Effektiviser håndteringen av fakturaer med Cordel og Compello Process

Det er stor etterspørsel etter verktøy som kan effektivisere arbeidsdagen, og mer effektive løsninger for håndtering av innkommende fakturaer. Sammen med Compello tilbyr vi nå en enda bedre løsning for deg som håndterer store mengder med innkommende fakturaer. Integrasjonen med Compello Process legger til rette for enklere godkjenning og automatisering av håndteringen!

Mer fleksibel fakturagodkjenning

Du får enda bedre oversikt og kontroll over alle innkommende fakturaer med Compello Process. For eksempel kan du enkelt se status på godkjente og avviste fakturaer i et oversiktlig dashboard. Dette gjør det enklere å holde oversikt og orden på det som skal betales.

Med en egen app for godkjennere vil alle involverte kunne kontrollere og godkjenne fakturaer uavhengig om de er på kontoret eller ute på farten. Du vil få varsel når nye fakturaer ligger til godkjenning eller om noen er glemt. Dette gjør det enklere og mer effektivt å godkjenne fakturaer. I tillegg har du mulighet for flere godkjennere, lage automatiserte regler for godkjenningsflyt og automatisk kontering.

Med Compello Process får du:

App for godkjenning av faktura. Godkjenn fakturaer hvor og når du vil.

Mulighet for flere godkjennere. Sett opp krav til attestasjonsrekkefølge på en faktura før data blir overført til Cordel.

Automatisk kontering. Smarte regler lar systemet ta seg av repeterende fakturaer, slik at du kun trenger å behandle avvik.

Automatisering med full kontroll. Du bestemmer selv hva som skal automatiseres.

Purring av faktura til godkjenning. Godkjennere blir purret daglig på fakturaer som venter.

Godkjente fakturaer hentes inn i Cordel i register for inngående fakturaer med koblede ordrenummer, slik at du får god kostandskontroll.

God prosjekt- og økonomistyring

Håndtering av store mengder innkommende fakturaer krever mye tid og nøyaktighet. Fakturaer skal fordeles på prosjekter og flere personer er involvert i fakturaflyten. Ved å ta i bruk Compello Process vil du i større grad kunne automatisere prosjektstyringen og økonomistyringen.

Integrasjonen vil hjelpe deg med:

  • Enda bedre prosjektstyring ved mer nøyaktig bokføring.
  • Å forenkle prosesser for godkjenning, med færre manuelle oppgaver slik at du frigjør tid.
  • Enklere samhandling mellom mor og datterselskap.

Nysgjerrig på løsningen?

Se hvordan løsningen kan forenkle din arbeidshverdag her: