturahåndtering med mer fleksibel fakturagodkjenning. Du får enda bedre kontroll og oversikt over innkommende fakturaer.

Med Compello Process får du:

  • App for godkjenning av faktura. Godkjenn fakturaer hvor som helst, og når som helst.
    Mulighet for flere godkjennere. Sett opp krav til attestasjonsrekkefølge på en faktura før data blir overført til Cordel.
  • Automatisk kontering. Smarte regler lar systemet ta seg av repeterende fakturaer, slik at du kun trenger å behandle avvik.
  • Automatisering med full kontroll. Du bestemmer selv hva som skal automatiseres.
  • Purring av faktura til godkjenning. Godkjennere får daglige varslinger på ventende fakturaer.

Integrasjonen vil hjelpe deg med:

  • Enda bedre prosjektstyring ved mer nøyaktig bokføring.
  • Å forenkle prosesser for godkjenning, med færre manuelle oppgaver slik at du frigjør tid.
  • Enklere samhandling mellom mor og datterselskap.

Bestill integrasjon med Compello

Fyll ut skjemaet under for å bestille integrasjon mot Compello Process: