Nyhet: 800 oppdaterte kalkulasjonspakker for VVS i Cordel

Med hjelp av fagfolk som kjenner VVS-bransjen som sin egen lomme har vi nå oppdatert og justert pakkeregisteret i Cordel. Nå finner du over 800 oppdaterte kalkulasjonspakker for VVS klare til å tas i bruk. Bruk de slik de er, eller tilpass etter eget ønske, slik at du kan bruk mindre tid på kalkulasjon og mer tid på utførelse av arbeid.  

Fagekspertene som har bistått med oppdatering og utarbeidelse:

Ronny Vikeså Rørlegger og Prosjektleder - Rørlegger Gunnar Larsen AS

Ronny Vikesåm, Rørlegger og Prosjektleder – Rørlegger Gunnar Larsen AS

Ronny har jobbet i Gunnar Larsen siden 2000 og har lang fartstid som både rørlegger og prosjektleder. I dag prøver han å fordele tiden med 60% inne på kontoret og 40% ute i felt. Han har vært aktiv i utviklingen av Dextro og bidratt med å lage innhold i systemet, som arbeidslister og pakker. Ronny vektlegger at det er viktig med fagkompetanse for utvikling av gode og brukervennlige pakker for VVS.

Charlotte Zetlitz Prosjektleder – Rørlegger Jens Petter Zetlitz AS

Charlotte Zetlitz, Prosjektleder – Rørlegger Jens Petter Zetlitz AS

Charlotte startet som læring i 2008 og tok Svenneprøven i 2012, før hun fortsatte med fagskoleutdanning. I dag jobber hun som prosjektleder og dagene består av prosjektering, kalkulering, dialog med kunde og byggeledelse. Charlotte setter stor pris på å bli spurt om å bistå i arbeidet som fagekspert og vektlegger brukervennlig pakker som skal passe for de aller fleste innenfor faget.  

Kalkulasjonspakker som passer de aller fleste i rørleggerbransjen

Vi i Cordel ser verdien av å involvere personer med fagkompetanse for å sikre et godt resultat. Cordel er gode på systemutvikling, men vi er helt avhengig av fagkompetanse for å kunne tilby gode og brukervennlige kalkulasjonspakker til våre kunder. Kalkulasjonspakker er ferskvare og må justeres for å ta høyde for endringer hos leverandører og i lovverk. Det var nå på høy tid å ta en revidering, og her har vi denne gangen fått svært god bistand av Ronny og Charlotte.  

Målet med gode pakker er jo å kunne kalkulere og sende tilbud fortere og sparte tid. Disse 800-pakkene dekker et vidt spekter. – Ronny Vikeså 

Pakkene kan brukes slik som de er, eller tilpasses etter eget ønske. I utarbeidelsen har det vært fokus på å lage pakker som skal være brukervennlige og dekke de viktigste behovene i rørleggerbransjen. Du finner nå det mest essensielle for å regne en bolig i Cordel sitt register. 

Fordeler med å bruke kalkulasjonspakker

Pakkene som nå finnes tilgjengelig er bygget på grossistvarer og akkorden er knyttet til varene i pakkene. Kalkulerer du med akkord betyr dette at arbeidspenger kommer med. Kalkulerer du etter egne priser – må du selv gjøre en vurdering på timeforbruk.  

Charlotte vektlegger at det er viktig å bruke pakkene på egne premisser og tilpasse der det er behov, men at man har et godt utgangspunkt med pakker bygget på arbeid = akkord. Pakkene lar deg jobbe mer effektivt, samtidig som du i større grad får hjelp av systemet til å sikre at du tjener penger.  

Ronny forteller at for han er det tiden som brukes på å lage tilbud som er viktig å minimere. Han vektlegger at det kan være avgjørende å gi potensielle kunder rask respons og opplever det som viktig for å bli vurdert. Er man for treg velger kanskje kunde en annen aktør.  

Jo fortere kunden får tilbud, jo fortere kan du gå videre. Med gode og effektive rutiner for kalkulasjon kan du jobbe mer effektiv, tjene mer og driften blir mer lønnsom. Det handler om å spare tid. – Ronny Vikeså 

Fokus på navngivning og god struktur

I tillegg til å utarbeide aktuelle pakker vektlegger både Ronny og Charlotte at det er viktig med både god struktur og synliggjøring av innholdet i pakkene. 

Det er vektlagt at innholdet skal være så synlig som mulig, slik at det er enkelt å finne aktuell pakke. Det er viktig at bruker føler seg trygg på innholdet og bruke minst mulig tid. – Charlotte Zetlitz 

Det er jobbet med god kategorisering og at topptekstene skal være enklest mulig å tolke. På denne måten blir det enklere og raskere å finne passende pakke. – Ronny Vikeså 

Både Charlotte og Ronny har lang erfaring med bruk av kalkulasjonspakker i Cordel. De forteller begge at de har utarbeidet og tilpasset sitt pakkeregister over tid for å optimalisere og tilrettelegge for effektivt arbeid.  

Effektivt samarbeid

Det var en sprint på to dager for å utarbeide og forbedre dagens pakkeregister.  

Vi kunne med fordel hatt flere dager, man lærer masse av å sitte slik å samarbeide. Det er veldig nyttig, og jeg setter stor pris på å bli spurt. – Charlotte Zetlitz 

Ronny forteller at de hadde mange gode diskusjoner underveis, og at alle som deltok gjorde en svært god jobb. Både Ronny og Charlotte bidrar gjerne igjen med å holde pakkeregisteret vedlike. Dette setter Cordel stor pris på.  

Vil du vite mer?

Se guide for hordan du setter opp pakkene her, eller hjelpevideo her.

Kontakt oss på info@cordel.no eller 70 17 84 10.