Cordel kurs i kalkulasjon

Oddgeir Tobiassen: – Den som kalkulerer er kongen

Oddgeir Tobiassen er direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge. Han forteller at det snart er 20 år siden Rørentreprenørene Norge (den gang NRL) og Cordel Norge (den gang System Konsult) signerte den første samarbeidsavtalen. – Vi fant ut at det var klokt å gå sammen om å utvikle et kalkulasjonsverktøy slik at vi kunne forene vår kompetanse og sammen lage et godt verktøy, i stedet for å jobbe hver for oss.

Første avtale ble inngått februar 2001 og samme år var første versjon av «Prosjektanbudskalkulasjon» klar. Siden den gang har utviklingen fortsatt og 28. september 2018 signerte vi ny avtale som sikrer at VVS-bransjen i flere år fremover kan bruke Cordel som kalkulasjonsprogram med ferdig innlagt datagrunnlag. – Dette har vært et veldig fruktbart samarbeid fra vår side, sier Oddgeir.

Det er ingen hemmelighet at det både kan være utfordrende og tidkrevende å kalkulere et anbud. Hva er ditt beste tips når det kommer til kalkulasjon og anbudsberegning?
– Oppfordringen her må være å lære seg teorien om hvordan man bygger opp en god kalkyle. Jeg pleier å si at den som kalkulerer er kongen i bedriften. Kalkulerer du feil kan bedriften i verste fall gå konkurs.

Samarbeidskurs

De siste fire årene har Rørentreprenørene Norge og Cordel holdt samarbeidskurs i kalkulasjon og anbudsberegning for VVS. – Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på disse kursene, sier Oddgeir. Kurset går over to dager, hvor vi bruker en dag på teori og en dag på praksis. Rørentreprenørene Norge står for teoridelen, mens Cordel Norge står for den praktiske delen. Her har vi fokus på at man først må lære seg de grunnleggende kalkulasjonsprinsippene før man tar i bruk Cordel anbudskalkulasjon. Det er viktig med et godt kalkulasjonsprogram, det er også viktig at det er kvalifisert informasjon som puttes inn. Det som puttes inn er et resultat av det som kommer ut.

Hva er det mest stilte spørsmålet på et slikt kurs?
– Vi får mange spørsmål rundt akkordtariff i forbindelse med kalkulasjon. Det aller viktigste her er å bygge opp gode faktorer og et godt kalkulasjonsgrunnlag, slik at man får en forsvarlig inntjening. Dette er noe vi bruker mye tid på.

Mats Felix Walschaerts fra Cordel Norge holder kursdag to. Her får deltagerne testet teorien i praksis ved å sette opp et anbud i Cordel og hvordan man kan utnytte de ulike funksjonalitetene for å gjøre arbeidsprosessen enklest mulig.

Les mer om kurs i Cordel her.

Kursbeskrivelse:

Tittel: Kalkulasjon og anbudsberegning – generelt og bruk av RS kalk/Cordel
Kurset passer for rørleggermestere, kalkulatører og saksbehandlere som kalkulerer tilbud og anbud. Målet med kurset er å gi deltagerne et godt grunnlag for å kunne utføre anbuds- og kalkulasjonsarbeider manuelt og ved bruk av RS kalk/Cordel.

Ønsker du å delta på kurs? Vi setter opp nye kurs ved behov. Ta kontakt med Rørentreprenørene Norge eller Cordel Norge.

Rørentreprenørene Norge:
E-post: firmapost@rornorge.no
Telefon: 23 08 76 50

Cordel Norge:
E-post: firmapost@cordel.no
Telefon: 70 17 84 00