Bransjeorganisasjoner

Cordel Norge har i flere tiår samarbeidet med bransjeorganisasjoner for å utvikle effektive og brukervennlige kalkulasjonsløsninger for de ulike bransjene.

Organisasjoner

Rørentreprenørene Norge

Cordel fremstår i dag som VVS-bransjens best tilpassede dataløsning. Programvaren er utviklet i tett samarbeid med større og mindre VVS-entreprenører samt Rørentreprenørene Norge.

VBL

Cordel er VBL sitt foretrukne system for medlemsbedriftene. Cordel Norge leverer et komplett datagrunnlag med lønnsgrunnlag, kalkulasjonspakker for bransjen og nødvendige register for anbudsberegning.

Malermesternes Landsforbund

Cordel Norge har i samarbeid med MLF tilpasset Cordel og kalkulasjonsløsningen for bransjen. Cordel leverer datagrunnlag med kalkulasjonspakker og nødvendige registre for rask og riktig kalkulasjon.