Slik endrer du det generelle tillegget i Cordel

Nytt generelt tillegg for rørleggere

Nytt generelt tillegg for kalkulasjon med akkord for Rørleggere er nå klart. Det nye generelle tillegget er 17,02 %, gjeldende fra 01.10.20.

Kalkulerer du med akkord i Cordel? Da må du huske å endre det generelle tillegget.
I Cordel må man gå inn i kalkulasjonsmetodene og sette inn det nye tillegget. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Hvordan endre det generelle tillegget i Cordel:

Gå inn i prosjektanbud og/eller kalkulasjon/tilbud dersom det blir brukt akkord på enkelte metoder i dette registeret også.

  • Trykk «Konfig»
  • Velg «Anbud/spesifikasjon»
  • Gå inn på den første metoden ved å dobbeltklikke
  • Gå til fliken «Priskalkyle (F3)»
  • Trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
  • Endre det generelle tillegget til 17,02 %

Dette må gjøres på alle kalkulasjonsmetodene hvor det regnes med akkord, både på prosjektanbud og i kalkulasjon/tilbud dersom det ligger kalkulasjonsmetoder med akkordberegning der.

Relaterte artikler