Snekker på byggeplass

Har du fått med deg de nye reglene for innleie i håndverksbransjen?

1. april trådte nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak på byggeplassen i kraft. Med de nye reglene har visse typer innleie blitt forbudt.

– Regjeringens mål er at de nye reglene skal styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge. Mulighet til trygge og faste jobber vil også styrke rekrutteringen til noen yrker og fag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Dette er de nye reglene:

 1. Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 2. Generell innstramming i adgang til å leie inn fra bemanninsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.
 3. En utvidet rett for innleide til fast ansettelse hos innleier. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleien.
 4. En ny bestemmelse som tydeliggjør og justerer grensen mellom innleie og entreprise.
 5. En godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil bli forbudt. For innleide arbeidstakere gir de nye reglene en utvidet rett til fast ansettelse. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleie. Det vil fortsatt være lov å leie inn til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgt fra bedrift som har tariffavtale med en stor fagforening.

Som hovedregler er det kun lovlig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak som er registrert hos arbeidstilsynet i tilfeller ved:
 • Vikariat ved for eksempel sykdom, permisjon eller ferieavvikling.
 • Avtale om innleie fra bemanningsforetak med bedriftens tillitsvalgte.
 • Midlertidig behov for spesialkompetanse innenfor rådgivnings- og konsulenttjenester.
 • Behov for helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.

Hva er konsekvensen av ulovlig innleie?

Hvis kravene for innleie av arbeidstakere ikke oppfylles, kan: Innleid arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse. Dersom domstolen slår fast at innleien har vært ulovlig, kan den gi en dom om at innleid arbeidstaker er fast ansatt hos innleier.

 • Innleid arbeidstaker kreve erstatning fra innleier
 • Dere bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet gi dere overtredelsesgebyr for brudd på regelverket

Om en fagforening med medlemmer i en virksomhet mener innleie er ulovlig kan de reise sak for domstolen. Innleide arbeidstaker trenger ikke være medlem i den aktuelle fagforeningen. Innleid arbeidstaker må på egne vegne fortsatt gå til sak for å kreve fast ansettelse.

For konkrete innleieavtaler, oppdragskontrakter og tilfeller hvor bindende tilbud ble inngått før 1. april 2023 gjelder en overgangsordning med en overgangsperiode frem til 1. juli 2023. 

 

Les mer om de nye reglene her:

Regjeringen

Arbeidstilsynet

Relaterte artikler