Generelt tillegg

Nytt generelt tillegg – kalkulasjon med akkord

Som en grunnleggende regel blir det «generelle tillegget» revidert hvert år. Det generelle tillegget representerer blant annet lønnsutvikling fra når akkordsatsene ble satt, for å ivareta lønnsvekst. Det er viktig å oppdatere dette hvert år. Det er også viktig å sørge for at man har den siste og ferskeste akkordtariffen i Cordel for at alt skal bli riktig når du kalkulerer.

Gjeldene generelle tillegg for ulike fag:

VVS: Det generelle tillegget justeres fra 17,02 % til 19,83 %, gjeldende fra 01.08.21.

Elektro: Det generelle tillegget justeres fra 134 % til 138,7 %, gjeldende fra 01.05.21. Tillegget er offentligjort som en multiplikasjonsfaktor på 2,387, omregnet til prosent tilsvarer dette 138,7 %, klikk her for dokumentasjon.

Blikkenslager/Ventilasjon: Det generelle tillegget justeres fra 104,25 % til 109,15 % fra 01.08.21

Malerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 1,50 % til 3,94 % fra 01.08.21

Taktekkerfaget: Det generelle tillegget justeres fra 50,77 % til 54,39 % fra 01.08.21

 

Slik vedlikeholder du Cordel for anbudskalkulasjon.

Hvordan endre det generelle tillegget i Cordel

Benytte deg av det riktige generelle tillegget. Husk å legge til i både «Kalkulasjon/Tilbud» og «Prosjektanbud» dersom du bruker begge metodene. For å legge inn det generelle tillegget som standard kan du gjøre følgende:

  • Trykk på «Konfig» og velg «Anbud/Spesifikasjon»
  • Gå inn på de metodene du bruker akkord
  • Gå til fliken «Priskalkyle» og trykk på knappen «Tarifftillegg (F7)»
  • Legg inn riktig sats i feltet «Generelt tillegg»
  • Trykk «Lagre»
  • Gjenta på alle metoder du bruker akkord på

Fremgangsmåten er helt identisk på «Prosjektanbud», men du må stå i prosjektanbudsregisteret og trykke «konfig» der.

Husk at dette har ikke tilbakevirkende kraft, så gamle anbud/tilbud vil fortsatt ha det tidligere generelle tillegget.

Vi har oppsummert de viktigste punktene man må huske på i kalkulasjonsprosessen. Klikk her for sjekkliste for vår anbudskalkulasjon.

Relaterte artikler