Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid – Kom i gang!

Systematisk HMS-arbeid skal sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. God HMS innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak internt i bedriften. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt å jobbe proaktivt for å forbedre prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

For de fleste virksomheter er systematisk HMS-arbeid sentrert rundt god internkontroll, men for bedrifter som er ekstra risikoutsatt er kravene strengere. Som for eksempel for bygg- og anleggsbransje, samt industri og produksjon.

Hvordan komme i gang med systematisk HMS-arbeid i Cordel KS | HMS

Her er våre 3 tips for å komme i gang med systematisk HMS-arbeid for din bedrift:

1. Få oversikt over hvilke rutiner som allerede finnes internt

Skaffe deg en oversikt ved å samle sammen alle rutiner som allerede finnes internt. Har du kun muntlige rutiner, sørg for å få skrevet de ned. Er rutinene dere har fortsatt gjeldene, eller er det rutiner som har behov for en oppdatering?

 2. Få oversikt over hvilke rutiner som finnes i Cordel KS | HMS

Gå gjennom dine eksisterende rutiner i Cordel KS | HMS. For å få en god oversikt, gå inn i modulen for håndbok og gå systematisk gjennom de håndbøkene som er publisert. Hvilke rutiner er gjeldende og hvilke burde oppdateres?

For å sørge for et godt kontinuerlig arbeid kan det være lurt å planlegge en årlig revisjon av rutiner, slik at dette ikke blir glemt i fremtiden.

3. Legg inn interne rutiner i Cordel KS | HMS

Når du har fått oversikt over din virksomhets rutiner, legg inn rutiner som mangler i Cordel KS | HMS. Det finnes her flere gode maler og utgangspunkt som forenkler arbeidet, men et godt tips er å tilpasse innholdet så godt som mulig til din bedrift. På denne måten vil rutinene være enklere å forholde seg til for alle ansatte og alle vil kjenne seg igjen i egen virksomhet. Det er også viktig at rutinene er tilpasset din bedrift for å dekke lovkravet i Interkontrollforskriften.

Tips: I Cordel KS | HMS finner du en egen sjekkliste ved navn «Internkontrollsystem» i katalogen «HMS & Organisasjon». Denne kan være til god hjelp for å sikre at din virksomhet har nødvendige rutiner og dokumentasjon på plass i internkontrollsystemet.

Hva er systematisk HMS-arbeid?

Med systematisk HMS og god internkontroll kan både fravær og kostnader unngås i større grad. Men hva menes egentlig med systematisk HMS-arbeid? Jo, det er det kontinuerlige arbeidet leder og virksomhet gjør for å redusere risiko og bygge et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

Punkter som man burde arbeide spesielt med og være bevist på i HMS-arbeidet er:

Kartlegging: Hvilke arbeidssituasjoner har vi hos oss? Hvordan er vi organisert? Hvilke potensielle risikoer og utfordringer har vi knyttet til de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet hos oss?

Risikovurdering: Hvilke potensielle risikoer gjelder for hvem av våre ansatte? Hvor stor er risikoen? Hva kan risikoen føre til?

Handlingsplan/tiltak: En plan for hva man skal jobbe med å forebygge mot i bedriften, basert på resultater av kartlegging og risikovurdering.

Oppfølging/evaluering: Hvilke tiltak har ført til hvilke resultater, forbedringer eller reduserte risiko? Hva bør vi gjøre mer av? Mindre av?

Slik sørger du for et godt HMS-arbeid

Ved å kartlegge, risikovurdere farer og problemer, samt utarbeide handlingsplaner, får man et godt utgangspunkt for systematisk HMS-arbeid for virksomheten.

Andre punkter som kan hjelpe deg til å sørge for et godt HMS-arbeid er:

  • Sørg for at din virksomhet følger aktuelle lover og forskrifter. Du kan blant annet holde deg oppdatert gjennom å melde deg på Arbeidstilsynet sitt nyhetsbrev
  • Gi dine ansatte god opplæring i internkontrollsystemet
  • La arbeidstakerne medvirke
  • Oversikt over organisasjon og ansvarsforhold for HMS
  • Fastsatte interne mål for arbeidet

Les mer om Cordel KS | HMS 

Relaterte artikler