prosjektstyringsverktøy bygg og anlegg

Prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg

Å gjennomføre byggeprosjekter er noe vi mennesker har praktisert i flere årtusener. Grunnfasene er de samme, men hvordan man styrer prosjektene har utviklet seg. Manuell styring med penn og papir er byttet ut med digitale prosjektstyringsverktøy som har automatisert tidkrevende prosesser. Det finnes i dag flere prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg som kan hjelpe. Det handler om å bruke det som passer ditt bruksområde.

Hva er et prosjektstyringsverktøy?

Et prosjektstyringsverktøy er et hjelpemiddel som skal gi deg kontroll og oversikt over alt fra små oppdrag til større prosjekter. Det kan være alt fra enkle regneark i Excel til avanserte og spesialtilpassede systemer. Fellesnevneren for hva de tilbyr er definering og strukturering ved gjennomførelse av et prosjekt.

Et prosjektstyringsverktøy for bygg- og anleggs virksomhet fungerer på samme måte, men har løsninger som er mer fagrelatert. Kalkulering av anbud, innhenting av data, økonomisk oversikt og ressursplanlegging er noen av oppgavene et styringsverktøy kan effektivisere.

Prosjektstyring for bygg og anlegg

I en bransje der regelverk og forskrifter setter krav til rutiner og dokumentasjon vil et styringsverktøy være til stor hjelp. Håndtering av sjekklister, timeføring, kalkulering og planlegging er prosesser et prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg kan bidra til å forenkle.

Det stilles også krav til å ha prosjektregnskap når prosjektene overstiger en viss sum, eller går over en lengre periode. Her skal dokumentasjon, direkte kostnader og inntekter knyttes opp mot relevant prosjekt. Et godt styringsverktøy vil kunne samle og organisere denne informasjonen på en logisk måte.

Hvordan kan et styringsverktøy hjelpe deg?

Et styringsverktøy skal ivareta den administrative styringen og sørge for at prosjektet blir levert i henholdt til kvalitet og tid. Med de forskjellige prosessene oversiktlig samlet, blir det enklere for ledere, medarbeidere og deltakere å vite status. Oversikten kan også bidra til et godt kundeforhold i form av bedre kommunikasjon med kunden.

Det er viktig å huske at styringsverktøyet i seg selv ikke er noen garanti for god prosjektstyring. Det vil fortsatt være krav til prosjektledelse og fagkunnskap. Prosjektstyringsverktøyet kan hjelpe deg med å forenkle prosesser og skape trygghet slik at prosjektet kan gjennomføres på best mulig måte.

Cordel som prosjektstyringsverktøy

Prosjektstyringsverktøyet Cordel er tilpasset bygg- og anleggsvirksomhet. Fagsystemet gir deg full kontroll på dine prosjekter fra start til slutt. Det skybaserte systemet gjør at du kan koble deg på fra hvor som helst så lenge du har internett.

Kalkulasjon

Ved kalkulering av prosjekter, er Cordel unik. Kalkuleringen kan gjøres effektivt på et høyt detaljnivå ved hjelp av forhåndsdefinerte og redigerbare maler. Her er både materiell og arbeidstimer beregnet ut ifra standarder, men alt er mulig å tilpasse etter behov.

Et rikt materiellregister fra grossister gir deg mulighet for å sjekke lagerstatus og bestille direkte i Cordel. Bestillinger kan knyttes opp mot forskjellige deler av prosjektet og det er mulighet for periodiserte bestillinger ved hjelp av en innkjøpsplan. Det er også mulig å få oppsett på materiell til et prosjekt ferdig utarbeidet fra grossist.

Deljobber

For god prosjektstyring kan prosjektet deles opp i deljobber. Deljobber vil gi en større grad av kontroll og kan operere som en egen ordre i et prosjekt. Du har mulighet til å knytte ressurser og materiell direkte opp mot deljobber.

Tidsplanlegging

Cordel tilbyr en grafisk fremstilling av tidsplanlegging og ressursbruk. Her kan du planlegge bemanningen i prosjektet og deljobbene på en tidslinje. Da får du full oversikt på hva som skal gjøres når, bidrar til god utnyttelse av arbeidskraft. Samme oversikt viser også fullføringsgraden på deljobbene i prosent. Fullføringsgraden beregnes ut ifra brukte timer og materiell.

Dokumentasjon

Med Cordel gir deg mulighet til å samle all dokumentasjon etter hvert som de oppstår. Med mulighet for å knytte dokumentasjonen til prosjekter og organisering i mapper innad på prosjektet. Når prosjektet er ferdig kan du ved hjelp av FDV sy alt sammen til et dokument.

Registrering i felt

En brukervennlig app gjør det enkelt for de som oppretter tilbud eller utfører jobben å registrere informasjon. Det kan for eksempel være medgåtte timer, utfylling av sjekkliste og bruk eller endringer av materiell. Cordel UTE appen kan brukes uavhengig om du har nett eller ikke. Registrert data synkroniseres automatisk opp mot Cordel når enheten er koblet til internett.

Status

Det er flere muligheter for å sjekke status i Cordel. Du har en totaloversikt som viser hele prosjektet, men for større grad av oversikt kan dette også gjøre på deljobber, varer eller timer. Du vil da kunne se hva som er brukt av materiell, bruk av arbeidstimer og fakturerte inntekter. Det er mulig å ta statusbilder underveis, slik at du enkelt kan gå tilbake til gitte tidspunkter i prosjektet.

Faktura

I Cordel er det enkelt å håndtere inngående og utgående faktura og samle disse på et sted. Da får du god oversikt hele veien både på prosjektet og generelt for bedriften. Inngående fakturaer kan knyttes direkte mot prosjekter og deljobber, slik at de enkelt er tilgjengelig i prosjekt oversikten.

Tverrfaglig

Mange bygg- og anleggsprosjekter inneholder arbeid fra flere fagområder. I Cordel kan disse kombineres i samme prosjekt. Det vil si at konsulent som mottar oppdraget kan sende ut en prosjektbeskrivelse til bedrifter i forskjellige fagfelt. Disse kan da importere prosjektet og utarbeide kalkyler og pris for jobben de har fått tilbud om. Kalkylen sendes så tilbake til konsulent. På denne måten vil bedriftene kunne arbeide sammen på et prosjekt.

Tilleggsordrer

Hvis du underveis i et prosjekt får tilleggsordrer kan dette enkelt opprettes som en deljobb i et større prosjekt. Denne jobben vil da være inkludert i totaloversikten for prosjektet, men vil kunne operere som et mindre prosjekt ved siden av hovedprosjektet. Det vil også være mulighet å fakturere deljobben til en separat mottaker. Hvis de kommer endringer opprinnelig kontrakt vil dette havne under tilleggsordrer.

Integrasjoner

Cordel er integrert mot flere ulike løsninger og systemer. Disse gir økt funksjonalitet og muligheter for mer effektiv prosjektstyring av bygg- og anleggsprosjekter.

Automile er en digital kjørebok som gjør det enkelt å registrere kjøring til og fra oppdrag. Cordel samarbeider med Automile for formidling av kjørebok. Cordel UTE (app-versjonen) har en integrasjon mot Automile for synkronisering av data.

Boligmappa fungerer som et servicehefte for eiendommer. Cordel har sømløs integrasjon ved hjelp av FDV som gjør det enkelt å sende over nødvendig dokumentasjon. Boligmappa er et kvalitetsstempel for deg som håndverker og som gjør at du legger igjen et digitalt visittkort på utført oppdrag.

Les mer om alle våre integrasjonspartnere her.

Hvordan velge riktig prosjektstyringsverktøy

Byggeprosjekter kommer i forskjellige størrelser, kompleksitet og innhold. Det samme gjelder for prosjektstyringsverktøy. Ved valg av styringssystem er det viktig å finne det verktøyet som kan hjelpe deg på best mulig måte. På den måten slipper du å bruke flere forskjellige systemer.

Vi i Cordel Norge mener at Cordel er den beste alt i en løsning når det kommer til å levere et prosjektstyringsverktøy for bygg og anlegg. Les mer om våre pakkeløsninger eller ta kontakt i dag for en uforpliktende demo.

 

Relaterte artikler