orange blob hero

Ordre – håndtering og gjennomføring

Funksjonen er inkludert i:

ONE

PROFF

TOTAL

Opprett ordre med all informasjon om ditt prosjekt eller oppdrag lett tilgjengelig

Med Cordel Ordre får du samlet all informasjon om prosjektet eller oppdraget på ett sted. Dette gir deg en full oversikt på hvordan du ligger an underveis i prosjektet og hvor lønnsom leveransen var når oppdraget er ferdig levert.

En ordre utformet i Cordel inneholder alt fra materiell, arbeidstimer og kjøring. Ordren kan opprettes direkte, fra et tilbud eller fra en henvendelse i Cordel.

En ordregjennomføring i Cordel tar vare på hele verdikjeden i dine prosjekter og oppdrag– og gjør at du enkelt kan samle alle kostnadene til de ulike ordrene. Denne måten å jobbe på gir deg også muligheten til å ha en fortløpende kontroll av lønnsomheten på prosjektene dine.

Ulike typer ordre i Cordel

I verktøyet kan du jobbe med alt fra små og raske oppdrag i en serviceordre til prosjektordre for større bygg som går over lengre tid. Serviceordre er inkludert i alle pakkene, men skal du ha prosjektordre kreves Cordel PROFF eller Cordel TOTAL.

Enten du skal jobbe med ordre etter fastpris, regningsoppdrag eller faste og repeterende serviceoppdrag, vil Cordel forenkle og effektivisere prosessen frem til fakturering. Vi hjelper deg med å få på plass den løsningen  som passer best til din bedrift og gir elektronisk fakturaflyt for hele oppdraget.

Bemanningsplanlegging knyttet til ordre

Dine ansatte registrerer arbeidstid og innkjøpt materiell på ordren i felt ved hjelp av vår app Cordel UTE. Når ordren er ferdig gjennomført sendes denne direkte til fakturering – med alt materiell og arbeidstimer klar på fakturaen. For mindre ordre kan også den som utfører arbeidet selv melde oppdraget ferdig gjennomført direkte i appen.

Når du oppretter ordren fra kontoret, kan du samtidig gi en tilbakemelding til kunde – og egne ansatte – når oppdraget skal utføres for den enkelte kunden.

pc icon

Muligheter på kontoret

Opprettelse fra tilbud

Opprett ordre direkte fra akseptert tilbud og få med all informasjon registrert inn på henvendelsen og tilbudet.

Ordremetoder

Velg deg hvilken ordremetode du ønsker å benytte basert på ønsket eller avtalt faktureringsmetode – liten fastpris, medgått eller fakturering etter gitte beløpsgrenser.

Personalplanlegger

Se hvem som er ledig når og book inn på ledige ressurser direkte fra ordren.

Inngående faktura

Når du kjøper utstyr hos leverandør og mottar en faktura, kan denne kobles direkte på riktig ordre hos kunde. Du får viderefakturert med påslag – et viktig bidrag for god kontroll på prosjektregnskapet.

Utgående faktura

Velg selv hvordan du ønsker å fakturere, hel- og delfakturering – med bare ett tastetrykk.

mobile icon

Muligheter ute i felt

Timeregistrering

Registrer arbeidstimer i appen Cordel UTE direkte inn på riktig del av ordren.

Materialregistrering

Registrer materiell direkte inn på riktig del av ordren.

Sjekklister og dokumentasjon

Støtter dokumentasjonskrav innen en rekke ulike bransjer.

Personalplan

Input fra bemanningsplanen vises øyeblikkelig i den enkelte ansattes Cordel UTE.

Integrert kjørebok

Med en integrasjon til ABAX og Automile kan den enkelte ansatte registrere direkte på ordren via Cordel UTE.

Relaterte artikler

Nysgjerrig på hvordan vi sammen kan spare tid?

Book en gratis demo i dag! Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.