Satser ungt og samfunnsreflektert med ny ledergruppe

Vi går nå inn i 2022 med høy fart. 2021 var året der vi gjorde store organisatoriske endringer for å være bedre rustet til å møte fremtiden. Endringer som gjør oss mer fleksible og ikke minst skalerbare innenfor våre hovedfokusområder til det beste for våre kunder og ansatte. I denne endringen var det også behov for å modernisere vår ledergruppe.

Cordel Norge har fokus på å gi ansatte muligheter til å vokse i firmaet. Det er viktig for oss å ta vare på våre talenter i tråd med deres egne mål og ambisjoner. Derfor kan jeg med stolthet presentere vår nye ledergruppe bestående av 50% kvinner og 50% menn, samt 50% unge og 50% med god erfaring og lang fartstid. Denne ledergruppen vil sette en ny kurs og øke farten ytterligere.

Rik historie

Cordel Norge er noe så sjeldent som et software-hus med lang fartstid faktisk helt tilbake til 1987. Vi er stolte av vår historie og alle tradisjoner som den bringer med seg, samt ekstra stolte over at mange av våre første kunder fortsatt er kunder av oss i dag. Dette vitner om et flott samarbeid over flere tiår der kunde og vi har spilt hverandre gode via god dialog og innspill.

Cordel Norge har vært i en rivende utvikling de siste 5 årene. I 2017 ble vi kjøpt av et svensk PE selskap ved navn Valedo. Det var starten på en reise og i dag er vi en del av børsnoterte SmartCraft ASA og en av 6 søsterselskaper på tvers av hele Norden. Alle våre søsterselskap lager programvare for håndverksbransjen akkurat som oss, men innen forskjellige fag. Vi er stolte over å være en del av SmartCraft-familien som vil gi oss, og ikke minst våre kunder, mange fordeler og nye flotte funksjoner i årene som kommer.

Vår nye ledergruppe som skal ta oss inn i fremtiden reflekterer firmaet, kompetanse og samfunnet som helhet på en god måte. Vi gleder oss til fremtiden sammen med våre kunder og ansatte.

 

Mvh
Bjørn Kristian Bentzen
General Manager – Cordel Norge AS

Ledergruppen i Cordel Norge:

Christina Johannessen – Sales Manager 

Christina trådde inn i rollen som Sales Manager 1.januar 2022. Hun har vært ansatt hos oss siden 2014 og har hele tiden hatt en aktiv rolle i salgsavdelingen. Høsten 2018 tok hun på seg ansvaret som Teamleder for salg, og nå 3 år senere leder hun hele salgsavdelingen. Pågangsmot, vilje og energi er kvaliteter Christina tar med seg inn i lederteamet.

Mats Felix Walschaerts – Product Manager 

Veldig mange av våre kunder kjenner godt til Mats. Han har vært ute og hjulpet kunder med igangkjøring og bistand av Cordel helt siden 2012. Hans erfaring med kunder, produktet og ikke minst stor interesse for faget gjør at han vil være den perfekte Product Manager og skal styre veien videre for hvordan retning Cordel som system skal ha.

Kjersti Edquist Johansen – Marketing Manager 

Etter kun 3 år hos oss så har Kjersti tatt steget fra å bli ansatt som Markedskoordinator til å nå ta på seg rollen som Marketing Manager. Hennes inntreden hos oss har gjort oss langt mer synlig både for nye og kanskje aller mest eksisterende kunder. Struktur, høy arbeidskapasitet og øye for detaljer er styrker som Kjersti står for.

Liv Ingrid Ruset – Customer Success Manager 

Januar 2019 så fikk vi inn Liv Ingrid som skulle lede det som da var vår kundeservice avdeling. Med sin struktur og gjennomføringskraft så har hele denne avdelingen blitt endret og har fått en fantastisk dynamikk. Når vi gjorde våre organisatoriske endringer så var Liv Ingrid det naturlige valget til å lede vår nye Customer Success avdeling.

Ole Johan Larsen – DevOps Manager 

En tradisjonsbærer med sin 30 års fartstid i firmaet, både når det gjelder kultur, men ikke minst når det gjelder teknologi. Ole Johan leder vår nye DevOps avdeling med sin ro, intelligens og ikke minst teknisk overlegen kontroll.

Bjørn Kristian Bentzen – General Manager 

Stolt leder av Cordel Norge, kunder, produkt, ansatte og sin nye ledergruppe. Bjørn Kristian har lang fartstid i firmaet og har ledet selskapet de siste årene. Ved å motivere og inspirere andre, sørger han for at alle er med og drar i samme retning. Med et godt reflektert overblikk og kreative innspill er Bjørn Kristian en viktig støttespiller for alle avdelingene i Cordel Norge.

 

Relaterte artikler