orange blob hero

Prosjektstyring for håndverkeren

Funksjonen er inkludert i:

PROFF

TOTAL

Gi bedriften din solid kontroll på økonomien gjennom hele prosjektleveransen

Uten en god oversikt over alle delene av en prosjektleveranse kan et økonomisk godt prosjekt fort bli til et prosjekt med underskudd. Med prosjektstyringsverktøyet til Cordel kan du enkelt se hvilke marginer leveransen har før oppstart og hvordan timebruk og fremdrift henger sammen under gjennomføring. Når prosjektet er avsluttet får du oversikt over resultatene – og kan se hvor fortjenesten i deres prosjekter ligger, eller hvilke deler av utførelsen hvor det neste gang må regnes inn større marginer for å sitte igjen med fortjeneste.

Prosjektstyring er en forlengelse av funksjonene for kalkulasjon og anbudskalkulasjon i Cordel, og oppretter prosjektene direkte fra din kalkyle. Informasjonen i det enkelte prosjektet kan komme helt tilbake fra Cordel Henvendelser og sikrer dermed at alt av data på kunden og oppdraget er med, helt uten behov for noe manuell jobb.

Utviklet for håndverksbransjen

En av de mest nyttige funksjonene i prosjektstyringsverktøyet er muligheten du har til å dele opp prosjektene etter stegene for underjobber, i leveransen. Det gir en bedre oversikt over prosjektøkonomien og gir deg fortløpende status på ordre, lønnsomhet, kostnadskontroll, forventet forbruk og prognoser.

Håndverkere som leverer prosjekter med en prislapp på over 300 000 kr er lovpålagt å ha et prosjektregnskap. Dette gjelder blant annet rørleggere, elektrikere, snekkere, taktekkere, malere og murere. Cordel har laget en løsning som gjør denne oppfølgingen både enkel og nyttig – for prosjekter i alle størrelser og kompleksiteter.

Som håndverkerbedrift er det også en tidsgevinst at bemanningsplanene settes én gang i et prosjekt og så vises live for den enkeltes oppgaveoversikt. Bemanning kan også settes direkte når du legger til en tilleggsjobb i leveransen.

Tilleggsjobber og endringsmeldinger på prosjekt

Når oppdragsgiver ønsker å gjøre endringer i avtalt leveranse eller legge til flere ting, er det viktig at du som håndverker dokumenterer dette på en ryddig måte. Med Cordel kan du legge til endringer og hente inn digitale signaturer. Uten god struktur på dette oppstår det gjerne misforståelser mellom deg og kunden, og i verste fall tapte inntekter på prosjektene dine.

pc icon

Muligheter på kontoret

Automatisk opprettelse fra kalkyle

Opprett ordre direkte fra akseptert tilbud og få med hele kalkylen og all informasjon registrert inn på tilbudet.

Ulike fakturametoder

Hvordan vil du ha fakturaene inn til deres bedrift? Løsningen støtter fakturaplan, fakturering etter produserte mengder eller med innestående i henhold til NS 8415/8417.

Administrasjon av jobber

Når du jobber du på større prosjekter, er det fordelaktig å fordele kostander i prosjektet på underjobber. Dette gir deg god kontroll på alle deler av prosjektet – og du kan enkelt se hvilke punkt som trenger oppfølging eller justering.

Føre timer på prosjektet fra app

Det er enkelt for håndverkeren ute i felt å føre timer direkte på prosjektet fra Cordel UTE.

Kontrakts endringer

Dokumenterer med digital signatur endringer oppdragsgiver ber om.

Tilleggsordre

Når kunden underveis i et prosjekt ber om en tilleggsoppgave utover kontrakt, oppretter du en tilleggsordre på prosjektet. Denne kan også faktureres direkte til en annen sluttkunde.

Lønnsomhet og kostnadskontroll i prosjektene

Få et løpende prosjektregnskap med live oppdaterte tall underveis i hele prosjektet. Du har muligheter for å ta ut periodestatus, se status per jobb og få full oversikt på hvordan prosjektet ditt går.

Relaterte artikler

Nysgjerrig på hvordan vi sammen kan spare tid?

Book en gratis demo i dag! Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.