Regnskap for snekker

Tips til bedre lønnsomhet i håndverksbedriften

I håndverksbransjen er markedet stramt. Mange privat- og bedriftskunder sitter på gjerdet på grunn av høye materiellpriser. Dette gjør at flere bedrifter sliter med å fylle de ansattes timelister. For mange er dette en stor utfordring og flere ser seg nødt til å nedbemanne. Nå som vi er inne i en vanskelig periode er det viktig å holde lønnsomheten oppe, med tanke på bedriftens fremtid. Det fins mange måter å øke lønnsomhet på – her får du noen tips på veien.

Bli lønnsom med oversikt over utgiftene

For å få bedre lønnsomhet i bedriften er det lurt å starte med kontroll over utgiftene. Er utgiftene større enn inntektene? Sett opp en god oversikt som gir deg full kontroll på alle utgifter, og se hvor du eventuelt kan kutte kostnader for å redusere utgifter, og øke inntekter. Faste utgifter kommer man seg ikke unna, uansett arbeidsmengde. Da vil du se hva du sitter igjen med etter faste utgifter, og hvor mye du burde tjene på jobber hver måned for å holde bedriften lønnsom.

Vurder leverandøravtaler

Har du en løsning for å vurdere priser fra ulike leverandører? Leverandørene kan ha store variasjoner i priser på ulikt materiell, det kan derfor være lurt å hente inn priser fra ulike leverandører. Bedriften kan spare mye på å hente inn den billigste leverandøren på materiell som brukes kontinuerlig. Vurderer du ulike priser på de materialene du bruker mye av i hvert prosjekt, kan dette senke kostandene betraktelig, som fører til økt lønnsomhet.

Økt lønnsomhet med riktige priser

Har du vurdert å øke timesprisene dine i det siste? En liten økning vil gjøre mye for bedriften og samtidig være lite synlig for kundene. Det er viktig at du priser dine prosjekter riktig for å være sikker på at du ikke går i underskudd etter endt prosjekt. Ikke legg deg for langt under konkurrentene, dette kan gjøre kunden usikker. Legger du deg for langt over konkurrentene på pris vil kunden mest sannsynlig velge andre enn deg. Finn den «gylne middelvei», prøv å legg deg på riktig pris i forhold til konkurrentene. Du vil fremdeles være konkurransedyktig selv om du øker timeprisen din. Setter du opp prisen vil dette gi merkverdig øke lønnsomhet.

  • Hvilken pris er kunden villig til å betale?
  • Hvilken pris tar konkurrentene dine?
  • Hvilken pris vil dekke de direkte og indirekte kostnadene relatert til produktet?

Reduser risiko for feil

Å redusere risikoen for feil vil være med på å få bedre kostnadskontroll. Når bedriften gjør en feil må den rettes opp igjen og dette kan ta mye verdifull tid fra de ansatte, som egentlig kunne blitt brukt på andre ting. Å rette feil vil koste bedriften tid og penger. Gjentagende feil er en stor felle å gå i, det kan derfor vær lurt å kartlegge mulige feil som kan gjøres på et prosjekt for å være føre var og redusere risikoen for at feilen skjer. Blir risikoen for feil mindre vil også risikoen for gratis arbeid synke, dette fører til økt lønnsomhet!

Opplæring og utvikling

Sørg for at de ansatte er godt trent og oppdatert på de nyeste teknikkene og verktøyene. Dette vil øke effektiviteten og kvaliteten på arbeidet, og dermed øke kundetilfredsheten og lojaliteten. Er det lagt til rette for god opplæring og utvikling vil den ansatte kunne utvikle seg i takt med selskapet og gjøre en enda bedre jobb for å møte samfunnets krav til å levere gode produkter med tilfredsstillende lønnsomhet.

Bedre lønnsomhet med god kalkulasjon

Kalkulasjon er en viktig del av jobben til en håndverker. Det å kunne kalkulere tilbud riktig med positive kostnadskalkyler vil være med på å få bedre lønnsomhet. Om du kalkulerer tilbud i et Excel-ark eller på andre plattformer hvor det fort kan oppstå feil kan dette være med på å gjøre ett prosjekt ulønnsomt. Lønnsomme prosjekter starter med god kalkulasjon av tilbudet som sendes ut til kunden. Å kaste ut en pris ute på befaring er heller ikke den lureste ideen. Om du har et kalkuleringsverktøy som enkelt gir deg priser på materiell og arbeid vil dette være lønnsomt på flere punkter. Den ansatte bruker mindre arbeidstimer på å kalkulere tilbud, samtidig som at du hele veien vil være sikker på at prosjektene er lønnsomme.

Invester i gode verktøy

En god investering vil i det lange løp gjøre bedriften mer lønnsom. Finn ett system som er enkelt å sette opp med et brukervennlig grensesnitt som er enkelt for de ansatte å lære seg. Når opplæringen er gjennomført, og de ansatte føler seg trygge i løsningen vil dette kunne løse mange floker. Gode verktøy er med på å effektivisere arbeidsprosessene til bedriften, som i det lange løp vil gjøre at bedriften sparer tid på manuelle oppgaver, og heller kan bruke sin tid på økt inntekt.

For å øke lønnsomheten i bedriften er det i all hovedsak viktig å ha god kostnadskontroll, hvor man bruker tiden og hvordan man bruker den. Det er viktig å ha gode rutiner og være klar over hvilke fallgruver bedriften kan gå i. Med et godt digitalt system vil bedriften bli mer effektiv og slitte å bruke tiden sin på manuelle oppgaver, dette fører til bedre lønnsomhet. Har du kontroll på dette vil bedriften ha et bedre utgangspunkt for å lykkes og komme seg gjennom den vanlige hverdagen med opp- og nedturer.

Kontakt oss for en prat om hvordan Cordel kan hjelpe deg på vegen til en mer effektiv og lønnsom hverdag.

info@cordel.no eller 70 17 84 10.

Relaterte artikler