Cordel tipser

Cordel tipser: FDV-dokumentasjon og vedlegg


Om du opplever å ikke få sendt FDV, kan det være at vedleggene er for store.

Det er flere tiltak du kan gjøre for å unngå dette – her er våre tips:

  • Fjerne alle bilder fra FDV-dokumentasjonen og oversende bilder separat til din mottaker
  • Redusere størrelsen på bilder til minste oppløsning før du legger dem ved
  • Fjern vedlegg som du ser er overflødig
  • Bruk en FDV-utskrift uten grafikk på fremsiden
  • Bygg en egen FDV per jobb (kontraktjobb, tillegg m.m)

Alternativt kan du dele FDV-dokumentasjon i flere deler. ​​​​​En del i hovedordrebildet (under Generelt -> Ordreopplysninger->FDV) og en eller flere under «Jobbliste» (for ordrer som har jobbliste). Hver jobb kan ha egen FDV, dermed kan du ha mange FDV-er per ordre.

Den beste måten å lage en bra FDV på er å bruke en god mal. Du må også sørge for å ha nok sammenhengende minne på PC`n i forhold til størrelsen på fila.

Les mer om FDV i Cordel her, og på våre kundesider her.