Jørgen Skårbrevik Cordel Norge

Skal gjøre Norgeseliten sine medlemmer mer lønnsomme

Cordel Norge har inngått samarbeidsavtale med elektrikerkjeden Norgeseliten. Avtalen skal gjøre medlemsbedriftene mer lønnsomme og bedre rustet for fremtiden. Cordel Norge har stort fokus på leveranser til elektromarkedet og avtalen bidrar til styrket posisjon i markedet.

Økt lønnsomhet

Norgeseliten ønsker å bidra til at medlemmene får best mulig utgangpunkt for å drive sin bedrift på en god og lønnsom måte. Flere av kjedens medlemmer har allerede erfaring med bruk av Cordel og er godt fornøyd med løsningen.

«Vi skal sørge for at medlemmene i Norgeseliten er de mest lønnsomme installasjonsbedriftene i Norge, det er det overordnede målet, og bakgrunnen for vår avtale med Cordel Norge. Som kjede er vi opptatt av digitalisering og ser verdien av å tilby gode digitale løsninger for våre medlemmer», forteller Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

«Samarbeidet med Norgeseliten vil styrke Cordels posisjon ytterligere i elektrobransjen. Vi har i dag mange elektroentreprenører som bruker våre løsninger, og et tett samarbeid med en av Norges største elektrokjeder vil gi våre kunder et enda bedre sluttprodukt. Avtalen vi nå har inngått, sikrer Norgeselitens medlemmer tilgang til gode betingelser på Cordel, og vi vil jobbe videre for å knytte samarbeidet enda tettere i tiden som kommer», sier Jørgen Skårbrevik, Partner Manager i Cordel Norge.

Hans Christian Eliassen Norgeseliten

Hans Christian Eliassen, fagansvarlig i Norgeseliten.

Ser fordeler med å kunne tilby flere løsninger

I en hverdag der det stilles økende krav til digitalisering ser Norgeseliten at medlemmene i større grad ønsker seg gode valg når det kommer til digitale systemer.

«Vi tar våre medlemmer på alvor når vi får tilbakemelding om at de ønsker seg et større utvalg av digitale løsninger. For Norgeseliten er det viktig å finne samarbeidspartnere som tilbyr de beste løsningene på markedet. Cordel vil gi vår digitale verktøykasse en ny dimensjon i form av et fagsystem som oppfyller alle dagens krav på en god måte», sier Eliassen.

«Cordel har i mer enn 30 år hatt fokus på å effektivisere håndverksbransjen. Vår lange fartstid har gjort Cordel til det meste funksjonsrike og komplette fagsystemet i dagens ERP-marked. Vår unike tilbudsbygging og kalkulasjon, sammen med ordre- og prosjektstyringen gir brukere av Cordel den optimale kombinasjonen av oversikt på kostnader og inntekter på alle jobber», forteller Skårbrevik.

Om Norgeseliten

Norgeseliten er en landsdekkende elektrikerkjede med elektroentreprenører. Kjeden består av 197 virksomheter med rundt 2 200 fagutdannede elektrikere. Alle medlemmene er faglærte, som vil si at de har formell fagutdanning i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet og er kvalifiserte til å installere og reparere elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Om Cordel Norge

Cordel Norge er leverandør av et komplett fagsystem for håndverkere, entreprenører og faghandel. Det skybaserte fagsystemet Cordel automatiserer og digitaliserer manuelle prosesser og bidrar til økt lønnsomhet og god oversikt over alle prosjekter, hele veien fra tilbud til faktura. Cordel Norge er i dag en del av SmartCraft ASA, en ledende aktør i Norden på digitale løsninger til bygg- og håndverksbransjen.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Bjørn Kristian Bentzen, daglig leder Cordel Norge
Telefon: 46 80 36 33
Epost: bjorn.kristian.bentzen@cordel.no

Jørgen Skårbrevik, Partner Manager Cordel Norge
Telefon: 95 94 92 77
Epost: jorgen.skarbrevik@cordel.no

Relaterte artikler