KS og HMS, det trenger ikke være så komplisert!

Arbeidet med KS (Kvalitetssikring) og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) blir en mer og mer naturlig del av arbeidshverdagen til håndverkere og ikke uten grunn. Det er lovkrav som må følges og vinningen kan være stor for den enkelte bedrift.

For noen håndverkere er arbeid med KS og HMS en naturlig del av arbeidshverdagen allerede, for andre er dette kanskje noe man ikke jobber så systematisk med og man vet ikke helt hvordan man skal komme ordentlig i gang.

Cordel KS | HMS

Cordel Norge kommer nå til markedet med et webbasert system for KS og HMS. – Målet er å gjøre det enklere for håndverkere å følge lovverket, samt at det skal være en brukervennlig og intuitiv løsning, forteller Frida Kreku Johansson, produktansvarlig for Cordel KS | HMS og ansvarlig for datainnhold i Cordel Norge.

Frida har tidligere erfaring fra bedriftshelsetjenesten som HMS-rådgiver. Hun har vært mye ute i bedrifter og sett hva slags løsninger som fungere og ikke fungerer, og hvilke løsninger man burde ha for å få en effektiv arbeidshverdag.

Hva er KS og HMS, og hva handler det egentlig om?

– Det handler til dels om at skal følge lovverket på dokumentasjon, at man gjør det man skal gjøre på en sikker måte. HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) handler om de ansattes helse, at man ikke skal bli syk av å være på jobb. KS er en form for å vise at produkter og tjenester, og prosessene bak disse, holder visse standarder for kvalitet. Enten i forhold til lovverk, bransjestandarder eller bedriften selv, forteller Frida.

Det har skjedd mye i bransjen de siste årene og det er høye krav generelt. Vil man være konkurransedyktig er det bare å henge med.

Fordelene med et godt system

På enhver byggeplass kan det oppstå farlige situasjoner. Selv med gode rutiner og utstyr kan det skje ulykker. En god plattform for dokumentasjon er derfor viktig, da kan man si noe om rutinene som er tenkt gjennomført og man kan se om man har dokumentert at det har blitt gjort slik som tenkt.

– Man gjør ofte en risikovurdering i hodet før man setter i gang med en jobb, uten å kanskje tenke over at det er nettopp det man har gjort. Det som kreves er å få det dokumentert. Med god dokumentasjon kan man sikre egen bedrift, samtidig som man kan unngå konflikter med kunder. Det er viktig at systemet er lett tilgjengelig, da blir det lett å ta det i bruk, sier Frida.

Hvordan utnytte KS/HMS-systemet best mulig?

– Det trenger ikke være komplisert med KS og HMS. Bedriftene som utnytter systemet for KS og HMS godt har til felles at systemet er tilpasset den enkelte bedriften, slik at det havner på riktig nivå. Man må finne den måten som fungerer best for sin bedrift, og det er selvfølgelig en fordel å bruke litt tid i starten på å sette seg godt inn i systemet.

Det er derfor viktig for oss å lage et godt system spesielt tilpasset håndverkere og deres behov, som er enkelt å ta i bruk, sier Frida.

Håndverkere spesielt utsatt

Det er ikke til å stikke under en stol at håndverker er ekstra utsatt, og desto viktigere er det med HMS og KS. – Det er kostbart å ha ansatte som er sykemeldte, friske ansatte er god økonomi. En ukes sykefravær kostet i snitt 14 900 kroner i 2015. Kostnadene ved et sykefravær er sammensatt og vil variere, men det er viktig at man er bevisst på at kostnadene knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader (les mer på NHO sine sider her)

Få alt i ett system

– Cordel KS | HMS gjør Cordel til en enda mer komplett løsning, man vil få ett system å forholde seg til, alt samlet ett sted i en kjent løsning. Måten vi har valgt å utvikle systemet på vil gjøre det enklere å tilpasse systemet etter kundenes behov, det ser vi på som en stor fordel!

Vi ønsker at løsningen skal være effektiv og morsom å bruke, og det skal oppleves som en naturlig del av arbeidshverdagen. Vi ønsker et tett samarbeid med kundene på videre utvikling, forteller Frida.

Utviklingen av Cordel KS | HMS

For å lage et godt KS og HMS-system må man legge til rette for å følge lovverket og kravene på en enkel måte. – Vi har et tett samarbeid mellom alle avdelinger, og vi kompletterer hverandre. Nå før lansering er majoriteten av teamet utviklere som sitter med design og oppbygging av systemet. Jeg kan bidra når det kommer til brukervennlighet, hvordan de ulike funksjonene brukes og hva vi må ha på plass. Det er veldig spennende å få være med å påvirke fra start og å få ta del i et veldig løsningsorientert team, forteller Frida.

Vil du vite mer om Cordel KS | HMS? Les mer her

Relaterte artikler