Tore Stenvik Tanem: – Kjempefordel med alt i én løsning

Tore Stenvik Tanem, Prosjektleder Elteam AS

Elteam AS er totalleverandør av elektrikertjenester i Midt-Norge. Frem til 2007/2008 var de ca. 30 ansatte, siden den gang har de vokst mye. I dag er de totalt ca. 70 ansatte og Cordel er fagsystemet de har benyttet på veien. Prosjektleder Tore Stenvik Tanem forteller at det det har vært en kjempefordel å kunne forholde seg til kun ett system.  

Elteam ble etablert i 1990 og har 30 års jubileum i år! Elteam leverer elektriske anlegg og installasjoner til leiligheter, større leilighetskomplekser og næringsbygg. Det er ikke noe som er for lite eller for stort.

De har hatt en solid vekst de siste årene og Tore forteller at han tror noe av nøkkelen til at de har lykkes er at de har samlet alt under ett tak.

– Vi gjør all prosjektering internt og kjenner anleggene ut og inn, det tror jeg er viktig og riktig. Vi får også svært god kontroll med alt fra tilbud og kalkulasjon, ordre med prosjektstyring og innkjøp, til fakturering og regnskap i ett system.

Kjempefordel å kalkulere med akkord

Elteam startet å bruke kalkulasjonsmodulen i Cordel allerede i 1996, og har svært god kunnskap og erfaring med anbudskalkulasjon i Cordel.

– Med Cordel Anbudskalkulasjon, der vi bruker akkordtariffen for elektrikere, får vi raskt og effektivt beregnet planlagt tidsforbruk, samt synliggjort materialkostnader.

– Erfaringer viser at det er helt avgjørende å kunne fange opp avvik tidlig. I prosjektmodulen har vi løpende oversikt i prosjektregnskapet – endringsmeldinger, tilleggsarbeid, faktiske kostnader og timeforbruk i forhold til planlagt, med prognoser og resultat. Det er helt avgjørende for oss, og har vært nøkkelen for å komme hit vi er i dag.

I 2007 tok de i bruk Cordel sitt fagsystem på alle områder, også regnskap.

– Med alt samlet i Cordel har vi en helt annen kontroll og det er en rød trå gjennom alt. Det er helt klart en fordel å ha alt ett sted.

Cordel gjør det enklere å få god kontroll

Totalt har Elteam seks personer som jobber med kalkulasjon og prosjektstyring. De jobber gjerne i team på to og to fra start til slutt.

– Dette gir oss god kontroll og har for oss fungert svært bra, forteller Tore.

Elteam leverte blant annet alt det elektriske til et av de første landbaserte kontrollrommene til Aker BP i Trondheim. Fra kontrollrommet på land styres driften av oljeplattformen Ivar Aasen, og kontrollrommet er nå i full drift. I 2018 leverte de komplekse elektro-, IKT- og reservekraft-systemer til den nye helsevakta i Trondheim. Prosjektet har de fått mye skryt for i etterkant.

–  I slike prosjekter er det gjerne mange endringer underveis. Cordel gjør det enklere å få god kontroll på økonomien, leveranser og innkjøp. Det er også enkelt å få oversikt over bemanningstimer på de ulike postene – vi kan enkelt se hva vi har i vente når det kommer til bemanning.

Elteam har lang erfaring i bransjen og høyt fokus på både intern kompetanseheving og sertifisering.

–  Det er viktig mål for oss å være sertifisert på alle områder. Ikke minst er det viktig å få inn yngre krefter, Elteam tar derfor årlig inn 5-6 lærlinger.

Elteam AS

Ansatte: 70
Web: www.el-team.no
Kontakt: 73 91 13 11 | firmapost@el-team.no

Relaterte artikler