Hva er FDV-dokumentasjon?

FDV-dokumentasjon står for Forvaltning, Drift, og Vedlikehold-dokumentasjon, og er en bruksanvisning for bygget. For at en bygning skal kunne fungere slik den er ment må de som skal bruke, drifte, vedlikeholde og forvalte bygget ha kjennskap til egenskaper og funksjoner. FDV-dokumentasjon må gjenspeile byggets kompleksitet slik at det kan driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte. Dette innebærer at alt av dokumentasjon som er relevant skal være tilgjengelig på overtakelsestidspunktet.

Hva skal FDV-dokumentasjon inneholde?

Et FDV-dokument burde inneholde informasjon om:

  • Bygningsmessige produkter (f.eks. dør typer, armaturer og maling med produktinformasjon, brannklassifiseringer etc.)
  • Sanitær og røranlegg
  • Varmeanlegg og varmekilder 
  • Ventilasjonsanlegg
  • Elektriske anlegg og eventuelle hvitevarer
  • Brannalarm- og slokkeanlegg

Hvem sørger for FDV-dokumetasjon?

Ved en overlevering av et bygg eller et prosjekt har den som er hovedentreprenør ansvaret for å samle og sammenstille dokumentasjon for driftsfasen. Mangelfull dokumentasjon kan føre til unødvendige kostnader ved at produkter behandles eller utnyttes feil.

Når skal FDV-dokumentasjon være klar?

Når bygget er ferdig, skal dokumentasjonen være klar. Rent praktisk er det som oftest under overtagelsen byggherre får FDV-dokumentasjonen.

Hvorfor digital FDV-dokumentasjon?

Digital FDV-dokumentasjon gjør det enkelt å både dele og få tilgang til dokumentasjonen. Samtidig økes effektiviteten og det forenkler administrasjon. Direkte fra byggeplassen kan for eksempel viktig informasjon som bilder, sjekklister, bruksanvisninger, tegninger etc. lastes enkelt opp og inkluderes i dokumentasjonen.

Profesjonell FDV-dokumentasjon med Cordel

Med en digital plattform som Cordel kan administrasjonen få god oversikt på hvert enkelt prosjekt. Håndverkeren kan laste opp all dokumentasjon løpende på aktuelt prosjekt og dokumenteringen gjøres én gang. Ved prosjektslutt kan du ved hjelp av FDV-funksjonen i Cordel sette dokumentasjonen du ønsker sammen til ett sluttdokument til kunde. Videre kan du velge å laste opp ett eller flere dokumenter direkte i Boligmappa.