cordel norge kvalitetskontroll digitalisere håndverkeren

Sammen skal vi digitalisere håndverkeren

I begynnelsen av juli gjorde vårt morselskap, SmartCraft ASA, et oppkjøp av Kvalitetskontroll AS. Vi er veldig positive til å få inn Kvalitetskontroll som søsterselskap og ser frem til å dra nytte av teknologien og kompetansen de tilfører SmartCraft-familien. Det at vi fremover skal spille på lag vil gjøre at vi sammen kan levere enda bedre digitale løsninger til nye og eksisterende kunder.

I en arbeidshverdag der det ikke bare stilles større og større krav til dokumentasjon og interne rutiner, men også lønnsomheten, vil gode digitale løsninger være viktig for at håndverksbedrifter skal kunne drive på en god måte.

Vi i Cordel og Kvalitetskontroll har alltid hatt kunden i fokus når det kommer til utviklingen av systemene. Slik vil det også være i fremtiden. Vi mener det er viktig å ta hensyn til behovene og utfordringene kundene har og deretter finne løsninger som dekker disse på best mulig måte. Slik at du som håndverker skal føle deg trygg i dine administrative oppgaver.

Integrasjon

Kvalitetskontroll leverer et komplett kvalitetssystem som er spesialtilpasset bygg- og anleggsbransjen. Systemet forenkler og digitaliserer hverdagen til håndverkere ved hjelp av effektiv prosjektstyring når det kommer til blandt annet avvikshåndtering, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet.

«Med Kvalitetskontroll på laget vil vi kunne bistå håndverkerne med enda flere funksjoner enn vi gjør i dag. Med funksjonalitet som dekker hele spekteret for å gjennomføre alt fra små til store prosjekter på en god måte, gleder vi oss til fremtiden sammen med nye og eksisterende kunder» – Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder i Cordel Norge.

Cordel sin store styrke er kalkulasjon og prosjektstyring, og tilbyr alle funksjoner du trenger for å få en god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Kombinasjonen av disse systemene vil kunne gi deg som håndverker en komplett løsning som fyller alle behov for å kunne jobbe effektivt i arbeidshverdagen. En integrasjon vil komme på plass og vi er allerede i godt i gang med å tilpasse oss hverandre.

«Vi alle i Kvalitetskontroll gleder oss mye over vårt nye familiemedlem Cordel, som vi alltid har respektert høyt i bransjen. Både vi og mange av våre viktigste kunder ser svært mange funksjoner og synergier som vi kan jobbe med i tiden fremover for å skape ende bedre produkter. Vi tror på at Kvalitetskontroll og Cordel sammen har en lys fremtid med mange fornøyde kunder» – Christer Andre Kleppestø, daglig leder i Kvalitetskontroll.

Faglig tyngde

Det at begge selskapene nå er en del av SmartCraft-gruppen gir oss ikke bare fordeler teknisk i form av systemintegrasjon, men også en større faglig tyngde. Sammen er vi bedre rustet til å utvikle gode systemer for fremtiden og være den digitale hjelperen håndverkeren trenger for å kunne lykkes.

Med bakgrunn fra forskjellige deler av bransjen besitter vi nå en bred kompetanse innenfor håndverker og entreprenørfaget. Sammen skal vi jobbe inn i fremtiden for å bistå bedrifter i håndverksbransjen til å digitalisere prosesser ytterligere.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Mobil: +47 468 03 633
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Christer Andre Kleppestø, daglig leder Kvalitetskontroll
Mobil: +47 934 83 503
Epost: christer@kvalitetskontroll.no

Relaterte artikler