Lysglimt elektro bruker Sjekklister i sikringsskapet

Sjekklister med Cordel KS | HMS

Som håndverker er det mange ting som skal være på plass i hvert enkelt prosjekt. Med ulike oppgaver i prosjektene er det en fordel å ha oversikt over alt som skal kontrolleres i en sjekkliste. Med godt utfylte sjekklister har man god kontroll over de ulike prosjektene. Dette gjør arbeidet effektivt og enkelt, med større sannsynlighet for å oppdage feil og mangler.

Hva er sjekklister?

Sjekklister er en liste over kontrollpunkter som for eksempel hms, risikovurdering, kontrollskjema for dokumentasjon og prosjektering. Sjekklister er en funksjon for å samle viktig dokumentasjon som sikrer kvalitet i prosjektet.

Med digitale sjekklister har du full kontroll på hva som skal gjøres i et prosjekt, og hva som gjenstår før prosjektet kan ferdigstilles. En sjekkliste er tidsbesparende, og gir deg mulighet til å ha god oversikt på hvert enkelt prosjekt. Man legger til rette for god og effektiv kvalitetssikring av arbeidet som gjøres, og sparer tid på etterarbeid. Det er viktig å ha god kontroll over KS-arbeidet og at dokumentasjonene blir grundig og nøyaktig.

Hva bør en håndverkers sjekklister inneholde?

Med digitale sjekklister har du god oversikt over alt som skal gjøres. Du kan legge inn datoen arbeidet er utført, samt bilder for å forklare hva som har blitt gjort. Når sjekklisten er ferdig og skal dokumenteres kan du skrive ut eller lagre dokumentet under hvert prosjekt. Spesielt tre kategorier er viktig å få med i sjekklisten.

Sjekkpunkter for gjentagende feil

Om du er klar over gjentagende feil på prosjekter i håndverksbedriften kan du enkelt sette opp sjekkpunkter som viser til disse gjentagende feilene. Du unngå ekstra arbeid ved å utføre oppgaven med sjekklisten i bakhodet. Da blir du mer bevisst på hvilke feller bedriften kan gå i med tanke på feil.

Sjekkpunkter for kvalitetssikring

Setter håndverksbedriften opp sjekkpunkter for kvalitetssikring vil dere alltid ha full kontroll på hva som skal kvalitetssirkels, og når det skal gjøres. Med mulighet for bildedokumentering kan den ansatte som gjennomgår kvalitetssikringen dokumentere utført arbeide med bilder. Dette spare tid for de som godkjenner sjekklistene ved endt prosjekt. Med god dokumentasjon på kvalitetssikring har du ditt på det tørre om det senere skulle oppstå en tvist. Det kan være at andre håndverkere kommer inn og utfører arbeid hvor du tidligere har vært, da kan du enkelt vise til at ditt utførte arbeid ble kvalitetssikret og ferdigstilt før du forlot stedet.

Sjekkpunkter for kritiske forhold

Punkter for kritiske forhold i sjekklisten er viktig. Du bør sette opp en god oversikt hvor håndverksbedriften kan huke av punkter. Da vil de ansatte være sikre på at jobben er ferdigstilt og har blitt utført på en ordentlig måte. Du kan unngå uoverensstemmelser og ubehagelige konflikter i fremtiden, ved å være føre var!

Hvorfor bør du som håndverker benytte sjekklister under prosjekter?

Å benytte sjekklister under prosjekter er effektivt og tidsbesparende. Du som håndverker har hele tiden god oversikt over hva som gjenstår på prosjektet og hva du må huske på under utførelsen. Ved god dokumentasjon øker sikkerheten og du vil ha bedre kontroll på at jobben er utført i henhold til interne krav og avhendingsloven. Med økt sikkerhet og bedre kontroll kan håndverksbedriften stå inne for arbeidet de har utført i ettertid.

Sjekklister i Cordel KS | HMS

Cordel leverer en komplett løsning, spesialtilpasset håndverkere. Med digitale sjekklister i KS | HMS får din håndverksbedrift mer sikkerhet i arbeidshverdagen. Løsningen i Cordel leveres med ferdige sjekklistemaler som du kan bruke. Har du behov for egenproduserte sjekklistemaler kan du enkelt bygge opp dine egne fra bunn eller redigere eksisterende maler og legge til egne punkter og notater. Sjekklistene kan kategoriseres i ulike type kataloger, for eksempel fagområder, slik at man enkelt har oversikt over hvilke katalog du bruker i en gitt situasjon. Sjekklistene kan hukes av, fylles ut og følges via mobil-app ute i felt. Du kan enkelt ferdigstille og skrive ut sjekklistene med ett klikk. Med sjekklister i Cordel vil din bedrift kunne jobbe mer effektivt, med en tidsbesparende og brukervennlig løsning.

Ferdigstilte sjekklister kan legges inn i FDV som enkelt sendes videre til Boligmappa. Du får da alt som ligger inne i dokumentet av bilder, tegninger, e-poster, det som ligger i sjekklister på materiell o.l, rett inn i boligmappa.

Hvordan fungerer oppsett av en sjekkliste?

En sjekkliste fungerer som en punktliste hvor du enkelt kan sette inn, og redigere de ulike elementene i listen. Dette gjør at du kan ha spesielt tilpassede lister til hvert enkelt prosjekt. Det finnes ferdig oppsatte-, eller egendefinerte maler som enkelt redigeres med «drag and drop» funksjon, eller egenproduserte punkter. Punktene kan utføres med sjekkpunkt, nedtrekksmeny eller svaralternativer hvor du selv vurderer hvor viktig hvert enkelt punkt er. Som håndverker er det viktig å ha oversikt over all jobb som skal utføres på hver prosjekt, sjekklister gjør jobben enkel og effektiv.

Sjekklister i KS/HMS i Cordel

Enkel utfylling av sjekklister i Cordel UTE

I appversjon av Cordel KS | HMS kan du enkelt fylle ut sjekklister på farten. Med mulighet for å dokumentere utførte felter i sjekklisten med bilder. Hver enkelt sjekkliste ligger i mobilappen i kataloger. De ansatte som jobber på samme prosjekt kan sjekke av punkter i samme liste. Om du for eksempel sjekker av de tre første punktene i listen, kan kollegaen din fylle ut resterende punkter. På hvert enkelt punkt kan du se om det er lagt til bilder i sjekklisten, og hvor mange som er lagt inn. Dette gjør det oversiktlig og brukervennlig for deg, og vil gjøre bedriten mer effektiv.

Oppsett av Cordel KS | HMS er raskt og enkelt. Med mulighet for å bruke appen hvor som helst, og når som helst, kan bedriften din enkelt kommunisere gjennom optimale sjekklister som til enhver tid kan oppdateres og fylle ut. Sjekkpunktene gjør arbeidsdagen tryggere og mer effektive med klare beskrivelser på hva som er gjort, og hva som må gjøres.

Har du spørsmål eller vil komme i gang med Cordel?

Kontakt oss på telefon 70 17 84 10 eller info@cordel.no

Relaterte artikler